Lesmedium

Novoschválený zákon o lesoch

autor: aa
Niekoľko rokov spätne som upozorňovala na nezrovnalosti druhov pozemkov medzi operátmi katastra KNC a KNE.

Naše spoločenstvo vlastní pozemky KN E ako TTP a OP, ale v KNC sú vedené /Lv nezaložené/ako lesné pozemky.

V rámci výstavby št. cesty nám bolo vytrhaných mnoho stromov a výkupca tvrdil, že na nálety nárok nemáme. Priemer vytrhaných stromov presahoval viac ako 120 cm.

1. júla nadobúda platnosť zákon o lesoch, kde sa píše aj o zosúladení druhov pozemkov, podľa skutočnosti.

sekcia: Archívne fórum, 28.5 2014 22:19
autor: neznámy
Vie niekto zodpovedať, ktorá legislatíva je nadradená ktorej (alebo štátny orgán)? Legislatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy, ktorá ochraňuje i poľnohospodársku pôdu porastenú drevinami (má to svoj význam), alebo zákon o lesoch, ktorý sa poľnohospodárskej pôdy netýka? Kto chce čo zosúlaďovať, ak dreviny na pôde túto pôdu chránia tak či tak? Z pohľadu ochrany pôdy mala primárny význam ochrana poľnohospodárskej (kvalitnejšej) pôdy pred lesnými pozemkami. A čo cena pôdy? Preklasifikovaním pôdy z poľnohospodárskej na lesné pozemky cena pôdy stúpne alebo klesne?
29.5 2014 8:37
autor: neznámy
TO JE TA NOVELA? HA HA HA KED UZ LEN TOTO CO SCHVALILI JE KROK VPRED PRE LESNIKOV TAK INE TEMY TU ANI PREBERAT NE
USIME. ZASE SA NIC NENOVELIZOVALO O OLH....A TA TEMA TRAPI VSETKYCH NAJVIAC.ASI IM JE TO UKRADNUTE...
29.5 2014 12:04
autor: neznámy
nijaký zákon nemôže byť nadradený inému zákonu, zákony sú rovnocenné, nikde nie je napísané, že nejaký iný zákon je nadriadený lesnému a naopak. zákony sa uplatňujú rovnako, nemali by byť rozporuplné a ak sú, toto je vizitka tkz. právnikov podieľajúcich sa na ich tvorbe ( mali by si pýtať peniaze za štúdium od tých,ktorí ich takto učili robiť, alebo vysvetľovať veci )
29.5 2014 13:00
autor: neznámy
Je to bežné, že skutkový stav nezodpovedá tomu, čo je na papieroch. A vie sa, že je povinnosťou vlastníka, aby tieto veci uviedol na pravú mieru. Ale, kde by bral na to vlastník peniaze. Bol by rád, ak by mal peniaze na geometrický plán.
Dajme tomu, že má výkupca pravdu, že nálety kupovať nemusí. Možno, že ani nemôže. Ale na druhej strane nemá žiadne právo, si tie nálety ponechať bez toho, aby konal v súlade s vlastníkom. Aspoň tak si myslím. Ak kupec stromy klčuje, tak nech si ich na vlastné náklady klčuje, ale získanú drevnú hmotu musí dať vlastníkovi.
29.5 2014 16:54
autor: neznámy
Ja som sa bránila v rámci ROEP, kde mi preklasifikovali z výmery 2,6ha ornej pôdy 1600 m2 ako lesný pozemok a TTP 1,75ha 249 m2 tiež ako lesný pozemok./stáré 80 ročné nálety.

Ale som rada , že tento zákon, alebo novela dorieši to,že TTP vo výmere 1,6 ha je vlastne celý les a druhý,13 ha, ktorý kedysi tiež viac ako pred 100 rokmi bola orná pôda, je agátový porast.
Neriešim , čo má vyššiu hodnotu.
Ostatné schválené veci ma nezaujímajú, nie som odborník a neviem posúdiť dopad týchto schválení.
To vie posúdiť človek znalý zákonov v príslušnom odbore.

Čo sa týka ornej pôdy: Som vlastníčka niekoľkých pozemkov, ktoré moji starí rodičia dali do družstva ako ornú pôdu.
Až pri uzatváraní nájomnej zmluvy som zistila, že mnohé z nich sú zatrávnené.
To bol dôvod k tomu, že som s Družstvom zmluvu neuzatvorila až kým mi nezmenil druh pozemku tak, ako bol vnesený do družstva.
Od druhu pozemku sa odráža výška nájmu. Aspoň u nás.
Nemá k týmto praktikám blízko Európska únia?
.
29.5 2014 16:57
autor: neznámy
pre aa. Od 1.júla nadobúda platnosť zákon o lesoch?to som si nevšimol nikde.
30.5 2014 14:10
autor: neznámy
Ja som sa to dočítala na tejto stránke O čom sa hovorí z 28.5.2014.
Novelizovanie zákona.
30.5 2014 14:38
autor: neznámy
aha...to zosúladenie druhu pozemku so skutočným stavom sa nebude riešiť automaticky, orgán štátnej správy bude o tom rozhodovať len na podnet niekoho...
...a zmena druhu pozemku z E stavu na C stav sa vykonáva prostredníctvom katastra, ale treba k tomu geometrický plán a to je finančne náročné...
31.5 2014 14:17
autor: neznámy
pán neznámy, táto tématika ma zaujíma od výkupu pozemkov pod diaľnice.
Čítala som lesný zákon prvýkrát v roku 2009.
Táto novela by nebola ničím novým, ak to nebude prikazovať,pretože to, že druh pozemku sa môže zmeniť na lesný a opačne, to tam bolo, alebo je.
Samozrejme za účasti vlastníka , lesného úradu a správy katastra.
Čo sa týka druhu pozmemku z operátu katastra E na C, to neriešim. K zmene druhu pozemku nie je potrebný geometrický plán. Mne stačí, ak konfigurácia obidvoch operátov je totožná samozrejme aj ich výmery a to, aby obidva mali rovnaký druh pozemku..
V tom prípade nebude v zmluve o založení zavádzajúci fakt, že máme ornú pôdu a TTP, ktoré navádzajú dojem, že sú v nájme PD.
A trochu aj z daňového hľadiska.
TTP- stromy rastúce na TTP, podliehajú zákonu 543/2002,
od roku 2013, nastala zmena pri ich výrube./ zo 40 cm obvodu vo výške 130 na 80 cm obvodu bez ohlásenia živ. prostrediu...atď./Ak boli obvody väčšie
/Stačí výpis Lv /KNE / súhlas dáva obec.

Ak je to KNE lesný pozemok:
Vyňatie z lesného pôdneho fondu dáva Lesný úrad./ale prihliadajúc už na KNC operát.
Ako som písala, nie som odborník a preto nechcem zachádzať do vecí, ktorým rozumejú skúsení a odborne vzdelaní ľudia.
Ale to, čo tu je, je živná pôda pre podvodníkov a hovorím to na základe skúseností.
1.6 2014 9:11