Lesmedium

Téma z 8.2. Odlesnenie pod líniovú stavbu

autor: aa
Prosím p. Šumara, čítam, že je odborník v lesnom hospodárstve, či by nevedel zaujať nejaké stanovisko k tejto téme.
sekcia: Archívne fórum, 28.2 2014 7:52
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému