Lesmedium

Vytvorená cesta cez súkromnú horu

autor: neznámy
Pred niekoľkými dňami ma upútal výrub v lese, ktorého som spoluvlastník. Teraz je tam už navozený štrk . Ide zrejme o vytvorenie dočastného záberu

k údržbe št. cesty.To si môže dovoliť výbor a dozorná rada,?

Nejedná s o porušenie zákona?

sekcia: Archívne fórum, 13.3 2014 13:19
autor: neznámy
Výbor ani dozorná rada to určite povoliť nemôžu - viď § 5 zákona o lesoch (326/2005 Z.z.). Odporúčam odfotiť a oznámiť na príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor (aj anonymne - sú povinní prešetriť každý podnet), prípadne informovať odborného lesného hospodára (má povinnosť oznamovať každé porušenie zákona o lesoch štátnej správe)
19.3 2014 14:27
autor: neznámy
Ďakujem za príspevok. Údajne je tá cesta už od roku 2013 .
Ja to skúsim a uvidím, aká bude reakcia.Vtedy sme boli ešte bez právnej subjektivity a výbor to schválil .
19.3 2014 15:01