Lesmedium

autor: Gita
Dobrý deň, možno ste včera pozerali Farmarsku revue, kde hovorili ako zabrániť skupovaniu podielov v urbariátoch zo strany jedného podielnika. Išlo o urbariát v Snine. Ja som podielnik v tomto urbariáte. Za dvadsať rokov členstva som dostala na dividendách asi 200 eur. Podielnik, ktorý skupuje podiely mi za moje podiely ponúkol okolo 4000 eur, čo je asi 20 centov za m2. Rada by som predala. Vykupovať však u nás bude podiely aj novozaložené družstvo, ktoré nám vraj vyplatí viac, má reklamu aj v našich urbárskych novinách. Peniaze dosť súrne potrebujem, bojím sa však urobiť nepremyslený krok. Tu som si prečítala, že nepodielnik nemôže kupovať na priamo. Môže takéto novozaložené družstvo kúpiť môj podiel na priamo? Nemôže to byť napadnuté na súde?
sekcia: Archívne fórum, 31.3 2014 9:21
autor: neznámy
Veľmi zaujímavé. V dnešnej dobe chce niekto niekomu zabrániť aby nadobúdal vlastníctvo? Aký je rozdiel v tom, že podiely neskúpi jednotlivec ale družstvo? Kto ho založil a z akých peňazí bude nakupovať podiely? Pripúšťa vôbec zákon aby pozemkové spoločenstvo založilo družstvo? Nie je to len planá snaha obísť zákaz nadobúdania podielov pozemkovým spoločenstvom? Aby družstvo mohlo nakupovať podiely od vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti bez uplatnenia predkupného práva muselo by byť vlastníkom podielu z tejto spoločnej nehnuteľnosti.
31.3 2014 13:12
autor: neznámy
Odpoveď prečo sa chráni nedeliteľnosť bývalých urbariátov vrátane zamedzenia, aby ho niekto vykupoval zneužívajúc situáciu poniektorých súčasných vlastníkov treba hľadať v histórii. Treba sa oboznámiť s tým prečo vznikli a ako vznikli. Potom asi bude aj pochopiteľné prečo aj v dnešnej dobe chce niekto niekomu zabrániť, aby nadobudol vlastníctvo.
31.3 2014 17:22
autor: neznámy
Tiež som zvedaví za čie peniaze nakupuje urbarske družstvo podiely.
31.3 2014 20:40
autor: šimon
nerozumiem pojmu "urbárske družstvo"
31.3 2014 21:10
autor: neznámy
Urbárske družstvo je novozaložené družstvo, minulý týždeň zapísané na súde, ktoré založili členovia výboru a niekoľko ďalších členov urbariátu, asi 15 ľudí, presviedčajú aj ostatných podielnikov, aby do družstva vstúpili s vkladom min 10 eur . Budú mať totiž nielen dividendy z urbariátu ale aj podiel na zisku družstva.
1.4 2014 7:51
autor: neznámy
Družstvo bude tvoriť zisk? a z čeho ? z urbárskeho na úkor oststných podielnikov alebo ako . Tiež som podielnikom v LPUS a viem, že problém je v predsedovi, on totižto SAM ovláda cele LPUS ,najlepšie riešenie je vymeniť predsedu. Vieme prečo je preložený termín valného zhromaždenia. Preto že predseda prideľoval podielnikom hlasi od buka do buka ako sam chcel a stým si dovolil nesúhlasiť ten čo skupuje podiely .GITA ak máte pozvánku na VZ ktoré bolo preložené tak na druhej strane mate napísane čislo , čo je počet hlasov ,som zvedavý koľko hlasov vám predseda pridelil na vaš podiel.
1.4 2014 9:37
autor: neznámy
Gita, podľa z toho, čo som si prečítal vyplýva, že na jednej strane chce skúpiť podiely jeden podielnik, na druhej strane novozaložená právnická osoba. Podľa môjho názoru, ide o subjekt mimo PS, ktorý podiely síce skúpiť môže, ktokoľvek z podielnikov to však môže z dôvodu tzv. relatívnej neplatnosti na súde v trojročnej lehote napadnúť. Súd zmluvu pravdepodobne následne určí za neplatnú a veci vráti do pôvodného stavu. K celkovej situácii sa mi žiada uviesť, že nový zákon 97/2013 otvoril pandorinu skrinku a mnohým orgánom PS nastavil zrkadlo. Podielnici, ktorí boli dlhé roky nespokojní so spravovaním svojho majetku, zrazu dostali možnosť, ako tento svoj majetok premeniť na peniaze, teda mať z toho úžitok. Je to beh na dlhé trate, postupom rokov sa však aj z niekoľkotisícových spoločenstiev stanú normálne fungujúce spoločnosti, ktoré budú tvoriť už len desiatky členov, ktorí budú mať aj reálny dopad na činnosť PS. Aj orgány PS si budú musieť vstúpiť do svedomia, vzdelávať sa a zodpovednejšie pristupovať k majetku, ktorí "len" spravujú.
