Lesmedium

Valné zhromaždenie

autor: Miriam
Dovolím si Vás poprosiť ešte o názor k zvolaniu zhromaždenia.

Skončil sa rok 2013 a my sme ešte nemali zhromaždenie, kde by nás bol niekto informoval o hospodárení v danom roku. Čo s peniazmi, ktoré zostali na účte niektorého člena spoločnosti, alebo na účte PS?

Nový zákon -bol už v platnosti aj v roku 2013, prikazoval informovať členov mesiac dopredu? Neovládam ho a pravdu povediac nie je to moja parketa.Nikdy som sa nezaujímala o vlastnícke práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v Poz. spoločenstve. To bola otcova záležitosť.

Je skoro pol mesiaca apríl a vedenie mlčí.Vždy bývala schôdza v marci, alebo v apríli.

Mám sa spýtať na príslušnom lesnom úrade? Oni by mali mať tiež takúto informáciu, alebo nie?

sekcia: Archívne fórum, 10.4 2014 18:15
autor: neznámy
Miriam,
z toho čo píšeš usudzujem, že ste spoločenstvo bez právnej subjektivity.
neviem na koho ste čakali, že za vás zvolá schôdzu? ak ste spoločenstvo BPS nemáte výbor ani dozornú radu, iba splnomocnenú osobu. ak bola takáto osoba poverená členmi, mala konať podľa toho ako ste sa uzniesli na poslednom valnom zhromaždení, ak nekonala, mali ste konať vy vlastníci podielov. ešte stále nie je neskoro zvolať valné zhromaždenie, zhromaždenie predsa môžu zvolať aj vlastníci podielov ak sa na tom uznesie 1/3 podielov.

v prípade ak nezvoláte zhromaždenie spoločenstvo bez právnej subjektivity vaše spoločenstvo sa zruší, ak ste mali nejaký majetok (napr. peniaze) záväzky alebo pohľadávky idete do likvidácie a likvidátor ďalej rozhoduje čo s peniazmi o ktorých píšete.

ak chcete kontrétne odpovede, musíte byť konkrétnejšia, či v popise stavu či v položenej otázke.
11.4 2014 15:41
autor: neznámy
Miriam,
z tvojich predošlých reakcií sa dá predpokladať, tak ako to predpokladá aj BBI,
že ste spoločenstvo bez právnej subjektivity.
Ak je tak ako predpokladáme, že ste spoločenstvo bez právnej subjektivity, tak sa treba kontaktovať na doterajšie vedenie a pýtať sa, aké má ono zámery. Či prejsť na spoločenstvo podľa zákona 97/2003, či sa len rozpustiť s likvidáciou alebo sa likvidovať a založiť napríklad občianske združenie.
Pokiaľ ide o to, že si ešte nedostala pozvánku na schôdzu.
Hovoríš, že si sa o veci veľmi nezaujímala, lebo to bola otcova záležitosť.
Z toho súdim, že ti asi otec umrel. Ak je to pravda úprimná sústrasť.
Ak už prebehlo dedenie a stala si sa vlastníčkou, mala si to dať spoločenstvu na vedomie a dať mu (neoverenú) kópiu dedičského rozhodnutia. Teda tej časti, ktorú spoločenstvo potrebuje. Kto dedil od koho, čo a koľko.
To by mohol byť totiž dôvod, pre ktorý by ti neprišla pozvánka na valné zhromaždenie. Ak sa teda už zvolávalo.
A keďže si sa o veci nezaujímalo, je možné, že spoločenstvo sa už skôr pretransformovalo na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Potom sa pozri na portál lesného registra a budeš o čosi múdrejšia.

13.4 2014 17:46
autor: neznámy
Už sme sa pretransformovali, ešte v januári 2014.Ale iba toto, nič viac.
13.4 2014 19:45
autor: neznámy
Zákon neurčuje kedy sa má konať zhromaždenie Podľa zákona sa však musí konať najmenej raz ročne. Nevyhnutné je aby zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok a spôsob rozdelenie zisku, či úhrady straty. Raz ročne sa teda musí uskutočniť zhromaždenie s takýmto programom. Ak ste mali zakladajúce zhromaždenie v januári tohto roku povinné zhromaždenie s takýmto programom by sa malo uskutočniť v priebehu roka 2015. To samozrejme neznamená, že Vás zástupca doterajšieho spoločenstva nemôže informovať o veciach bývalého spoločenstva bez právnej subjektivity.
14.4 2014 9:45
autor: neznámy
Boli sme BPS, nevieme aký bol náš príjem za rok 2013, to znamená, že hospoárenie nebolo uzatvorené k roku 2014.
Už sme dostali práve dnes pozvánky, na 5.mája .
14.4 2014 11:48