Lesmedium

Zmluva o založení a stanovy spoločnosti

autor: neznámy
Prosím poraďte, nemám právo žiadať zmluvu o založení poz. spoločenstva a stanovy spoločnosti?

Ako mám vedieť, čo je tam napísané a čo vlastníci odhlasovali ?

sekcia: Archívne fórum, 6.3 2014 12:23
autor: neznámy
Zmluva o založení a stanovy uzatvárajú medzi sebou vlastníci pozemkov, kte sa podrobne rozpíšu za akých podmienok sa bude spoločne hospodáriť. Z právneho hľadiska by mala každá zmluvná strana dostať svoj exemplár.

My v spoločenstve sme sa vlastníci uzniesli na tom, že zmluva resp. stanovy sa vyhotovia v 4 exemlpároch (predseda, dozorná rada, lesný úrad a do agendy spoločenstva) pričom si každý z členov má právo žiadať si z neho kópie, alebo byť informovaný podľa jeho požiadavky.
6.3 2014 12:49
autor: neznámy
ďakujem , tak si to predstavujem aj ja.Žiadam o kópie
6.3 2014 13:24