Lesmedium

Daň z príjmu - téma z 26.2.2014

autor: Neznámy 1
V poradcovi podnikateľa, ale aj finančnej zprávy je predpis pre podávanie dane z príjmu Spoločnosti bez právnej subjektivity za rok 2013.

§6 odsek 1.daň z príjm fyzických osôb.

Otázka na neznámeho, je povinnosťou, resp. bolo nahlasovať rozdiel príjmu a výdajov DÚ, ako píšeš? Kde to nájdem?

Je povinnosťou tento príjem zdaňovať?

Bolo povinnosťou vôbec tento rozdiel niekde účtovať? Nemohol sa prenášať nezdanený do budúcich období?

??????????????

Mám vyjadrenia dvoch finančných inštitúcií.A budeš sa diviť, sú rôzne.

,

sekcia: Archívne fórum, 2.3 2014 21:05
autor: neznámy
Ak môžeš,uverejni ich. vďaka.
5.3 2014 11:15
autor: neznámy
Čakám ešte na jednu odpoveď.Čo ťa zaujíma?
5.3 2014 13:05
autor: neznámy
Pozri do dňového tlačiva, Daň z príjmu FO VI.oddiel,tab. č.1 , riadok 1 ,a potom do daňového zákona na §6 odst. 1 pís. a ,následne na odkaz ´´24 - §10 zákona 181/1995
Podľa mňa,keď je to takto podchytené v daňovom zákona,Platí pre veškerý príjem FO daňové ustanovenia. Ako aj povinnosť Buď viesť si osve ,,účtovnícstvo za urbársku čiastku,alebo to robiť sumárne ,ale potom príjem,resp.výdaj rozdeliť podľa podielu.A potom vznik PS povinnosť hlásenia platby F osobe podľa daňového zákona.
5.3 2014 14:45
autor: neznámy
vlastníci v prípade poz. spoloč. bez právnej subjektivity nezdaňujú finančný príjem, ktorý im bol vyplatený,ale zdaňujú svoj podiel na príjmoch a výdavkoch, ktoré im spoločenstvo- oznámi písomne, k danému zdaňovaciemu obdobiu.
Samozrejme za podmienok §32 zákona o dani z príjmov.
6.3 2014 16:18