Lesmedium

Nostalgia

autor: miriam
Stojím pred vážnym rozhodnutím.Máme staré nálety , možno okolo 100 ročné duby, cery. Rastú na TTP- lúke.Máme ich vyrúbať , alebo ich nechať?

Splynuli so súkromným lesom, nad novým parkoviskom R1.

Môže sa stať, že tak, ako v minulosti v rámci HPP?z nich PD vypílilo a zobralo stromy, teraz tak urobí susediaci súkromník. Ide asi o 65 stromov, ktorých obvody sú viac ako 120 cm. Je tam jeden obrovský starý dub, pod ktorým

v okolí rástli lúčne jahody.Teraz je už okolo neho nízky porast.

sekcia: Archívne fórum, 13.5 2014 7:49
autor: neznámy
Nový zákon hovorí, že do 80 cm obvodu môžte vyrubať bez žiadossti, cca 25 cm hrubky, zvyšok je v pôsobnosti orgánov životného orgánu. Cena dubových výrezov 40+ cm je nad 100 ,-€, finalna cena guľatina, vlaknina. takže sa treba rozhodnúť. Ak orgán ŽP povolí výrub, treba vyrúbať!
14.5 2014 13:40
autor: neznámy
Orgánom ŽP je obec, ak som dobre pochopila, Vy radíte vyrúbať a predať.
Netýka sa to iba záhrad tento výrub bez povolenia, samozrejme za predpokladu dodržania termínov?
14.5 2014 15:49
autor: neznámy
Ak sú to súkromné záhrady v intraviláne, tak je to podľa mojích znalosti dovolené, ale v extraviláne platí 80 cm obvodu v o výške D1,3, čiže vo výške kmeňu 1,3 cm je dovolené to rubať bez obmedzenia. Nad 80 cm obvodu musíte mať povolenie Úradu životného prostredia.
14.5 2014 15:55