1.4 2014 10:05
autor: neznámy
Karol celú situáciu si veľmi dobre vystihol a odborne poukázal ako niektoré pozemkové spoločenstvá roky "fungujú". V tomto spoločenstve som mal možnosť vidieť ako sa hospodári. Najprv roky ani cent z dividend, lebo vraj neboli v takom zisku,žiadna pozvánka na valnú hromadu, nič akoby som ako podielnik neexistoval a zrazu, keď 1 podielnik začal vykupovať podiely, zrazu už sú peniaze na výkup, zrazu pozvánka, zrušenie pozvánky, nejaké urbárske noviny a prezentácia v médiách, ako idú po tých "dobrých" rokoch hospodárenia
zachraňovať urbariát.
1.4 2014 11:10
autor: neznámy
Tiež som toho názoru, že tak ako sa podľa výšky podielu prideľovali pozemky na výstavbu chatiek, tak sa podľa výšky podielu ma voliť aj vedenie .
Terajšie vedenie je neschopné podať podielnikom základne informácie na svojej veb stránke:
1. Kto a prečo inicioval založenie akéhosi družstva. Vzniklo družstvo a drviva väčšina podielnikov ani nevie kedy a ako
2. Prečo mám vstúpiť do akého si družstva, keď som riadnym členom LPUS
3. Kde a koľko má LPUS listov vlastnictva

4
1.4 2014 15:02
autor: neznámy
Pozvánku som zahodila, mala som tam uvedené výmeru okolo 1,2 ha, bolo to okolo 120 hlasov, v ponuke na odpredaj od podielnika mám skoro 2 ha. Moja suseda, ktorá svoj podiel už odpredala, tiež dostala pozvánku, tiež mala menej skoro o pol hektára až sa bála, že bude musieť vrátiť časť peňazí, právnička jej však povedala, že výmera v kupnopredanej zmluve je správna, zle podiely sú na pozvánkach. A to vraj dali veľa peňazí nejakej firme za vypočítanie podielov cez počítač. Nerozumiem, ako doteraz vyplácali dividendy a ako sa doteraz počítali hlasy, keď po 20 rokoch nevedia kto má akú výmeru. Aj preto chcem predať.
2.4 2014 7:11
autor: neznámy
Tak predsa mal otec pravdu, že dôvodom zrušenia schôdze boli zle výpočty hlasov, myslel som si, že to bolo len jedna baba povedala. Ukazoval mi nejaké papiere a tvrdil mi, že minulý rok mal o 25 hlasov viac a ja som ho vysmial.
2.4 2014 9:40
autor: neznámy
Aspoň vidíte na čo nám slúžia média. Do éteru sa pustí nejaká kačica, myslia si, že čo dobré Vám podielnikom povedali, pritom zbalamutia celé Slovensko ale analýzu celého postupu nepotrebujú konzultovať ani s orgánmi štátnej správy ( tie dnes síce na to vôbec nie sú pripravené, a pýtam sa kto iný, než oni by mali ľuďom vysvetliť zákon, kto iní než oni by mali byť tvorcami legislatívy so zohľadnením pripomienok podielnikov, Tí čo to vedeli boli odvolávaní jedná radosť, na ich miesta prišli politickí nominanti a všetci Slováci sa tvária, že je to správne).
Ja vždy upozorňujem na § 1 zákona o štátnej službe, ktorý nik na Slobensku nedodržiava - ide o 5 princípov štátnej správy: princíp odbornosti, nestrannosti v rozhodovaní, politickej nezávislosti, efektivity a kvality výkonu štátnej správy.
Ja a moji kolegovia sme museli absolvovať odbornú spôsobilosť na inštitúte v Bratislave, niektorí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a až potom sme zabezpečovali kvalitný, vysoko odborný výkon štátnej správy a prišli politickí oddaní ministri a postupne leteli všetci, napriek vysokým hodnoteniam aj zo strany ministerstva. Môj prípad na ukážku: v r. 2007 som od mudreho Zsolta dostal rezortné vyznamenanie za budovanie ŠS celého Slovenska, v r. 2010 ma práve on odvolal na podnet KDH ( na podnet matky môjho nástupcu ). Čo ešte k tomu chcete dodať??? Toto je obraz Slovenska nielen v lesníctve ale všade!!!
Nie, nechýba to mne, ale spýtajte sa ľudí, samy seba, urbárnikov a ostatných vlastníkov lesa, aj OLH či im to nechýba?
2.4 2014 14:00
autor: neznámy
Gita podľa toho čo píšeš usudzujem že máš aj podiel do LV 4833 a 6166 čo sú RYBNIKY je to veľmi dobrá lokalita a má oveľa väčšiu cenu. LPUS dnes patri len predsedovi aj preto sa tak bráni aby nebodaj neprišiel o stoličku. Len sa čudujem že naňho ešte nikto nepodal trestné oznámenie. Zo 100 % istotou môžem prehlásiť , že ak sa predseda nedostaví na výbor, ten sa preloží ,preto že tí ostatný sú tam tým pádom zbytočný . A s tým družstvom to je len ďalší predsedov výmysel . Aký je medzi tým rozdiel, či podiely skupuje pán B. ako podielnik, alebo pán X ako nastrčená osoba do akého si družstva.
2.4 2014 20:30
autor: neznámy
Predseda LPUS Snina sa rozhodol, aby ste naňho nekričali všetci naraz, že vás na valne zhromaždenie bude pozívať na 5 x. Niektorý prídu v pondelok iný v utorok, ďalší v stredu,... To aj preto, aby ste nemohli podporiť návrhy tých, čo prídu na VZ po vás a dovolia si podať nejaký návrh. Ťažko podporíte návrh podaný podielnikom na VZ v piatok, ak ste sa zúčastnili VZ v pondelok.
Dobre vymyslené či nie?
2.4 2014 20:54
autor: neznámy
Ak 51% podielou skupi 1.osoba ,dosadi si svojich ľudi do vyboru,nasledne vytvori stratu ,,OPRAVNENYMI ,,výdavkami.Na strate su povinny podieľať sa všetci, aj zostavajucich 49% podielnikov (ktory nepredali).Strata bude každoročna a zostavajuci podielnici budu radi ak ich zadlžene podieli ZADARMO,prevezme 1.osoba.
6.4 2014 1:46
autor: neznámy
Suhlasim s Janom,ešte budu musieť zaplaťiť aby sa zbavili podielov.
6.4 2014 1:49
autor: neznámy
Jano prepáč , ale výbor tvoril stratu skoro vždy. Mám taký dojem, že výboru ide len o to, aby sa vo vedení LPUS nestala zmena. Ano mám na mysli predsedu, a podľa mňa tam už dávno nemá čo robiť.
15.4 2014 22:15
autor: neznámy
Mne sa to akosi nezdá, lebo v urbárskych novinách č. 2 je uvedené, že zisk v roku 2013 bol 50 000 EUR, tak neviem prečo by klamali.
http://www.lpussnina.sk/files/noviny_č1.pdf
17.4 2014 13:26
autor: neznámy
Jozef v tom máš pravdu. Ale treba brať do úvahy aj predošle roky a čo sa týka zisku v r. 2013 a 50 000 EUR nezabudaj že predali cca 70 pozemkov na rekreačne chaty 2 áre po 1000 EUR.
17.4 2014 19:54
autor: neznámy
Tak to je potom veľmi ľahká matematika, tak by vedel každý hospodáriť. Nechápem prečo ten výbor už dávno neodvolali, však len keď si človek prečíta všetky diskusie ohľadne LPUS, nič pozitívne výbor neurobil. Načo tam potom sú, keď to nevedia robiť.
23.4 2014 9:35
autor: neznámy
Predal vôbec niekto družstvu svoje podiely v urbariáte?
24.4 2014 10:41
autor: neznámy
U môjho otca už boli 3 krát, dosť sú nepríjemní a veľmi prehovárajú. Odišli s dlhým nosom a ešte sa rozčúlili. Niečo od ľudí chcú a ešte sú aj drzí.
