Lesmedium

autor: neznámy
.Keď netečie, aspoň kvapká

Štát sa novým zákonom postaral,o nový prílev peňazí do št. pokladnice, aj keď sa to zdá možno málo, ale v konečnom dôsledku to môže byť pekná suma.

Spoločnosti s právnou subjektivitou môžu čerpať peniaze z rôznych fondov.

Každá koruna bude teraz pod dohľadom, /mala by byť/

Notári si tiež prišli na svoje.

Za odsedenie , ako nemý svedok/ samozrejme v rámci zákona/ pri pretransformovaní im plynie pekná sumička, tiež od spoločností.

Nové poplatky, súvisiace s týmto úkonom tiež idú na úkor členov spoločností.

Je toho ešte ďaleko viac.

Aby strany váh boli vyrovnané, aj štát by mal poskytnúť protihodnotu.

Mal by garantovať členom jednotlivých Pozemkových spoločností, dodržiavanie zákonov ich predstaviteľov, ktorým dali svoju dôveru, dúfajúc, že sa na nich môžu spoľahnúť.

Aby sa po dvadsiatých rokoch /1995-zákon 181/1995/,členovia nečudovali, ako sa to u nich bačovalo. Že mali výbory, - ktoré mať nemali,ktoré odčerpávali financie .

V starom zákone bolo písané, že všetky zmeny sa mali dať na OLú.

K čomu? Veď, ak by táto sieť úradníkov kontrolovala dodanú agendu, nebola by prišla na nezákonnosť postupov?

Čo teda spôsobilo dehonestáciu platných zákonov , na základe ktorých tieto spoločnosti bez právnej subjektivity existovali?

Písalo sa tu , o existencii dvoch spoločnostiach v jednej.

Zákon 181/1995 Z.z. to údajne nepripúšťal.V praxi to ani nemohlo byť košér, ale v zákone nikde takáto zmienka nie je,tak to mnohí využívali a hlavne zneužívali.

Čas ukáže a sčasti už aj ukázal/novelizácia v roku 2014/, že chytráci nájdu aj jeho slabiny.

sekcia: Archívne fórum, 12.6 2014 7:05
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému