Lesmedium

Je platna alebo neplatna zmluva o najme pozemkov?

autor: Martin
Naše spoločenstvo bez pravnej subjektivity uzavrelo zmluvu o najme pozemku v lukrativnej oblast narodneho parku Slovensky Raj,zmluvu podpisal predseda ,schvalil vybor ustne,zmluvu ale predlozil buduci najomnik s tym ze bude na neurcito a s polročnou vypovednou lehotou,spoločenstvo sa medzitym transformovalo na pravnu subjektivitu a na valnej hromade schvalilo zmluvu o spolocenstve nadpolovicnou vačsinou hlasou takisto aj najom pozemku v tej istej lokalite inemu najomcovi -ktorý ale ma aj podiel kym predchadzajuci je cudzi z druhej obce .Ked sme si ho prizvali a vysvetlili mu situaciu okolo noveho spolocenstva branil sa tym ze niektore konania este trvaju a jeho zmluva je platna aj ked nebola na valnej hromade prejednana,a niektore konania mu budu platit aj vzhladom nato ze zmluvu podpisal zo spolocenstvom bez subjektivity,male predseda s vyborom pravo pred podielnikmi podpisat takuto nevyhodnu zmluvu a platna ?
sekcia: Archívne fórum, 6.4 2014 16:11
autor: neznámy
My sme tiež boli spoločnosť bez právnej subjektivity a zmluvu uzatvoril náš predseda, ktorý nemal od nás ani splnomocnenie.
Požiadala som v mesiaci január 2014 vysvetlenie priamo od človeka, ktorý má na starosti legislatívu.
Zmluvu mohla uzatvoriť osoba, ktorá mala k tomu splnomocnenie od vlastníkov. Mohla však konať iba za tých, od ktorých takéto splnomocnenie dostala.
/Nie odhlasovaním , ale splnomocnenie s podpisom/ Tí, ktorí je takéto splnomocnenie nedali, mohli zmluvu uzatvoriť samostatne, podľa výšky podielu.

Inak je zmluva neplatná.

Ja som pred časom telefonovala so starostom obce /pozrite dozadu v príspevkoch.Niekde pri B. Štiavnici mali podobný prípad./asi Bánská Belá/
Bolo to v televízii , asi v Reportéroch.

Aj Vy ste mali predsedu a Výbor?

Mali od Vás splnomocnenia na výkon prác, ktoré vykonávali? .
Nevlastní Vaše spoločenstvo náhodou aj IČO?
Dostali ste od tohto " výboru" každý rok podľa zákona podiel na príjmoch a výdavkoch?


.
6.4 2014 18:05
autor: neznámy
splnomocnenie nemali ,ičo spoločenstvo malo ale aj podla mna obišli všetkych ostatných aj ked vybor to schvalil spoločenstvo nemalo ani platne stanovy a kazdy rok valna hromada nemala nadpolovičnu vačšinu takže sme v prave ked vypovieme takuto zmluvu?
6.4 2014 21:12
autor: neznámy
o prenajme spolocnej nehnutelnosti rozhoduje zhromazdenie vlastnikov a to nadpolovicnou vacsinou hlasov pocitanou podla vysky podielov na spolocnej nehnutelnosti.
na zaklade tohto rozhodnutia mohli vlastnici spolocnej nehnutelnosti spolocnu nehnutelnost prenajat, rozhodnutie zhromazdenia je zavazne aj pre prehlasovanzch clenov. za clenov mohla konat osoba iba na zaklade splnomocnenia ktorim ho poveril vlastnik podielov spolocnej nehnutelnosti.

z toho vyplyva ak ste boli bez pravnej subjetkivity, nemohlo za vas prenajat ani predseda, ani vybor z dovodu ze pravne nie su spôsobily konan za vlastnikov spolocnej nehnutelnosti.

ak je uzavreta takato zmluva, je neplatna, upovedomte organy cinne v trestnom konani ze doslo k poruseniu zakona, nakolko vase pozemky, vo vasom mene, boli prenajate nepravom, vy mate pravo nakladat s pozemkami, ta zmluva je zdrap papiera a nech si to riesi navrhom cez sud, alebo osobou ktora to podpisala, cim sa dopustila k poruseniu zakona.

keby sa to deje u nas, akonahle vkroci na urbarske pozemky volam policiu a podavam navrh prokuratorovi, to neexistuje aby v mojom na zaklade zdrapu hospodaril kto chce......
6.4 2014 23:34
autor: neznámy

Martin-ďakujem za odpoveď, aj keď neúplnú..Počítala som, že bude taká, pretože to bol asi celoslovenský problém.

