Lesmedium

Odkúpenie podielu vo vlastníctve SPF

autor: Anna
Nemáte s tým niekto skúsenosť?Ešte vlani som požiadala o odkúpenie takýchto podielov.Výbor súhlasil, že si môžem podiely odkúpiť.

2.druhá otázka: Bude desať rokov od vydržania podielov v urbariáte. Môjmu otcovi za nejasných dôvodov sa podiely po predkoch do vydržania nedostali.Ide približne o 1,5 ha lesných pozemkov a pasienkov.

Mám všetky potrebné doklady k dedičstvu.

Vydržanie môžem napadnúť, alebo sa domáhať cestou žaloby o určenie vlastníctva ?

Ďakujem za každú radu.

sekcia: Archívne fórum, 29.4 2014 7:41
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému