Lesmedium

Otázky a odpovede pre vlastníkov lesov

autor: neznámy
Tu nájdete mnoho nezodpovedaných otázok na tomto fóre.
sekcia: Archívne fórum, 7.3 2014 14:20
autor: neznámy
zdravím Vás
vie mi niekto poradiť.Sme spoločenstvo vlastnikov lesa v podielovom vlastnictve.
Jeden spoluvlastnik potrebuje surne vykonať ťazbu dreva na krov.Je jasné,že ked vlastní les nebude kupovať drahé drevo.Doteraz spoluvlastnici ktorí žijú v tej dedine dostávali každý rok povolenia na ťažbu akože na palivo,ale vždy si urubali viac.
Zrazu keď potrebuje táto spoluvlastnicka povolenie na krov,dala stavebné povolenie aj plány lesnému hospodárovi,on jej dal papier,kde má získať podpisy od ostatných spoluvlastnikov.Takto sme si predstavovali,že by to malo fungovať stále.Ale domorodci nechcú uznať vzdialených spoluvlastníkov,že oni majú taktiež nárok na drevo,nepodpísali a tejto spoluvlastníčke povolenie a hospodár to uzavrel,že musia vsetci suhlasiť.
Ja sa
= pytam,má pravo hospodar takto postupovať,ked doteraz nepotrebovali súhlas od ostatnych spoluvlastnikov
= ked dolozila stavebné povolenie,neexistuje zákon,že má právo
=nestaci jej nadpolovicna väcsina?
ďakujem
7.4 2014 11:30
autor: neznámy
Zadajte si túto Vašu otázku ako nový príspevok. na tejto stránke Lesmedium. Potom sa asi dočkáte odpovede
Alebo si zadajte v Google stránku Otázky a odpovede pre vlastník lesov.
aa
8.4 2014 6:24
autor: neznámy
Tamara, nie mi jasná Vaša otázka. Ste vôbec pozemkové spoločenstvo, alebo len spoluvlastníci nejakého lesného porastu. Ak ste ozaj PS, tak v tom prípade platí, že spoluvlastník si nemôže len z dôvodu toho, že chce stavať dom nárokovať na drevo zo spoločného lesa. V PS platia pravidlá, ktoré musia byť odsúhlasené VZ. Väčšinou si PS odsúhlasujú, že pre svoje potreby dostávajú drevo (úžitkové i palivové) za režijné ceny. To drevo si ale od PS musí kúpiť a nie ísť si ho vyrezať sám. V tomto prípade netreba žiadny súhlas spoluvlastníkov, pretože takáto ťažba je súčasťou plánu PS.
Ak však nie ste originálne PS, ale vystupujete len ako spoluvlastníci a máte tzv. lesného hospodára, ktorý dbá o dodržiavanie zákona o lesoch vo Vašom lese, tak má pravdu. Problém je v ten, že v tomto prípade každý spoluvlastník má v každom strome svoj podiel aj v tom na Váš dom svoj podiel. Preto musí dať súhlas.
Ak tento "les" je vedený v katastri ako TTP, alebo orná pôda, tak takého výruby musí povoliť príslušná obec. K vydaniu Rozhodnutia o výrube drevín rastúcich mimo lesa obcou je tiež nutné doložiť minimálne 51 % súhlas (podľa výšky podielov) vlastníkov s výrubom. Do toho ale potom má čo hovoriť aj ŽP. Obec väčšinou prepisuje za tento výrub aj náhradnú výsadbu, alebo peniaze, ktoré použije na túto náhradnú výsadbu.
8.4 2014 15:16