Lesmedium

Pomoc z Fondu solidarity

autor: Ing.Smutný
Minister Jahnátek oznámil, že v pondelok svojich rezortných kolegov z krajín EÚ, ako aj eurokomisára pre poľnohospodárstvo Daciana Ciološa informoval o ničivej veternej smršti z 15 mája. Podľa jeho slov to bol dôležitý krok k tomu, aby SR mohla požiadať a následne čerpať pomoc zo strany Európskej komisie. Minister Jahnátek dodal, že jeho rezort zatiaľ spresňuje výšku sumy, s ktorou by sa chcel obrátiť na Brusel. Pracovne by to malo byť hotové v priebehu júla, aby Slovenská republika niekedy v septembri mohla požiadať Európsku komisiu o možnosť čerpania prostriedkov z fondu solidarity.

Treba si však uvedomiť, že fond solidarity EÚ môže poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám v prípade veľkej prírodnej katastrofy, ak celková priama škoda v dôsledku katastrofy presahuje 3 miliardy eur (v cenách za rok 2002) alebo 0,6 % HDP krajiny, pričom rozhodujúca je nižšia čiastka. Vo výnimočných prípadoch a po splnení osobitných podmienok je možné uvoľniť prostriedky z fondu v prípade mimoriadnej regionálnej katastrofy, ktorá postihuje väčšinu obyvateľstva daného územia a má vážny a dlhodobý dosah na jeho hospodársku stabilitu a životné podmienky. Existencia uvedených podmienok sa prísne hodnotí. Doteraz v tejto výnimočnej kategórii uspela len menej ako jedna tretina žiadostí. V roku 2004 musela SR samozrejme odpočítať od celkovej škody hodnotu dreva, ktorá bola uvedená na trh. Z poskytnutej pomoci sa uhrádzali škody spôsobené na infraštruktúre – teda okamžité obnovenie funkčnosti infraštruktúry a očistenie územia postihnutého kalamitou. V žiadnom prípade nebolo možné poskytnúť pomoc na kompenzáciu strát. V zásade sa fond obmedzuje na nepoistiteľné škody a neslúži na úhradu osobných strát.

sekcia: Archívne fórum, 17.6 2014 19:18
autor: neznámy
Bez urážky, ale načo treba teraz peniaze na kalamitu, keď momentálne a krátko na to, bude peňazí nadostač za drevo? Či zas sa len hľadajú dôvody ako nájsť dôvod a vycicať financie (pre súkromné spriaznené firmy) a neskôr nebude ani dreva, ani peňazí za drevo a ani peniaze z rôznych fondov. Fondy bude treba pár rokov po kalamite, ale akútne teraz určite nie.
19.6 2014 22:25