Lesmedium

Ivo

autor: Spoločne obhospodarované pozemky
Sme spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými pozemkami. Podľa nového zákona č. 34/2014 musí byť zmluva o spoločenstve schválená vlastníkmi každého pozemku nadpolovičnou väčšinou podľa podielov. Má sa teda o každom pozemku hlasovať osobitne?
sekcia: Archívne fórum, 28.2 2014 13:21
autor: neznámy
Ano podla platnej legislativy, o spolocne obhospodarovanych pozemkoch rozhoduju spoluvlastnici podielov nadpolovicnou vacsinou hlasov. na zhromazdeni si urcite ci budete hlasovat za vsetky parcely zapisane na liste vlastnictva, alebo za kazdu parcelu osobitne, co by bolo aj lepsie predovsetkym ak neplanujete obhospodarovat vsetky parcely zapisane na jednom liste vlastnictva. presne to potom zadefinujte do zapisnice.
28.2 2014 13:52
autor: neznámy
BBI
Pri počte listov vlastníctva 154 si to teda neviem predstaviť. To by sme hlasovali týždeň. BBI čo v prípade ak k niektorým parcelám nezískame súhlas?
28.2 2014 14:09
autor: neznámy
Pri takom počte hlasovaní je to ťažké.
Odporučil by som nasledovné:
Pri takom množstve LV musíte mať vypracované kto, koľko, kde čo vlastní.
Hlasovacie lístky vypracovať tak, aby vlastník bol oboznámený o ktoré jeho parcely resp. listy vlastníctva sa jedná, a hlasoval by za všetky naraz (iba ak by nedal všetky do spoločného obhospodarovania). teda každý by hlasoval len raz. po odhlasovaní by sa zrátalo ktoré pozemky získali nadpolovičnú väčšinu.

Závisí od veľkosti parcely, druhu. ak by vám ale v na pozemku vznikli tzv. malé opasky, snažiť sa dohodnúť s vlastníkmi o nájme, resp o zámene, vymerali by ste im rovnakú výmeru rovnakej hodnoty na kraji nejakého pozemku ktorý už obhospodarujete a nebudete si prekážať. avšak si to vyžaduje zmluvnú dohodu.
Inak na ňom hospodári vlastník.tak.
Pri takom počte sa ináč nedá

Ak medzi vašimi pozemkami vzniknú malé tzv. opasky, snažte sa zobrať ich do nájmu, resp. zameniť niekde na kraj obhospodarovaných pozemkov, dohodnúť sa zmluvne
28.2 2014 17:16
autor: neznámy
Treba ísť na to prakticky. Vychádzať z toho, že žiadna menšina zo spoluvlastníkov na parcele by nekonala za chrbtom iných. Môže sa to stať, lebo na niektorých parcelách býva veľa vlastníkov, ale na druhej strane, ak ich je veľa a parcela je malá, tak tomu zvyšku je to jedno. Nemusia dať teda priamo súhlas. Stačí, že nebudú protestovať. Aby to bolo právne čisté, tak by mala tá menšina aspoň dodatočne si vyžiadať od spoluvlastníkov súhlas. Ak nie, ta by to muselo ísť zo spoločenstva preč. Pokiaľ ide o poľnohospodárske pozemky, tak tam by to nemalo byť až také problematické. Tam sa vracali pozemky s vymeraním v teréne.. Horšie je to v lesoch. Lebo tí, čo by nechceli byť v spoločenstve by si museli dať parcely vymerať. Už bez ohľadu na to, či sú parcely na kraji, alebo v strede. A v tom vidím väčší problém, ako
presvedčiť spoluvlastníkov na hospodárenie v spoločenstve.
8.3 2014 18:27