Lesmedium

Pozemkové spoločenstvo Čaradice

autor: 2xy
6.4.2014 tu na tejto stránke bolo vyzvané Poz. spoločenstvo Čaradice, na zverejnenie zmluvy o prentranstformovaní na spoločnosť s právnou subjektivitou.

Teraz sme dostali pozvánky na zhromaždenie vlastníkov s dátumom 1.4.2014, t. j. 15dní po vystavení týchto pozvánok.

V čom je problém? Program sa týka uzávierky roka 2013 , keď sme boli spoločnosť bez právnej subjektivity a okrem toho, sme sa zlúčili s vlastníkmi urbariátu.

Teraz ideme hlasovať o výsledkoch hos. roka.2013.!!!...???

Na účtoch nám zostala pekná kôpka peňazí-myslím tým peňazí našej spoločnosti.Tá druhá doteraz nebola registrovaná.

Bol podaný vklad na kataster na spoločnú nehnuteľnosť.

Moja otázka znie: Je tento postup správny?

Ak viete, prosím poraďte.

sekcia: Archívne fórum, 19.4 2014 18:30
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému