Lesmedium

Výrub na lesnom pozemku

autor: neznámy
Pred časom som písala v tomto fóre, že niekto vytvoril cez lesný pozemok, Poz spoločenstva bez právnej subjektivity cestu.Boli vyrúbané stromy anavozený kameň.Polícia mala zo začiatku vo veci jasno. Teraz to už nie je také isté. Pracuje sa s verziou, že povolenie vydal OHL, nakoko sa jednalo o starú poľnú cestu , na ktorej narástli nálety.

Katastrálna mapa,. ktorú vlastním však nič také neudáva. Ak by to tak bolo predsa len, pred časom sa robil ROEP a táto cesta by mala byť zaznačená, ako stavby a nádvoria - lesná cesta.

Ak by sa jednalo o nálety na takejto ceste, to už nie je les a čo s tým má OLH?

Tam by povolenie musela dať obec.

A kto by bol žiadateľom, keď sme mali nezákonný výbor?

sekcia: Archívne fórum, 16.5 2014 12:33
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému