Lesmedium

čo sa stane ak sa neuskutoční valné zhromaždenie

autor: Robo
prosím o radu. My sme ešte nemali valné zhromaždenie na preregistráciu pozemkového spoločenstva. Predseda mi povedal, že bude až niekedy koncom júna, lebo nestihajú. Čo sa stane, ak nebude napríklad uznášaniaschopné alebo neschváli sa preregistrácia podľa nového zákona a my už nebudeme mať čas na zvolanie nového zhromaždenia, lebo príde 30.jún.
sekcia: Archívne fórum, 18.3 2014 15:27
autor: neznámy
Spoločenstvo sa zo zákona zruší. Ak malo právnu subjektivitu, tak následne vstúpi do likvidácie.
19.3 2014 7:42
autor: neznámy
Jozef a vedel by si tak po lopate napísať, čo to pre mňa ako podielnika znamená ? Prídem o majetok ?
19.3 2014 9:24
autor: neznámy
Zrušenie spoločenstva neznamená zrušenie vlastníctva. Ak malo spoločenstvo právnu subjektivitu jeho zrušením zanikajú jeho orgány a podielnici si určia likvidátora, ktorý môže vykonávať už len úkony smerujúce k zániku spoločenstva. Na základe oznámenia likvidátora o skončení likvidácie sa spoločenstvo vymaže z registra a tým spoločenstvo právne zaniká. Pre vlastníkov tak nastáva otázka a čo ďalej. Pozemky už ostávajú na starosť im a je tak na nich ako sa o nich postarajú. Možností je viacero. Od predaja, prenájmu, spoločné obhospodarovanie až po nové založenie inej právnickej osoby, či nového pozemkového spoločenstva.
19.3 2014 10:13
autor: neznámy
Ak to správne chápem, je to niečo ako konkurz. Ako urbariát máme aj majetok, LKT, 3 traktory, 2 avie, píly atď. Toto komu zostane ? Alebo sa to predá v nejakej dražbe? Kto to odkontroluje? Nedostávali sme dividendy, lebo sa museli kupovať veci . A kto zaplatí toto všetko ? Som rok člen výboru, my chceme zhromaždenie, len predseda sa tomu bráni. Ospravedlníte ma, že sa tak pýtam, ale mám obavy aj za ostatných podielnikov.
19.3 2014 10:37
autor: neznámy
Ako som uviedol spoločenstvo s právnou subjektivitou po zrušení vstupuje do likvidácie. Tá v prvom rade zjednodušene znamená, že spoločenstvo je povinné uhradiť svoje záväzky. Samozrejme ak nejaké má. Majetok, ktorý potom zostane sa rozdelí medzi členov podľa ich podielu. Majetok ,ktorý sa rozdeliť nedá, sa speňaží. Celý proces riadi likvidátor, ktorý zaň nesie zodpovednosť. Likvidátor by teda mal mať v tejto oblasti potrebné vedomosti. Inak máte pravdu, že robiť zhromaždenie na poslednú chvíľu nemusí byť pre osud spoločenstva dobrý nápad.
19.3 2014 13:40