Váš predseda uzatvoril pravdepodobne zmluvu presne tak, ako u nás, ako právny subjekt. K tomu mu stačilo IČO.

Ja som to riešila tak, ako Vám navrhuje pán BBI. Najskôr však požiadajte Štatistický úrad o preverenie ,či bolo Vaše spoločenstvo oprávnené mať IČO.
Ak ste boli bez právnej subjektivity,tak ho ŠÚ SR odoberie, spätne k dátumu, kedy ste sa stali spoločnosťou bez právnej subjektivity. Žiadajte si to písomne.
A v neposlednom rade , žiadajte od lesného úradu kópiu výpisu registra, aby ste mali jasno, či ste spoločnosť bez právnej subjektivity.
Potom sa rozhodnite konať.
Podnet-trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, z dôvodu podozrenia podvodu/alebo podvodov/ za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom.a majetkovej ujmy. Polícia môže rozhodnúť, či je to priestupok, alebo trestný čin.
Nepíšete, či Vám bol nájom vyplácaný podľa výšky podielov každý rok, alebo
ako to Váš" výbor" riešil.?

Výbor , tak ako napísal môj predchodca BBI nemal právne postavenie.
Všetky jeho rozhodnutia by mali byť neplatné, ale aj uznesenia.

Myslím, že tento stav spôsobil samotný Zákone 181/95 Z.z.. Najprv je § o spoločnosti bez právnej subjektivity, potom nasleduje spoločnosť s právnou subjektivitou a následne orgány spoločnosti.
Tak si to niektorí vysvetlili tak, že aj spoločnosť podľa §10 , má mať štatutárne orgány.
Ale prečo nevrátili IČO? Určite mali aj DIČ.
Nie sú za tento stav zodpovední tí, ktorí viedli registráciu po roku 1995?

Vychádzajúc zo stavu, že zmluva nie je platná ,môžete na základe mimosúdnej pohľadávky požadovať preplatenie nájmu spätne podľa občianskeho zákonníka.
To je max. 3 roky spätne.
7.4 2014 7:07
autor: neznámy
Ani pri spoločenstve s právnou subjektivitou nemôže pozemky jeho členov prenajať spoločenstvo. Najprv je potrebné schváliť zmenu zmluvy o spoločenstve, s tým že prenajímané pozemky sa z nej vynímajú. Až po takomto odzmluvnení môžu ich vlastníci prenajať. Na tento úkon samozrejme potom môžu splnomocniť aj spoločenstvo. Splnomocnenie musia podpísať vlastníci vlastniaci nadpolovičný podiel danej nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu patrí vlastníkom a nie spoločenstvu. Spoločenstvo môže prenajímať len majetok vo svojom vlastníctve.
7.4 2014 7:44
autor: neznámy
Jozef, treba asi rozlišovať nájom a nájom. Pokiaľ ide o nájom aký máš ty na mysli, tak máš pravdu. Avšak ak to má byť nájom v zmysle, že sa dávajú porasty na obhospodarovanie, tak už to nie je nájom a nájomné v pravom slova zmysle, ale niečo na spôsob dividendy.
Avšak možno, že počujem tvoju námietku, nájom je nájom. A máš pravdu.
Záleží na tom ako je zostavená zmluva. Ak je to zmluva, ktorá zodpovedá znakom nájomnej zmluvy ide o nájomnú zmluvu, ktorá je buď platná alebo neplatná. A ak je neplatná, ani sa nebudú dať náklady vykázať ani daňové.
Nemýlim sa?
7.4 2014 12:54
autor: neznámy
Pán Jozef, som vlastníčka aj Poz.spoločenstva, ktoré bolo s právnou subjektivitou.
Všetky pozemky sme dali do prenájmu št. lesom čo tam potom zostalo?.
Tie platili nájom PS.Pozemky sa zo zmluvy nevyňali.
Výbor dával každý rok tieto peniaze na kostol, schválením nadpolovičnou väčšinou. Vlastníci sa preto začali podielu zbavovať- predávajú jeden po druhom.V roku 2011 kúpilo jeden diel PD . Spoločnosť nevyužila predkupné právo, lebo o tom nevedela.
Nie je v zákone poistka,že sa predávajúci musí preukázať dokladom, ktorým ponúkol svojim spoluvlastníkom predaj podielu aj s ponukovou cenou k tomu, aby kataster nemohol povoliť takýto vklad ?

