Lesmedium

K programovemu vyhlaseniu pre vyhotovovanie PSol

autor: Dano
Tak ako sa hovori o tom ze tema vyhotovovanie PSol je horuca tema,je naozaj velmy dobre ze by mali byt z tohoto pracovneho stretnutia závery.

Podla mna by bolo vhodne aby boli popri dohodnutych záveroch alebo naslednych krokoch k dosiahnutiu dohodnutych záverov zadane aj :

- terminy ku konkretnym dohodnutym krokom kedy budu zavedene do praxe

- zodpovedne osoby - koordinátory za jednotlive sekcie

-zverejnene pracovne skupiny na ktore na ktore sa moze lesnicka verejnost kontaktovat

- cinnosti spojene s pracovným stretnutim bude analizovat ainformovat verejnost lesnicka komora,ktora by mala byt zastupcom lesnikov,obhospodarovatelov a presadzovat zaujmy ktore pozaduje lesnicka verejnost ako vyplyvaju s potieb prevadzky,trhu a skutocnosti v realnom zivote.

Mozno ze mate dalsie poziadavky ta nevahajte a prispievajte do diskusii.

Takisto by bolo vhodne ,a prosim o reakcie aby sme mohli poziadat o "Pracovne stretnutie k Institutu OLH" Tak isto s programom ako pre vyhotovitelov PSoL.

Navrhnite gestora, ktory to zastresi. Podla mna by to mohla byt Lesnicka komora a tymto zacat realne skonkretnym vystupom zastresit a podporit lesnikov. Myslim si ze lesmedium ukazalo svoju silu a pomoze nam.

sekcia: Archívne fórum, 14.3 2014 8:34
autor: neznámy
V prvom rade som potešený širokým záujmom a ohlasom vo veci konania pracovného stretnutia k problémom HÚL a PSL, ktoré som osobne inicioval. Chcem však zdôrazniť, že v tomto prvom kole ide o stretnutie pracovné, ktorého cieľom je promptne zadefinovať so zástupcami všetkých zainteresovaných skupín. hlavné okruhy problémov, návrhy možných riešení, závery a odporúčanie pre pána ministra. V tejto etape, pred prípravou rozpočtu na rok 2015, chceme rýchlo a s chladnou hlavou včas naformulovať odporúčania a opatrenia v prospech zabezpečenia dostatočného financovania PSL. Chcem, aby všetci zainteresovaní mali informácie o skutočnom stave a príčinách aktuálnych problémov, a aby mali aj možnosť vyjadriť svoj názor. Preto toto pracovné stretnutie vnímam ako prvý operatívny krok na informnovanie pána ministra o vážnosti situácie a na predloženie odporúčania. Aby sa mohol uskutočniť tento krok treba konať rýchlo! Následne (v krátkom čase) budem veľmi rád, ak NLC získa širokú podporu na uskutočnenie seminára za účasti všetkých záujemcov zainteresovaných skupín, lesníckej i nelesníckej verejnosti. Tu sa vytvorí priestor na prezentovanie analýz, názorov a návrhov. Urobíme všetko, čo budem môcť na zlepšenie súčasnej kritickej situácie HÚL a PSL na Slovensku.
S pozdravom
Martin Moravčík
generálny riaditeľ NLC
14.3 2014 8:57
autor: neznámy
Konečne sa zverejnil program pracovného stretnutia top manažérov tvorby PSL za účelom....,/vid článok gen.riad.NLC/.Boli by sa dohady z predchádzajúcicch dní zverejnené v Lesmédiu-tlmené. Predpokladám, že úvahy Dana sa dostanú do do krvopotne tvoverého nového zákona o lesoch. Návrh gestora nech je zákon o lesoch .Držím vam palce Dano a ochotu pomôcť !!!
14.3 2014 11:44
autor: neznámy
Mne to pripadá p. generálny riaditeľ ako keby NLC už poriadne tieklo do topánok. Rýchlo , rýchlo urobme niečo. Ale nehnevajte sa , v danej situácií tu nejde o nás "dole" , ale hlavne o vás. Na nás "dole" sa už dávno zabudlo a teraz hlavne vaším pričinením smerujete do zabudnutia aj vy. S iniciatívou , že netreba taxátorov a že LHP vytvoríte vo Zvolene ste predsa vyšli vy. Ale povedzte , ako bude taký LHP vyzerať ? Čo váš "vševedko" vyčita z leteckej snímky ? Nič. Zastúpenie, zakmenenie , stredné výšky , stredné hrúbky ,zásoby , ako popíše kultúry ? Samotná letecká snímka nie po roku, ale po mesiaci nie je aktuálna. Už terajšie LHP sú tak nepresne spracované , a ako budú vyzerať potom? Nechcem byť škodoradostný , ale nežiadajte od nás podporu, keď doteraz ste o nás ani nezakopli.
Môj odkaz pánu ministrovi by bol , že pri takom návrhu riešenia tvorby LHP , ako predkladá NLC , lesníctvo nepotrebuje taký LHP. Lesníctvo na najnižšom stupni riadenia má dosť fundovaných vysokoškolsky vzdelaných OLH, ktorí vedia ako v lese hospodáriť.
18.3 2014 10:47
autor: Jozef
Je potrebné sa opýtať pána prof. Júliusa Novotného keď vytváral NLC, aký mal úmysel s vyhotovovateľmi LHP veď od 2006 r. to ide s taxáciou a úrovňou vyhotovených PSoL dole vodou.
24.3 2014 19:54
autor: neznámy
Si prečítajte štatút taxačných firiem a taxátorov v zmysle obchodného zákonníka - za účelom dosiahnutia zisku (odbornosť a kvalita plánov nie je prvoradá, zisk je prvoradý).
25.3 2014 7:30
autor: neznámy
Nerád používam výraz PSoL , lebo tento názov je v rozpore s mojím lesníckym cítením. Bolo sľúbené vrchnosťou , že sa to znova vráti na pôvodný názov LHP, ale ešte ubehne veľa vody a generálnych riaditeľov NLC kým k tomu dôjde. Podľa mňa , tým že štát nám zadarmo dáva vypracovať tento plán , tak má vlastník lesa psiu povinnosť mu hlásiť štatistické informácie. Až to nebude , tak mu vlastník lesa nedá nič. Vlastník lesa nebude potrebovať zákon o lesoch a ani v poslednom čase veľmi vydarené vyhlášky k tomuto zákonu . Nebude potrebovať lesníka . Ak aj tak po vzore lesníckych učilíšť , kde učeň dostal pílčický preukaz po troch rokoch , teraz u nejakej predajne lesnického materiálu ho záujemca získa za tri týždne. Takto po tomto vzore po troch týždňoch budeme mať fundovaných lesníkov. Čo potom so Zvolenom? Veď teraz je už reč iba o vás. To či štát bude platiť obnovu LHP to je o vašej existencií.
25.3 2014 11:14
autor: neznámy
Odbor lesníctvo v rámci LF TU Zvolen jedného dňa zanikne. Od kedy tam vymysleli osobitne poľovníctvo, všetci chcú byť už len poľovníci.
25.3 2014 12:24