Lesmedium

Vytvorená cesta cez súkromnú horu -príspevok z 13.3.2014

autor: neznámy
Lesný úrad nevie nič o tejto vzniknutej situácií a nikto ani nepožiadal o vyňatie trvalé , alebo dočasné z lesného pôdneho fondu. Súhlas dával výbor spoločnosti bez právnej subjektivity.

O tomto stave by nemal vedieť aj OLH?.

sekcia: Archívne fórum, 2.5 2014 17:22
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému