Lesmedium

reštitúcie podielov v urbariáte.

autor: neznámy
Ako mám napadnúť podiely urbariátu. Treba to dať na súd, alebo na prokuratúru , ak mám dôkazy, že podiely boli rozdelené aj po osobách, ktorým pôda bola skonfiškovaná.

Reštitúcie sa vydávali iba po osobách, ktoré mali trvalý pobyt v Slov.republike.

sekcia: Archívne fórum, 7.5 2014 16:55
autor: neznámy
ak sa domnievate ze bol poruseny zakon, alebo sa naplnila skutkova podstata trestného činu alebo priestupku oznámte to orgánom činným v trestnom konaní.
8.5 2014 14:57