Lesmedium

Sčítavanie hlasov na VZ pri voľbe kandidátov do výboru spoločenstva.

autor: Nela
Potrebovala by som poradiť, pretože volebná komisia neodčítala podiely hlasov zomrelých členov, výbor preto nebol zvolený.

Sprosto je urobený zákon o PS §15, kde podľa mňa malo byť že VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov členov spoločenstva a nie všetkých hlasov. Veď keby sa odrátali hlasy neprítomných a VZ by bolo uznášaniaschopné, tak je všetko vporiadku aj voľba výboru by sa nekomplikovala.

sekcia: Archívne fórum, 16.3 2014 18:08
autor: neznámy
drahá Nela to by znamenalo, že menšina by riadila väčšinu, a to mi pripadá tiež sprosté.
Ak by sa zhromaždenia zúčastnilo 50% + 1 podiel (zhromaždenie by bolo uznášaniaschopné), a rozhodavať by mala nadpolovičná vačšina prítomných, potom by stačilo 25% + 1 podiel na rozhodovanie.

25% +1 by rozhodovalo o 100%.

16.3 2014 18:50
autor: šimon
... dufajme, ze nikdy nebude platit to, aby zhromazdenie rozhodovalo nadpolovicnou väcsinou pritomnych ...
to si snad, mila Nela, myslela ako recesiu
16.3 2014 20:38
autor: neznámy
to tu bolo doteraz, a nahradne valne zhromazdenia.......je to absurdne aby mensina ovladla vacsinu......
ak nieco vlastnite v podielovom spoluvlastnictve rozhodnut by mala vacsina podielov........vlastnictvo veci nepozna socialne citenie.......aj keby 90% vlastnikov podielov sa nikdy zhromazdenia nezucastnila.......


Nela
ak by ste vlastnili auto alebo dom v 3/4 a vlastnik 1/4 by vam predal auto alebo strechu nad hlavou, len preto ze ste neboli pritomna, rozmyslali by ste inak
16.3 2014 22:30
autor: neznámy
Nela píšete, že keby sa odrátali hlasy neprítomných,/ samozrejme aj s tými , čo sú mŕti/ a VZ by bolo uznášaniaschopné, tak je to v poriadku.
Alebo kde ste chceli tých mŕtvých zaradiř?

V čom je potom problém?Neodporujete si tak trochu?

Ak je VZ uznášaniaschopné, to ale nemusí znamenať, že všetci budú hlasovať
jednohlasne. Možno stačí jeden , ktorý bude proti a ten jeho podiel sa pripočíta k tým neprítomným.
Vo Vašom prípade možno práve tie podiely mŕtvych, rozhodli o tom, že VZ nebolo spolu s neprítomnými uznášaniaschopné.


17.3 2014 9:09
autor: admin
Pani Nela, do e-mailu lesmedium@lesmedium.sk ste nám poslali otázku v rámci tejto témy, kde ste presne rozpísali priebeh hlasovania. Server nevie doručiť odpovedať na e-mailovú adresu, z ktorej ste písali, ale tak či tak, ak chcete radu, uveďte otázku priamo do tejto témy vo Fóre o lese.
17.3 2014 9:38
autor: neznámy
Pomalšie s odsudzovaním Nely.
Predstavte si situáciu, keď zomretých bude akurát toľko, že ich vlastníctvo bude tvoriť nadpolovičnú väčšinu.
====================================
A ručím Vám, že ak by boli dedičstvá komplikované, tak by prešli aj dva termíny na valné zhromaždenia.
Tuším, že v znení nejakého zákonníka platného v roku 2003 bolo ustanovenie, že súd môže dedičovi dať nejaký papier, že môže vystupovať ako vlastník aj pred ukončením dedenia. Tým sa malo predísť tomu, aby firma neskracovala len kvôli tomu, že by dedičia ešte nemohli konať.
Tak zbežne som teraz pozrel Obchodný aj Občiansky zákonník, ale nič takého sa mi nepodarilo nájsť.
Súhlasím s pani Nelou, že neživých vlastníkov mohol zákon riešiť. Aspoň sa odvolať na nejaký iný všeobecný predpis, ak je to riešené v ňom.

