Lesmedium

Kto rozhoduje

autor: Majo
Prosím o radu, v januári sme mali VZ a výbor nebol zvolený.Môže starý výbor pokračovať v riadení spoločenstva? Pokladníčka hneď tretí deň vybrala z účtu značnú časť fin. prostriedkov. Členovia nezvoleného nového výboru chcú podávať trestné oznámenie, pretože volebná komisia neoznámila na VZ výsledky volieb, VZ bolo zmarené aj keď bolo uznášaniaschopné. Voľba sa neopakovala členovia sa rozišli a starý výbor chce zvolávať nové VZ. Kto ho v tomto prípade má zvolávať znova starý výbor, alebo lesný úrad.
sekcia: Archívne fórum, 18.3 2014 20:40
autor: neznámy
ked ste si volili vybor, znamena to ze volebne obdobie predosleho vyboru sa skoncila, ak ste si ale na VZ nezvolili novy vybor, mali ste si zvolit poverenu osobu zastupovanim, kym sa znova nezvola VZ kde sa bude volit novy vybor. (to mam od P. Butoru z ministerstva). Stary vybor nema co zvolavat, jeho mandat zanikol, zvolena poverena osoba to mala oznamit lesnemu uradu, kedy sa nove VZ zvolava s spolupraci s lesnym uradom.
18.3 2014 22:27
autor: neznámy
Pokiaľ členom výboru, či iného voleného orgánu spoločenstva skončilo funkčné obdobie, nemôžu ďalej konať ako členovia týchto orgánov. Ak nebol zvolený nový orgán spoločenstva podľa zákona zasadnutie zhromaždenia zvolá lesný úrad. Z uvedeného možno usudzovať, že po skončení volebného obdobia už zasadnutie zhromaždenia nemôže zvolať nik iný. Zákon neuvádza na koho podnet, do kedy a ani s akým programom má lesný úrad zvolať takéto zhromaždenie. Zrejme tak podnet môže dať ktokoľvek a programom bude voľba členov výboru, dozornej, či iného voleného orgánu spoločenstva. Ani zvolanie zhromaždenia lesným úradom však nezaručuje, že voľby budú úspešné. Stav, že spoločenstvo nemá funkčné orgány nemôže trvať dlhodobo. V takom prípade môže súd rozhodnúť o zrušení a následnej likvidácii spoločenstva .
19.3 2014 7:39
autor: neznámy
Treba si uvedomiť celú význam už prvej vety Jozefovej odpovede.
Ak sa napríklad posledné platné voľby konali marci (teda pred štyrmi rokmi, alebo aké máte funkčné obdobie) a teraz ste robili voľby v januári, dá sa špekulovať o tom, či funkčné obdobie skončilo.
Tým chcem povedať, že do toho marca by v tom prípade ešte mohol starý výbor konať.
No a na dôvažok predpokladám, že spoločenstvo má právnu subjektivitu.
Z toho, že Majo hovorí o výbore, sa dá tak predpokladať, ale koľko je takých spoločenstiev bez právnej subjektivity, ktoré si síce zvolili výbor, ale nie je to výbor v zmysle zákona.
V tom prípade by lesný úrad bol mimo diania.
19.3 2014 9:16