Lesmedium

Predkúpne právo

autor: neznámy
Podľa novely zákona, ten kto chce predať, už musí ponúknuť podiel výboru PS.

Ak sa predaje uskutočnili ešte v roku 2013, toto nemuselo byť dodržané.

sekcia: Archívne fórum, 16.3 2014 9:13
autor: neznámy
Ak chce niekto predať svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti inej osobe ako vlastníkovi podielu tej istej spoločnej nehnuteľnosti alebo osobe blízkej v prvom rade podľa novely ho musí ponúknuť ostatným spoluvlastníkom tejto spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. V tejto ponuke výboru oznámi aký podiel plánuje predať, za akú cenu a dokedy ponuka trvá. Ak v tejto lehote nik zo spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na danú ponuku nepristúpi môže ho predať za túto alebo vyššiu cenu komukoľvek. Lehota by mala byť najmenej dva mesiace.
Ak o ponuku prejavia v lehote záujem viacerí spoluvlastníci podiel sa musí predať všetkým záujemcom alikvótne podľa ich vlastníckeho pomeru. Predaj sa samozrejme uskutočníť aj nemusí.
16.3 2014 13:08
autor: neznámy
Prosím, toto platí po novele. Pred ňou to tak nebolo?Mne sa jedná o rok 2013.
Vtedy bolo v zákone napísané, že može.
16.3 2014 18:40
autor: neznámy
Áno pre novelou to bolo len možné. To znamená, že s ponukou sa musel predávajúci aj tak obrátiť na všetkých spoluvlastníkov.
17.3 2014 7:39