Lesmedium

Skreslené údaje v LHP?

autor: Peter Lacko
Naše pozemkové spoločenstvo vzniklo v roku 1992 a obhospodaruje spolu 310 ha lesných porastov. Podľa knihy porastov z obdobia vzniku spoločenstva, bola zásoba spolu 56000 m3 drevnej hmoty. Každý rok bola vykonávaná ťažba a predaj tak guľatiny aj palivového dreva. Hlavne v rokoch 2006-2009 bola ťažba zvýšená (najmenej 2000 m3 ročne, vychádzam z výšky tržieb za predaj dreva na pni). Zaujímavé je, že podľa LHP na roky 2010-2019 je uvádzaná zásoba spolu 105000 m3 s celkovou ťažbou do roku 2019 25000 m3.

Mohlo dôjsť pri vypracovaní LHP k úmyselnému zvýšeniu zásob za účelom zvýšenej ťažby? Podklady pre vypracovanie LHP dáva OLH? alebo aj vypracúva LHP?

Môže mi niekto poradiť ako zistím kde je pravda? Podľa LHP sa ťaží už piaty rok a na porastoch vidieť úbytok.

sekcia: Archívne fórum, 14.4 2014 15:36
autor: neznámy
1. Otázka, na Slovensku je priemerny Celkový bežný Ročný prírastok/CBP/ okolo 7 m3/ha/ rok. 310x7x10 = 21700 m3. Výška CBP záleží od prevažujúcejho druhu dreviny. Najvysšie hodnoty majú Topole šlachtené, a Agaty, kde sa to blíži až ku 15m3/HA/rok a viac. V prípade , že prevažujú tieto dreviny vo Vašom majetku, tak navyšenie zásob mohlo kľudne nastať, lebo 310x15x10 rokov = 46500 m3. Dalej ešte v časoch okolo roku 2000, kedy sa tvoril predchádzajúci plán bolo bežne, že sa priemerna výška stromov skresľovala, čiže umelo znižovala z dôvodu, že bonitne stupne a aj výšky zásob boli podľa tabuliek vysoke. A hlave zisťovanie zásob bolo takto urobené s dovolenou odchýlkou 15%. Ked prešli porasty do veku maturity, či Obnovy, tam sa už zistovali zásoby presnejšími metodami, a preto došlo k spresneniu a aj možnému navyšeniu zásob. A navyšenie ťažieb úzko súvisí s vekom porastov a ich vstupom do obdobia Obnovy-maturity. A Váša naplánovaná ťažba vo výške okolo 8m3/ha/Rok je podstatne nižšia ako zistený prírastok v roku 2009 na Vaších zásobach- 105 000-56000 = 49 000/310/10= 15,8m3/ha/rok ..
2. OLH iba predklada podklady, ale LHP nevyhotovuje. LHP vyhotovuje Vyhotovovatel a ten je schvalovaní krajskými organizáciami štátnej správy a OLH môže pritom len predkladať pripomienky, ale nie to schvalovať.
3. Napíšte mi prevládajúcu drevinu, jej priemernú výšku a jej vek a viem Vam zhruba povedať aké sú možnosti Vášho lesa. A porastové zásoby sú takto u Vás na Slovenské pomery nadpriemerné, ale 335m3/HA je uplne bežná zásoba porastov starších ako 70 rokov.
Podľa všetkého , čo uvádzate, je ťažba u Vás vo výške 25% celkových zásob, čo je napr. dovolený limit pre vlastníkov v Slovinsku všeobecne.
Ak máte PSL-LHP pred sebou, najdite tabuľku A1 a z nej opíšte výšku obnovnej ťažby a aj s výmerou v HA. Potom budem múdrejší.
14.4 2014 16:38
autor: neznámy
HV OV H O SPOLU
Plocha LP 210 100 210 100 310
Zásoba spolu 81000 24000 81000 24000 105000
Ihl. 3300 400 3500 400 3700
List. 77700 23600 77700 23600 101300
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ťažba celkom 25000 1000 25000 1000 26000
Ihl. 500 500 500
List. 24500 1000 24500 1000 25500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ťažba obn.sp. 23000 1000 23000 1000 24000
Ihl. 300 300 300
List. 22700 1000 22700 1000 24000
Ťaž. plocha 45 3 45 3 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preb. do 50 r. pl. 24 24 24
Preb.nad 50r. pl. 35 7 35 7 42

V porastoch H vek 100 a viac rokov 80% BK, zvyšok HB, DB,JD, SM. V porastoch O vek do a nad 100 r. DB 50% HB 50%. (Sever CHKOŠV). Takmer všetky porasty sú v rubnom veku. Podotýkam že od roku 1992 sa pravidelne ťažilo (cca.2000 m3) takže prírastky na pni by sa mali primerane znížíť.

15.4 2014 14:24
autor: neznámy
Podľa toho, čo Ste uviedli, je to celkom realne, tie ťažbové možnosti. Na 48 ha sa robí obnova porastov. Porasty 100r bukov sú už v dospelosti-maturite, kedy je treba ich vyrúbať a obnoviť na mladé lesy. A znova podotýkam, čím staršie porasty, tak ich ročný objemový prírastok klesá, čiže ak chcete aby sa Vám lepšie zhodnocoval majetok, tak je správne ich obnoviť. Ideálny stav veku lesov pre vlastníka, aby sa trvaloudržateľne ťažilo v prípade 100 r. obnovnej ťažby JE okolo 1% z výmery, čiže 10% za 10 rokov. Vo Vašom prípade by sa jednalo o výmeru 3,1 ha ročne, čo fyzický predstavuje plochu 100m x 310m. Z toho ako uvádzate v tabuľke A1 nastala doba, kedy po čase, kedy sa ťažilo podstatne menej ake boli možnosti, nastala doba, kedy sa rúbe viacej, ale toto je problém lesníckej teorie o HUL, kedy sa u nás používajú iba tieto pravidla tzv. Normalneho lesa. Idealny stav na majetku je ten, kedy sa ročne rúbe iba 1/100 z výmery a to v nekonečnom rade rokov. Vyrovnannosť ťažieb. Vo Vašom prípade nastal čas po rokoch zníženeho potenciálu ťažbových možnosti na to , že sa zmenilo na roky zvýšenéj ťažby. Ale stále platí v prípade Obnovnej ťažby, vlastník si to môže vyrúbať, ale NEMUSÍ, môže sa rozhodnúť, že to rubať nebude, nikto mu to nemôže prikázať. Píšete, že od roku 1992 sa v priemere rúbalo okolo 2000m3 ročne a teraz sa to zvýšilo na nejakých 2600m3 . Ja osobne v tomto nevidím problem, lebo porasty Vám skoro všetky dozreli a najlepšie , čo môžte teraz urobiť , ak máte iba biznis plán z predaja dreva , je ho vyrúbať. Buky veľmi rýchlo s vekom nad 100 rokov strácajú svoju finančnú hodnotu z dôvodu nadmerných hnilôb na kmeni, kedy namiesto toho, aby Ste to predávali za 65,.€/ m3 a plus ako gulatinu, budete to predávať iba ako vlákninu, či palivo , za 40-45€/m3. V prípade ale DUBOV, toto neplatí, duby sú jadrové stromy, ktoré nie sú až tak vyšším vekom znehodnocované hnilobami.
18.4 2014 13:36