Lesmedium

Platnosť zmluvy o založení

autor: neznámy
V zákone z roku 2013 , je napísané, čo musí zmluva o založení obsahovať.

Jednou z podmienok je , že musia byť vyčíslené podiely v správe SPF.

Ak na LV sú neznámi,vlastníci resp. známi, ktorých podiely nie sú prededené a tiež podliely SR, v obidvoch prípadoch v správe SPF, je platná zmluva, ktorá nemá vyčíslené podiely , kde je vlastníkom, alebo správcom SPF?

Môžu byť v zmluve o založení zákony, ktoré s Pozemkovým spoločenstvom nemajú nič spoločné, alebo iné súvislosti nad rámec zákona 97/2013 ?

2./ Boli sme spoločnosť bez právnej subjektivity, so zostatkom na účtoch viac ako 1 000 000 Sk, výbor nemal zákonné postavenie, nemal prevziať funkciu zriadovateľa transformácie Pozemkový a lesný úrad?

Poraďte.

sekcia: Archívne fórum, 22.6 2014 7:28
autor: neznámy
1) Narazil si na otázku neprededených podielov. U nás to riešime tak, že pokiaľ niekto predloží doklad o dedení, ešte po niekom, kto nebol členom spoločenstva, tak pri rozdeľovaní výsledkov hospodárenia uvažujeme jeho podiely. Vyplatené však budú až po ukončení dedičského konania. Lebo to by mohlo dopadnúť aj inak. Podiely pre hlasovanie sa akceptujú až potom, ak sa dedič stane členom. Vy ste síce boli spoločenstvom bez právnej subjektivity, ale takýto princíp by ste mohli uplatniť aj u vás.
SPF toto akceptoval.
2.) Nechce sa mi do zákona pozerať. Ale nespomínam si, že by tam bolo nejaké usmernenie, kto by mal byť iniciátorom pri pretransformovaní spoločenstva vzhľadom na výšku zostatku na účtoch.

22.6 2014 10:06
autor: neznámy
Zrejme moja otázka nebola položená zrozumiteľne.
Ak bol niekto členom spoločennstva, muselo sa jeho meno nachádzať na liste vlastníctva.
Ak zomrel, nemal dediča, jeho podiel prešiel /extravilán / do vlastníctva Slovenskej Republiky,, v správe SPF. Ak člen zomrel a jeho podiely neboli v čase uzatvorenia zmluvy prededené na dediča zo zákona, tieto spravuje , tiež SPF, až do uzatvorenia dedičského konania.
Samozrejme ,v Pozemkovom spoločenstve, v ktorom mali ľudí na správnom mieste, dodržiavali zákony,mohli zostať podiely neznámych vlastníkov, tiež v správe SPF.
Podľa zákona , tieto všetky majú byť vyčíslené v zmluve o založení.
Možno je to práve z dôvodu z rozdeľovania zisku.
Mňa zaujíma, platnosť zaregistrovania zmluvy , bez týchto vyčíslení.

K tej druhej otázke -konkrétne nič také v zákone nie je.Ja len rozmýšľam, koho bolo povinnosťou túto záležitosť doriešiť- že to doriešené malo byť pre pretransformovaním je isté, lebo sme pribrali medzi seba nových spoločníkov, bez peňažného vkladu.
Ministerstvo mi potvrdilo správnosť mojich námietok, ale kto mal byť ten realizáítor , k tomu moja otázka smerovaná nebola.Asi bolo pre nich samozrejmosťou, že splnomocnená osoba.
Zistili sme, že nikto u nás nemal splnomocnenie podľa platných zákonov, takže žiadna.
Prečítajúc pozorne zákon, je tam spomenutá podobná situácia, kde preberá
právomoci lesný úrad./ pozemkový a lesný_
22.6 2014 13:48
autor: neznámy
uvazujes spravne, SPF spravuje podiely spolocnej nehnutelnosti ktore su vo vlastnictve statu a podiely nezistenych osob, v zakone je to tiez rozpisane, ked sme my registrovali spolocenstvo muselo byt v zmluve rozpisane podla horeuvedeneho, apelovali nam na zakon.

k druhej otazke, rozhodovanie patri do kompetencie valnemu zhromazdeniu, ak ste si nikoho nezvolili na zastupovanie (splnomocnena osoba, komisia, "výbor"...) moze rozhodovat a konat len zhromazdenie (jednotlivi vlastnici tvoria celok, za ktory nemozno rozhodovat kazdy zvlast), preto by sa teoreticky malo rokovat dovtedy, kym sa nezhodnete ako dalej, kazde rozhodnutie vyzaduje nadpolovicnu vacsinu hlasov. lesny urad nemoze za vas prevziat kompetencie, iba za urcitych podmienok, dozerať a napomahať, napr ako sa pise v zakone pri zvolavani valneho zhromazdenia.
22.6 2014 16:45
autor: neznámy
Múžem požiadať Poz. alesný úrad o preverenie zmluvy?
23.6 2014 11:01
autor: neznámy
netreba ziadat, oni by tak mali spravit v zmysle zakona, ci su vsetky nalezitosti v poriadku.

nasu zmluvu a stanovy prezreli poriadne, boli sme medzi prvymi asi preto, lebo nam vydali oznamenie o povoleni na zapis zmien po 50 dnoch, a som pocul ze ty co mali pred terminom, tak za tyzden mali dorucene, a nas tam skolili ako srnky.
23.6 2014 12:40