Uznášania neschopnosť, ak je teda zapríčinená nielen neživými ale predovšetkým živými členmi sa dá našťastie riešiť čiastkovou schôdzou.
Ale sú to predsa len náklady navyše.
Dosiaľ sme nemali valné zhromaždenie na programe, ktorého by nebolo aj schvaľovanie hospodárskych výsledkov vrátane rozdeľovania príjmov za minulý rok. Ak sa konali voľby, tak sa konali na tom istom zhromaždení.
Ak je aj niekomu ukradnutá uznášania neschopnosť na platnosť volieb, tak už nie na rozdeľovanie príjmov. A preto aj tí, ktorým by inak na tom nezáležalo,
poverujú niekoho svojim zastupovaním.

17.3 2014 11:44
autor: neznámy
Pani Nela, vy si vlastne pýtate aj radu.
Ja by som odporúčal,
1.) aby výbor zvolal čiastkovú schôdzu. Aby boli náklady menšie, tak hoci do kancelárie, ak nejakú máte. My by sme museli iba k niekomu do bytu.
2.) aby vyzval neprítomných, aby poslali splnomocnenia s tým, že by som im aj odporučil zoznam osôb. Zoznam osôb s takým počtom ľudí, aby do kancelárie vošli.
3. V plnomocenstvách sa môže aj uvádzať, ako má splnomocnenec postupovať. Tak ak by bolo v splnomocnení uvedené, ktorého kandidáta má splnomocnene voliť, tak by stačil zoznam osôb hoci s jednou osobou. (Ak by nemali neprítomní vlastníci voči nej výhradu).

Pochopiteľne, že je to možné len vtedy, ak sa nadpolovičná väčšina dosiahne aj bez tých, čo nežijú.
17.3 2014 11:54
autor: neznámy
v pripade zosnulych osob, si zadovazte umrtne listy, predsa osoba ktora je uz zosnula, nie je sposobila na pravne ukony, jej bydlisko je "nezname" nemozte jej (dorucit postu, vyplatit dividendy), povazuje sa za nezisteneho vlastnika, pretoze miesto jeho pobytu nie je znama, a z umrtneho listu je zrejme ze tato osoba fyzicky neexistuje, a podiely tychto vlastnikov spravuje fond, kym sa dedicia neprihlasia........ja som sa informoval aj u SPF aj advokata, byvaleho prokuratora.........treba to mat urcite vydokladovane........avsak nerucili za to akoby rozhodol sud keby bol napadnuty......a mozte sa natahovat aj roky......

Skor by som povedal ze treba oslovit domnelych dedicov na usporiadanie vlastnictva.
17.3 2014 12:46
autor: neznámy
Ešte len doplniť na ktorý zákon sa opieraš.
(Pokiaľ ide o spravovanie pozemkovým fondom, v prípade neznámych vlastníkov končí na hranici lesa,
inak je to parketa Štátnych lesov)
Medzi pripomienkami pri prijímaní súčasného návrhu bolo, aby aj neznámych vlastníkov v lese zastupoval SPF. Ale to zostalo pri starom. Ak sa nemýlim.
===========
Úmrtný list je doklad len úmrtí, ale nie o vlastníctve. Čo ak bol spísaný testament a vlastníkom sa stane niekto iný? Ako hovorí Nela. Na to mal zákon pamätať.

17.3 2014 13:19
autor: neznámy
V zmysle Obč. zákonníka dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti. Súd dedičstvo len vyporiadava . Na druhej strane, ako píše Vlado, niekedy je problematické určiť aj okruh dedičov, pretože dediť môžu aj dedičia zo závetu. Problém ja nevidím v prebiehajúcich dedičských konaniach, mne dedičstvo po rodičoch v odstupe pár rokov prebehlo za tri mesiace. Pravda, so súrodencami sme nemali žiadne spory. Problém vidím skôr v tom, že dedičia, resp. domnelí dedičia nemajú záujem a motiváciu podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva. Sú s tým spojené náklady a výška dividend nie je taká zaujímavá, aby sa do toho pustili. Toto žiaden zákon nevyrieši, akákoľvek úprava by bola zásahom do vlastníckych práv a bola by v rozpore s Ústavou. Tu zostáva len apelovať na podielnikov, aby si vysporiadali majetky po svojich právnych predchodcoch, možno aj s pomocou výboru a zmluvnej advokátskej kancelárie.
17.3 2014 14:58
autor: šimon
Vlado o akej parkete Štatnych lesov to hovoríš ?? Neznámych vlastníkov na urbárskych lesných pozemkoch zastupuje SPF
17.3 2014 15:41
autor: neznámy
Zákon o lesoch - 326/2005 Z.z. § 50
(6) Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka 69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu. 70)

Slovenský pozemkový fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, teda ako lesných pozemkov tak aj nelesných.
Ale nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri sa už potom týka len nelesných pozemkov, pretože správcom lesných pozemkov sú Štátne lesy, Vojenské lesy a pod.

