Lesmedium

Predkupné právo a dôsledky .

autor: Miriam
O tejto téme sa tu už popísalo dosť príspevkov. Apelujem na tých, ktorí tieto zákony schvaľujú, aby sa zamysleli nad tým, čo schvaľujú a ako sa to premietne do praxe.

Ak má byť predkupné právo zachované, tak nech upravia zákony aj pre katastre, ktoré vklady povolujú, to znamená, zosúladia celý legislatívny proces tak, aby sa nestalo, že ten, kto má v prípade záujem o kúpu pozemku v spoluvlastníctve, musel sa obracať na súd.

To je alibistické a vopred premyslené , počítajúc s tým, že malokto urobí takýto krok.

Nový zákon o PS mal slovíčko môže ponúknuť spoluvlastníkom. Na ministerstve ma informovali, že mal ponúknuť spoluvlastníkom. Ako to je správne?

sekcia: Archívne fórum, 10.4 2014 7:04
autor: neznámy
Miriam, toto je akosi skratkovito a nezrozumiteľne napísané.
Neviem teda, či som dobre pochopil, že si proti tomu, že kataster vyžaduje dôkaz o tom, že boli dodržané náležitosti v súvislosti s predkupným právom,
alebo naznačuješ, že katastrálny úrad to nevyžaduje.
Ak kataster takýto dôkaz vyžaduje, tak akosi nechápem, že ten, čo by mal záujem o kúpu by sa mal obracať na súd. Iba, ak by kataster za dostačujúce dôkazy považoval odpovede oslovených. A ak by sa teda oslovenému nechcelo komunikovať, tak by sa predávajúci ťažko dostal k dôkazu.
Ale aj tak, na súd by sa asi mohol obrátiť len ten, čo chce predať a nie ten, čo chce kupovať.
Ak to teda presnejšie nerozpíšeš, tak nevidím rozpor medzi zákonmi o predkupnom práve a zákonom pre kataster.
10.4 2014 9:05
autor: neznámy
pri uplatnení predkupného práva Obč. zákonník hovorí o tzv. relatívnej neplatnosti právneho úkonu. Kataster neskúma, či ten, ktorý chcel predať svoj podiel, ho aj ponúkol ostatným spoluvlastníkom. Je vecou ostatných spoluvlastníkov, aby sa domáhali svojho predkupného práva na súde. Sú to predsa len súkromnoprávne akty a štát do takýchto úkonov sa snaží zasahovať čo najmenej.
10.4 2014 10:49
autor: neznámy
podla platnej legislativy, ktora upravuje pozemkove spolocenstva, ak vlastnik podielu spolocnej nehnutelnosti resp. spolocne obhospodarovanej nehnutelnosti chce previest svoj vlastnicky podiel (predajom, darovanim, ...atd) je POVINNY tak urobit cez vybor. musite oznamit vyboru ze chcete podiel previest! aj ked ho idete darovat! v pripade ak prevadzate v ramci spolocenstva a uz mate osobu ktorej to prevadzate napiste to do oznamenia vyboru, osobu (clena) ktorej hodlate vlastnicky podiel predat alebo darovat. vybor vas nemoze nutit aby ste vlastnicky podiel predali inej osobe. Tym je dodrzane predkupne pravo v zmysle obc. zakonnika.
to sa nevztahuje na osoby blizke, tam predkupne pravo neplati
ak chcete previest (predat, darovat) mimo spolocenstvo, mozte tak urobit iba ak sa vyjadril vybor a prevod povoluje.

osobna skusenost
katastralny urad odo mna ziadalo predlozit zmluvu o zalozeni spolocenstva aj pred novelou zakona (dodrzanie predkupneho prava, drobenie pozemkov, atd.) este podla zakona 181/95

v sucastnosti odo mna ziada aj vyjadrenie vyboru, ci prevodom sa neporusuje predkupne pravo vlastnikov.

10.4 2014 13:00
autor: neznámy
Autor Vlado, ospravedlňujem sa,za naozaj mnou nezrozumiteľne postavenú otázku.
autor BBI: Takto by som si to predstavovala, a nie "snorila", prepáčte za výraz na LV, ktorých som spoluvlastníčkou, či niekto nepredáva svoj podiel
Súhlasím s autorom Karolom, ale naozaj by nemohol byť vzorom pre jednotlivých vlastníkov , postoj katastra , kde býva pán BBI všetkým katastrálnym úradom?
10.4 2014 13:33
autor: neznámy
Úprava prevodu podielu spoločnej nehnuteľnosti v zákone je nejasná. Predávajúci musí podľa zákona svoj podiel ponúknuť všetkým vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ponuka logicky nemôže byť všeobecná. V ponuke sa tak musí uviesť veľkosť predávaného vlastníckeho podielu, z ktorej spoločnej nehnuteľnosti ( ktoré listy vlastníctva ) požadovaná cena a lehota do ktorej môžu vlastníci na danú ponuku u predávajúceho reagovať . Výbor by mal o tejto ponuke včas informovať všetkých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a to na vlastné náklady. Pri tom sa neskúma, či výbor skutočne danú ponuku oznámil všetkým spoluvlastníkom. Vlastník, ktorému nebola ponuka oznámená resp. včas oznámená, tak nemôže namietať voči predávajúcemu predkupné právo. Rovnako nemôže namietať nesplnenie povinnosti výborom, nakoľko zákon výboru takúto povinnosť ani nestanovuje.
10.4 2014 14:41
autor: neznámy
dovolím si polemizovať, zákon o pozemkových spoločenstvách veľmi jasne definuje, kde predkupné právo platí a kde neplatí. Predkupné právo neplatí pri prevodoch medzi podielnikmi navzájom, platí pri prevode na osobu stojacu mimo spoločenstvo, pokiaľ nejde o osobu blízku. Treba vnímať aj odkazy pod čiarou, interpunkčné znamienka atď. Predkupné právo všeobecne upravuje občiansky zákonník v § 140. Zákon o PS v §9 ods.7 jednoznačne uvádza : Na prevod podielu medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, pokiaľ nejde o prevod podľa § 11 ods. 2.Mnohých pravdepodobne mätie to nešťastné pokračovanie, ktoré mohol zákonodarca riešiť v samostatnom odseku a ktoré sa vzťahuje na prevod vlastníckeho práva medzi podielnikom a subjektom mimo spoločnosť. Treba si tu uvedomiť aj ďalšiu skutočnosť. Výbor PS je len správcom majetku podielnikov, nemôže mať právomoc zasahovať do výkonu vlastníckych práv. Podielnik nemôže mať obmedzenú spôsobilosť v nakladaní so svojim majetkom, pokiaľ to zákon vyslovene neurčuje. A tak kacírsky napíšem, že zákonodarca to predkupné právo medzi podielnikmi zrušil aj z dôvodu, aby sa pohli ľady v nefungujúcich urbariátoch. Najbližšie roky ukážu, či sa z mnohých PS stanú zdravé firmy alebo pôjdu do krachu.
10.4 2014 15:46