24.4 2014 14:58
autor: neznámy
Dnes som dostal tip na toto forum. Chcem sa sninských podielnikov čo tu chodia spýtať či nevedia, kedy bude schôdza. Od kolegu som počul, že najväčší podielnik p. B zbieral podpisy na zvolanie schôdze. Nevie niekto, ako to dopadlo? Pracujem mimo Sninu, na schôdzu však chcem prisť aj keby som bral voľno.
24.4 2014 16:51
autor: neznámy
vydršte utčite te aforizmi o lpus budete mať vysvetlene na vz.len treba sa zučastniť
27.4 2014 16:13
autor: neznámy
Dnes som sa dopočula že s výstavbou chatiek na parcele 4833 je nejaký problém ,neviete o tom niečo ?
29.4 2014 9:22
autor: neznámy
Snina, chatky sa už na tomto fore dosť podrobne riešili, pozri si diskusiu asi pred mesiacom. Ke´d výbor rozhodol, že sa pozemky nebudú predavať ale bude len nájom, ja som nájomnú zmluvu nepodpísal a dnes som rád, že som ušetril nielen 1200 euro ale aj kopu času a nervov
29.4 2014 14:25
autor: neznámy
Naposledy bol som na Valnom zhromaždení zastupoval som mamu a tam sa prijalo uznesenie o prenajme pozemkov , bola určená aj výška nájomného. Problém robí asi p.B ?
1.5 2014 21:22
autor: neznámy
Krčah čo chceš prenajať a od keho?
3.5 2014 8:23
autor: neznámy
Chcem pozemok na chatku v RO Rybníky.
4.5 2014 12:02
autor: neznámy
Krčah a si vlastníkom pozemkov na tých parcelách
6.5 2014 19:51
autor: neznámy
Je to čudné, že s chatkami je problém,lebo člen výboru XY ma ubezpečoval, že to sú len reči, že všetko je ok a nemusím sa ničoho báť. No dal som im peniaze a teraz čo? Mám sa s nimi súdiť alebo to dať na políciu, že ide podvod.
7.5 2014 10:48
autor: šimon
pozemky na chatky ?.. to akože od pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti sa na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeľujú novovytvorené pozemky ??
7.5 2014 12:12
autor: neznámy
Ano Šimon, daš si žiadosť zaplatiš a dostaneš 2 áre na chatku. Z cudzieho sa rozdava najlepšie.
9.5 2014 20:54
autor: neznámy
Sninčania čo ste nepoňaľi či čo? Výbor valnu schôdzu nechce ,lebo to nebude o rezňoch a pol deci, teraz im ide o krky.Ako budú vysvetlovať svojvoľne šafárenie za 20 rokov.Škoda že trestná zodpovednosť je iba 10 rokov , ale i tak tam je toho neurekom.Konečne sa dakto do nich pustil a vymetie ten augiašov chliev.Bývalý podielnik.
12.5 2014 12:02
autor: neznámy
LPUS je v likvidácii. augiašov chliev
26.8 2014 18:09
autor: neznámy
V Urbárskych novinách 7/2014 v kolonke OZNAM: je uvedené ,že na stránke LPUS Snina sú k dispozícii nové stanovy a zmluva o spoločenstve.
NO STALE TO TAM NIE JE !!! Žeby ešte stále neprestali klamať?
15.9 2014 14:20
autor: neznámy
Zas ma chytá len zlosť, ako si to vlastne výbor ďalej predstavuje? Nenapísať ľuďom pravdu.
16.9 2014 11:11
autor: neznámy
čítal niekto tie nove stanovy
28.9 2014 17:49
autor: neznámy
Čital už niekto tie stanovy?
24.11 2014 18:47
autor: neznámy
Čo tam vlastne je? Kde si ich môžem prečítať?
25.11 2014 12:17
autor: neznámy
A čo bi si ešte nechcel nedajbože čítať tie stanovy. To bi si naštval predsedu toto nerob!
22.7 2015 15:13
autor: neznámy
Však sa o nich minulý rok hlasovalo. Pýtal som si ich od mladého miľovčika, ten mi ich nechcel dať že nemožem, tak som sa rozčulil a odišiel . Však to je choré hlasovať a nevedieť o čom. To fakt nás má kovaľ za hlúpych? potom som sa dozvedel, že sa odhlasovalo sídlo do košíc.
23.7 2015 14:14
autor: neznámy
Kovaľ si roby čo chce. Podielnici su preňho O. Založil si akési družstvo s p. Krátkym, ten to financuje aj 20 E a kolačik platil p. Kratky.
25.7 2015 11:57