Lesmedium

urbárske pozemky

autor: neznámy
Myslím, že téma, o ktorej budem písať sa tu už preberala.

Do diskusie sa zapája mnoho diskutujúcich, ktorí nielenže rozumejú urbariátom a lesným spoločnostiam ich poslaniu a ďalšej existencie v súčastnosti, ale zároveň sa vyznajú aj v ich zákonoch.

V roku 1958 lesné pozemky boli zabraté štátom. Prinavrátené boli dedičom pôvodných vlastníkov, ak boli k tomu dôkazy.

V roku 1991 sa začalo o prinavrátenie zaujímať aj naša Lesná spoločnosť.

Štátne lesy vrátili pozemky do užívania .Zabudlo sa pritom na dve,ktoré sú v katastri doteraz zapísané ako orná pôda a TTP.

V roku 1996 z jedného z nich istá osoba, ktorá bola tiež členkou spoločnosti, vydržala časť výmery,na základe geometrického plánu Správa katastra toto vydržanie povolila.

Požiadala som SK o nahliadnutie do zbierky listín, ktorú mi zamietla.

Pozemok , z ktorého sa toto vydržanie uskutočnilo, bol rok potom vydaný Štátnymi Lesmi, na základe Protokolu z roku 1992.

Na LV spoločnej nehnuteľnosti,sa výmera dostala celá.Nebyť výkupu pôdy pod

diaľnicu, by sme na túto transakciu neboli prišli.

Je nejaké riešenie? Ak áno poraďte.

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 16.5 2014 8:35
autor: neznámy
Pokiaľ ide o odmietnutie na nahliadnutie do zbierky listín. Predpokladám, že si mala na mysli verejnú zbierku listín. V tom prípade by odmietnutie bolo podivné a na dôvod by si sa mala spýtať na vyššom stupni.
Či je aj geometrický plán verejná listina, bolo by sa treba pozrieť do zákona. Tak sa mi marí, že nie. Nuž, ale ako píšem. Neviem to isto.
Avšak pokiaľ ide o vydržanie. Tam som trochu istejší. Ak došlo k vydržaniu, tak to v konečnej fáze odklepol notár. Predtým sa asi k tomu vyjadril aj starosta obce a nejaký svedkovia. Správa katastra nemá čo robiť s povolením vydržania. Iba ho zapísať. Avšak listina napísaná notárom už je verejnou listinou. Ale tiež by som si toto tvrdenie radšej niekde preveril.
Ale čo robiť, to ti už neporadím. Na to nemám.
26.5 2014 10:22
autor: neznámy
Súhlasím, že v prípade notárskej zápisnice , kataster neskúma vydržanie.
Ale k vydržaniu je , alebo bol potrebný súhlas aj vlastníka a tiež obce.
Jednalo sa však o pozemok v režimu spoločnej nehnuteľnosti. Aj v takom prípade kataster mohol takéto vydržanie povoliťˇ?
Dočítalal som sa, že sa to dá riešiť žalobou o určenie neplatnosti osvedčenia o vydržaní .
28.5 2014 17:31