Lesmedium

Daň z príjmu fyzických osôb

autor: neznámy
Stačí, ak predseda spoločnosti bez právnej subjektivity posiela doklad k dani z príjmu podľa §6 ods1,pis.a na sumu, ktorá nám bola v septembri 2013 vyplatená.?

Nevieme aký bol príjem, nevieme aký bol výdaj ,a nevieme ani aký je zostatok peňazí na účtoch spoločnosti ku koncu roku 2013.

Daň sú povinní podať iba tí, ktorí majú príjem väčší, ako to predpisuje zákon / polovicu z odpočítateĺnej položky./, alebo všetci-keďže sa to berie ako súkromne hos.. roľníci?

sekcia: Archívne fórum, 6.3 2014 12:20
autor: neznámy
Nikto ste mi neodpovedali, ale teraz už mám potvrdenie mojej domnienky, že nekonal v súlade so zákonom, .
podľa §10 ods.2 zákona o dani z príjmov .
5.4 2014 9:04
autor: neznámy
Po prvé, funkcia predsedu v PS BPS právne neexistuje. Oficiálne je to len splnomocnenec, ktorého splnomocnili spoluvlastníci na to, aby zabezpečoval základné poslanie pri obhospodarovaní spoločnej nehnuteľnosti. Okrem tejto zákonnej povinnosti je povinný viesť aj tzv. účtovnú evidenciu (stačí peňažný denník), v ktorom zaznamenáva príjmy a výdavky PS. Na konci roka je povinný vyhotoviť tzv. účtovnú závierku (rozdiel príjmov a výdavkov) a každému spoločníkovi vyhotoviť v písomnej forme Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch, kde každému podľa výšky podielov vypočíta jeho alikvotnú časť.
Podľa daňových zákonov však musí každému doručiť aj celkový prehľad o príjmoch a výdavkoch ako i o majetku a záväzkoch PS BPS za daný rok. Pokiaľ je šikovný, alebo mu to bude robiť účtovníčka, tak to urobí tak, že každému doručí Výkazy za celé PS a Výkazy za jeho podiel.
Daňové priznanie (tlačivo B) z týchto príjmov nemusí podávať každý člen PS BPS. Podáva len ten, ktorého príjmy podľa daňového zákona prekračujú stanovenú hranicu.

8.4 2014 6:57
autor: neznámy
Konečne správna odpoveď. Čo by ste robili pán Michal, keby Vás tento "predseda, ktorý ani nemal splnomocnenie ignoroval? Má za sebou mocných tohto štátu , že si to môže dovoliť?
Na vyzvanie neposlal podiel na príjmoch a výdavkoch, ale vyplatenú sumu,podielnikom, aby si ju dali zdaniť: Tým, čo sú zárobkovo činní.
Od roku 1996 sme ani raz nedostali doklad, o ktorom píšete.3 krát za tú dobu po 1000 sk, ktoré sme si mali dať zdaniť.zamestnávateľovi, ako príjem, čo bolo v rozpore so zákonom.
9.4 2014 22:22
autor: neznámy
Aj Tí mocní sa dajú poraziť. Je to ukážkový príklad z učebnice pre kriminalistov, či daňovú kobru. Treba len jedného odvážneho, ktorý sa hneď nezľakne prvého náporu komsomolcov. musí si nasadiť hrošiu kožu a byť trochu doma v predpisoch, alebo mať dobrého advokáta.
9.4 2014 22:52
autor: neznámy
Polícia už je do prípadu zapojená, Práve príslušný daňový úrad ma informoval , že postup bol správny.Tento názor je však v rozpore s finančným riaditeľstvom v B. Bystrici..
Státisíce slovenských korún sa spotrebovali na odmeny rozsiahleho výboru a DR Až teraz od roku 1996 sme zistili , aká je pravda.
Som pesimista a nemyslím si, že niekto bude potrestaný.Peniaze vládli, vládnu a vládnúť budú.
10.4 2014 6:51
autor: neznámy
Pre Bystricu to nie je zaujímavé. Je s tým strašne veľa práce, ktorú počas vyšetrovania nikto nevidí. Ak aj niekoho usvedčia, tak je to pre nich len malá ryba, ktorá nie je pre televíziu zaujímavá. je to len nejaký urbárnik. Ak bude mať dobrého právnika a uplatní dobu premlčania, nič sa mi nestane. preto daniari do toho nechcú ísť.
Toto je ukážková systémová chyba našej legislatívy. Pár poslancov sa večer dohodne, že niečo predložia, šéfovia im to odklepnú a na počkanie je ráno zákon schválený. Nikto nekontroluje, ani Tí čo predkladajú zákon nadväznosť na už platné podpisy. Potom príde kontrola a oheň je na streche, resp. väčšinou je už po funuse.
Tak to bolo aj so 187, či 181. Vznikla celá armáda PS BPS, nikomu nevadilo, že je niečo zaniklo a niečo vzniklo, štatistika o tom nemala ani potuchy a splnomocnenci pod hlavičkou PS BPS likvidovali les, pardon oni len odstraňovali kalamitu. Ľudom na konci roka hodili pár tisíc korún, spriazneným kamarátom o niečo viac, zamestnali si svoju rodinu atď, atď. Veď sme na Slovensku a z cudzieho krv netečie.
Podľa zákona každý príjem z podnikania musí byť zdanený, teda aj z PS. DÚ predsa má vedomosť z podaných priznaní, ktoré PS sú, resp. boli BPS. Nemám vedomosť o tom, aby niektorý DÚ na Slovensku vykonal kontrolu u PS BPS o tom, aby preveril, či daňovníkom priznané príjmy z PS aj súhlasia s tým, čo vykázal splnomocnenec PS BPS.


10.4 2014 10:00
autor: neznámy
Bystrica dala správnu odpoveď a aj odkázala na orgány činné v trestnom konaní.Príslušný daňový úrad bol ten, kto akoby kryl toho, kto mal dať každý rok príjem a výdavky každému členovi.Podľa tejto inštitúcie nebolo potrebné každý rok takéto doklady dávať, keďže neboli vyplatené žiadne peniaze členom..
Nemali to pomýlené so Spol. s právnou subjektivitou?
Nemali by byť na tak dôležitých miestach ľudia s vysokou odbornosťou a nie stranícki nominanti?
Súhlasím pán Michal s názorom a prikláňam sa k nemu.
10.4 2014 18:28
autor: neznámy
Tak ako štatistika, tak aj daniari majú v tom hokej. nehovorím už o sociálnej, či zdravotnej poisťovni. Im vôbec nič nehovorí slovo "zmena právnej formy". Vôbec neskúmajú kto je platcom. pre nich je podstatné, že niekto platí. Prioritou je naplniť kasu pre firmu "Nerobstav, s.r.o.". Najhoršie je to, že hlavne po účinnosti 181-ky štát vôbec nesledoval pohyby medzi registrami týchto PS. pritom sa v PS točili v rámci SR možno aj miliardy korún (stačí len pozrieť do štatistiky množstvo vyťaženej kalamity neštátnymi firmami a násobiť to cenou dreva).
Zásluhu na tomto stave však máme aj my spoluvlastníci. To, že bol šikovný predseda a za pár drobných si kúpil svojich skautov, nie je to jeho chyba, ale naša neschopnosť a pasivita. Totiž to stále platí staré známe - "kde nie je žalobcu, tam nie je ani sudcu".

10.4 2014 21:14