18.3 2014 0:12
autor: šimon
už niekoľko - a nie málo - rokov platí, že neznámych vlastníkov na spoločných nehnuteľnostiach (a teda lesných) zastupuje SPF. Štátná organizácia lesného hospodárstva zastupuje neznámeho vlastníka v súkromnom lese

zákon 330/1991 Zb. v znení noviel, § 34 ods. 3:
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, 22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b)
18.3 2014 5:50
autor: neznámy
Šimon, pardón! Pokiaľ ide o spoločné nehnuteľnosti, tak musím zraziť pred tebou opätky. Máš pravdu.
=============================
Ale vráťme sa k veci. Nela si a pýtala radu, čo robiť, keď schôdza skončila ako skončila. Nože podumaj a poraď! Možno, že nás ešte sleduje.
To, že nie je spokojná s riešením v zákone, bola len podružná záležitosť a ako som si všimol, chytil si sa len tej.
18.3 2014 9:03
autor: neznámy
Áno sledujem, všetko čítam, dik že sa venujete môjmu problému, mali sme 5 členov, ktorí zomreli, ale teraz som zistila na katastre, že dvaja majú už plomby, čiže prebieha dedičské. Štyria vlastníci nemali zapísané vlastníctvo na katastre a predkladajú znova návrh na zápis s dedičským rozhodnutím, dúfam že do mája to kataster zapíše aby sme stihli VZ aj registráciu.
18.3 2014 15:57
autor: neznámy
Nela, tej poslednej vete nerozumiem. Alebo teda zle rozumiem. A to teda tak,
že bolo urobené dedičstvo, do katastra sa nedostalo a dediči preto predkladajú znova návrh na jeho zápis.
=====================
Ak by to aj bolo tak, ako píšeš, spoločenstvo nemusí čakať na to, či a kedy si kataster začne robiť poriadne prácu. Smerodajné je preň dedičské rozhodnutie. Údaje z listu vlastníctva sú dokonca pre zaevidovanie vlastníka do spoločenstva nepostačujúce, lebo neobsahujú údaj od ktorého vlastníka dedič dedil.
===============
A teraz späť k tomu, čo som začal. ".... predkladajú znova návrh na zápis s dedičským rozhodnutím .. " Pri dedičskom konaní, vlastníci nepodávajú vlastníci návrh na zápis. Ten sa vykonáva automaticky z titulu rozhodnutia notára. Iné je to pri kúpe. Vtedy nový nadobúdateľ žiada o vklad do katastra.
19.3 2014 8:59
autor: neznámy
Áno dedičia či vlastníci nepodávajú návrh na zápis, ale v tomto prípade sa od notárky dedičské nedostalo na kataster a preto musia predložiť originál s dedičského konania s návrhom na zápis, iba takto to kataster zapíše. Dedičia nepredložili spoločenstvu dedičské konanie a nepreverili si či sú na liste vlastníctva. Spoločenstvo nemohlo vedieť že v tomto prípade prebehlo dedičské konanie, pretože ich starý otec bol stále vedený v nezistených vlastníkoch, ktorých zastupuje SPF.
19.3 2014 17:07
autor: neznámy
Sud po 15 dňoch (na požiadanie)da na dedičske rozhodnutie pečiatku od kedy je pravoplatne !Je pravoplatne aj ked nie je zapisane na katastri!
20.3 2014 0:16
autor: neznámy
Pri nadobudnutí dedičstva ide o tzv. prechod vlastníckeho práva, kataster nepovoľuje vykonanie zápisu, len eviduje rozhodnutie notára alebo súdu. Podľa môjho názoru, v takomto prípade je možno akceptovať aj právoplatné rozhodnutie, ako napísal Fero, opatrené pečiatkou právoplatnosti.
20.3 2014 9:43
autor: neznámy
Nemusí byť ani pečiatka právoplatnosti, ak je v dedičskom rozhodnutí, uvedené, že je právoplatné.
21.3 2014 13:20