Lesmedium

Kto je zodpovedný za nižšie popísaný stav.

autor: neznámy
Bolo niekde toľko porušení zákona o PS ako u nás?

1.Predaj pozemkov predsedom spoločnosti bez splnomocnení jednotlivých vlastníkov.

2.Vydržanie zo spoločných nehnuteľností súkromnej osobe -odčlenenie na základe GP.

3.Spochybnené vydržanie urbárskych pozemkov / svedčiace doklady /

4.Nájomné zmluvy podpísané predsedom spoločnosti bez splnomocnení

5.Predaj dreva súkromným firmám, bez vedomia vlastníkov.

6.Orgány spoločnosti bez právneho postavenia.Bez splnomocnenia

7.Odmietanie predloženia účtovnej evidencie..

8.Dve spoločnosti v jednej .

9.Ťažba na obidvoch spoločných nehnuteľnostiach, odber dreva iba jednej

-brali iba vlastníci jednej spol. nehnuteľnosti.

10.Nerozdeľovanie príjmov a výdavkov k dan. priznaniu.

11.Používanie IČa, jeho nevrátenie ŠÚ SR.

12.Používanie DIČ ako právny subjekt.

13.Registrácia v roku 1996 bez právnej subjektivity, s priloženou zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou.

Volenie nových členov výboru, odhlasovaním nadpolovičnou v)čšinou z prítomných.Boli potrebné splnomocnenia od vlastníkov.

atď.

Obraciam sa na kompetentných, ako mohol takýto subjekt existovať

.

Zostalo podľa mojich prepočtov na účtoch viac ako milión SK v prepčte z Eur.

Pred schválením zmluvy , teraz podľa nového zákona, nemali byť členovia oboznámení s hospodárením za rok 2013?

Boli nám v roku 2013 vyplatené nejaké peniaze, ale iba jednej spoločnosti. Druhá nedostala nič.

Nemali sme dostať od kompetentných k dani z príjmu podiel na príjmoch a výdavkoch podľa výšky podielov?

at´d.....

sekcia: Archívne fórum, 19.3 2014 15:59
autor: neznámy
Za všetko je zodpovedná sprostá vláda,sprosté zákony,a nevysúduješ absolútne nič,musíš si uvedomiť,že žiješ na slovensku v právnom štáte.
20.3 2014 7:26
autor: neznámy
Takýto stav je bežný. Kto za to môže? No predovšetkým vlastníci pozemkov. Niekto neoprávnene užíva ich majetok, nakladá s nim a oni to nejavia záujem a nebránia sa. Netreba sa však čudovať. Zvyčajne je pre nich výnos z hospodárenia spoločenstva málo motivujúci na to aby sa tejto veci dôkladnejšie venovali. Ďalším problémom je nedostatočná odborná úroveň. Množstvo nedostatkov tak vzniklo skôr z neznalosti ako z úmyslu. No a napokon je to aj dôsledok nevhodnej, či nedostatočnej právnej úpravy.
20.3 2014 7:39
autor: neznámy
Nuž milý bezmenný autor. Ak sa obraciaš na kompetentných, tak ich nehľadaj tu.
Tu, tak akurát môžeš dostať radu, čo máš urobiť s materiálom predtým ako ho pošleš kompetentným. Lebo, neuraz sa, tak ako si to spísal, je súci len na hodenie do koša aj keď to by nikto nespravil, ale by ti odpovedal slušným nič nehovoriacim listom.
V tvojom materiále sú veci, kde je kompetentné Ministerstvo pôdohospodárstva... a v niektorých súd. No a časť je napriek tomu, že by si sa na to chcel spýtať kompetentných, súca len na oslovenie fóra.
Napríklad bod 7. Odmietanie predloženia účtovníctva. Ja osobne som za to,
aby mal člen právo nahliadnuť aj do účtovníctva. Zákon však hovorí v § 21

(2) Členovia spoločenstva a fond majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie.

a to je podľa mňa nedostatočné. Ako môže člen vedieť, aké doklady sú v spoločenstve, ak mu nie je sprístupnené účtovníctvo?

13. otázka, je zas o tom, či máš na ňu evidentné dôkazy. A keby si aj mal,
asi by to už bolo o ničom. Aké kroky by už kto mohol urobiť na nápravu?

Tak sa mi marí, že aj u nás bolo podobná situácia. Keď sme po prijatí zákona 181/1993 chceli zaregistrovať obnovené spoločenstvo, registrový úrad mal údajne proti tomu výhradu. A preto valné zhromaždenie dostalo na schvaľovanie zmluvu o spoločenstve bez právnej subjektivity.

Zatiaľ len toľko.
20.3 2014 7:51
autor: neznámy
Áno z neznalosti vznikli tieto "nedostatky", ale z neznalosti zákonov vlastníkov.
A tiež motivácie pár metrov dreva za lacný peniaz.
Ale aj zákonov, ktoré boli postavené tak, ako boli.

Vladovi- Čo už iné ako evidencia účtovníctva je prioritná v spoločnosti bez právnej subjektivity?
Príjmi a výdaje./ Samozrejme k tomu sú potrebné všetky doklady, z čoho sa tie príjmy skladajú a tak isto aj strana dal.
ˇNeprihlásený 1
Stále si myslím, že žijeme v právnom štáte, aj keď to niekedy tak nevyzerá.
Ústava SR zaručuje všetkých ľuďom rovnaké práva.

Je podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Vinníci sú už s časti mŕtvi, ale mali pokračovateľov, ktorí riadili ďalší chod v nezmenenej verzii a za to brali odmeny.
O usvedčujúce doklady sa z časti postarala polícia, ktorá bola o toto požiadaná.
/ OLÚ, kataster/.

Predaj rieši súd. Ak sa nenájdu splnomocnenia od vlastníkov, tak by sme to mali mať vyhraté./ v hre je cca 180 000 Eur./

Aj po upozorneniach na chyby, výbor stále porušoval zákony ďalej, čo evokuje, že má veĺmi dobré zázemie, ktoré čerpá zo stranickej príslušnosti istej nemenovanej vládnej strany.

Bola tu otázka na vytvorenie cesty cez les, výrub stromov.
To sa udialo tiež u nás, hoci pred rokom a pol , tá istá firma, dostala pokutu
za výrub na TTP - aj urbári.

Bola posledná možnosť, niečo urobiť, aj keď naozaj s vedomím, že spravodlivosť je v nedohladne..

Možno sa niekedy ozvem. Ďakujem za príspevky .

21.3 2014 7:21