Spoločnosť dostala aj nájom od NDS a.s , za dočasné zábery pri výstavbe komunikácie.Ani tie nerozdelila členom.Tam tiež boli potrebné splnomocnenia nadpolovičnej väčšiny?
Podľa zákona .
7.4 2014 13:16
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo podľa zákona č. 97/2013 je špeciálnou formou právnickej osoby, ktorú vlastníci zakladajú za účelom obhospodarovania ich pozemkov jedným subjektom. Formálne majú postavenie vlastníkov tejto spoločnosti. Spoločenstvo je pozemky vlastníkov ( uvedené v zmluve o spoločenstve ) oprávnené ale zároveň aj povinné obhospodarovať. Je teda ich právnym obhospodarovateľom. Samozrejme samotné hospodárske výkony na nich môže pre spoločenstvo dodávať niekto iný. Takáto zmluva nie je nájomnou zmluvou.
8.4 2014 8:06
autor: neznámy
Pán Jozef 1. Nájomná zmluva bola uzatvorná v roku 2003-2013- starý zákon.
Drevo, ktoré Št. Lesy vyťažili ,bolo ich majetkom.Neťažili ho pre nás.Nám zo zisku vyplatili isté percento.
Všetky pozemky mali v prenájme a starali sa o ne ako vlastník./ odpoveď Pán Vlado /_
ČO je vlastne nájom pán Vlado?
Ako akciová spoločnosť sme uzatvárali nájomné zmluvy / nebytové priestory, budovy inému právnemu subjektu/V čom je rozdiel prenájmu lesa št. lesom SR?
9.4 2014 19:44
autor: neznámy
Ja a Jozef1 presnejšie Jozef1 a Ja sme reagovali na otázku nájmu týkajúcu sa pozemkov vo vzťahu k lesným spoločenstvám, ktorých vlastníci sú jednotliví členovia. Či sú to parcely tvoriace spoločné nehnuteľnosti, alebo spoločne obrábané.
Tvoja otázka by preto mala znieť v čom je rozdiel prenájmu lesa lesným spoločenstvám.
Ak ste ako akciová spoločnosť uzatvárali nájomné zmluvy, kde ste dávali do prenájmu inému právnemu subjektu majetok akciovej spoločnosti, akciová spoločnosť to robila ako vlastník. Iná vec by bola, ak by to nebol majetok akciovej spoločnosti, ale len niečo, čo si akciová spoločnosť sama prenajala a chcela prenajať ďalej. Vtedy by pravdepodobne musela mať v takejto nájomnej zmluve aj súhlas vlastníka s tým, že môže akciovka jeho majetok môže prenajímať.
Lesné spoločenstvo, ako upozorňuje Jozef1 je špecifické tým, že je určené na obhospodarovanie. Či už vlastnými silami, alebo dodávateľsky.
A tvrdí tiež, že ak nemá vlastný majetok, tak ho nemôže ani dávať do prenájmu. Ja zas mierne namietam, že ak jedno spoločenstvo uzavrie s druhým spoločenstvom akoby nájomnú zmluvu, tak to nemusí byť v rozpore so zákonom, ak by to v podstate bola zmluva o spoločnom obhospodarovaní pozemkov oboch spoločenstiev.
Viem si predstaviť, že Štátne lesy dajú do prenájmu parcely, ktoré sú obklopené parcelami v lesnom spoločenstve. Ale už opačný vzťah medzi lesným spoločenstvom a Štátnymi lesmi už nie. Lebo v tomto prípade by spoločenstvo nedávalo k dispozícii niečo na spoločné obhospodarovanie, ale
len na výlučné využívanie Štátnymi lesmi.
10.4 2014 9:47