Lesmedium

Vyžiadanie lesných poztemkov -nie urbár

autor: neznámy
Ak si chcem vyžiadať od št. lesov pozemky, ktorých sme iba traja vlastníci., musíme si dať urobiť geometrické plány , aby tieto mali vyznačené hranice?

V našej blízkosti je takýchto pozemkov.veľa.

Mohli by sme sa združiť do družstva, podľa obč. zákonníka?

Alebo by bolo rozumnejšie požiadať o ich vydanie samostatne?

My traja a máme asi niečo viac ako 0,5 ha.

sekcia: Archívne fórum, 9.3 2014 8:50
autor: neznámy
1. Podľa občianskeho zákonníka sa dá združovať, akurát, že to nebude družstvo. Ak by vás v ňom malo byť viac ako dosť, tak by som predsa len zvažoval pozemkové spoločenstvo. Pri menšom počte, pri ktorom si vidíte do vlastných hrncov, by som sa do spoločenstva nehrnul. Ušetrí sa na poplatkoch a podnikateľských slastiach.
2. Ak vaše vlastníctva tvoria nejakú súvislú plochu, tak pri samotnom vydávaní pozemkov by geometrické plány neboli potrebné. Štátnym lesom to je jedno. Len by potreboval mať na to vydávanie nejakého partnera. Povedzme, že niekoho splnomocneného na prebratie od ostatných vlastníkov.
V opačnom prípade by tie geometrické plány asi bolo treba.
3. Pol ha je asi málo na to, aby vám lesy niečo vydali. Aspoň teda bola presadzovaná politika (a mala oporu aj v zákone), že sa vydávajú len ucelené hospodárske celky. A ak teda chceli vlastníci sami hospodáriť, museli sa združiť. Lebo ich jednotlivé vlastníctva boli len časťou hospodárskeho celku.
Pre presnejšiu informáciu treba preto skočiť na lesný úrad. (teda na nástupcu lesného úradu)


17.3 2014 12:11