Lesmedium

pokuta pre PS

autor: neznámy
Vlado,môžeš sa vyjadriť k poslednému príspevku Pokuta pre PS?
sekcia: Archívne fórum, 27.2 2014 16:04
autor: neznámy
Predpokladám, že ti ide o postupnosť pri transformácii spoločenstva.
Nuž nie som právnik a to je skôr otázka pre právnika. Alebo lepšie povedané pre tých, ktorí sa týmto živia. A to nie sú len právnici.
Preto mi nezostáva nič iné, len si pustiť hubu na špacírku.
Myslím si, že normálna transformácia prebieha tak, že sa zvolá pôvodné spoločenstvo a jeho jediným bodom je odhlasovanie zrušenia pôvodnej formy spoločenstva
a zhromaždenie následne pokračuje ako spoločenstvo s novou formou.
No a skutočným spoločenstvo s novou formou sa stane až po zaregistrovaní.
Ale či to je ozaj postačujúce to neviem. Z praktického hľadiska asi áno.

Alternatíva, vyhlásenia novej formy spoločenstva bez zrušenia pôvodnej by určite mohla byť zdrojom problémov. Najmä pri zmene pozemkového spoločenstva na družstvo, alebo niečo iné a opačne. Ale aj to hádam len v dvoch prípadoch. Zadrapili by sa do toho úrady, alebo by v spoločenstve boli nezmieriteľné skupiny.

27.2 2014 21:25
autor: neznámy
Ministerstv pôdohospodárstva vydalo presnú smernicu k pretransfomovaniu sa spoločností bez právnej subjektivity.
Právnická osoba je organizácia-subjekt fyzických osôb, alebo majetku , ktorá sa vytvára za určitým účelom. §18 obč. zákonníka.
/dańový zákon č.595/2003 Z.z./
Spoločnosť s právnou subjektivitou vzniká až dňom zápisu do registra.
Bližšie informácie poskytne každý Pozemkový a lesný úrad.
To je môj subjektívny názor k danej veci.
28.2 2014 7:24
autor: neznámy
Tak by som povedal, že zápisom do registra sa dovŕši je vznik. Ale vznikanie je proces, ktorý trvá minimálne od konania (prípravného) zhromaždenia.
28.2 2014 11:00
autor: neznámy
Tento nový zákon o transformácii spoločenstiev si myslím má aj nejasnosti a ja sa osobne nemôžem stotožniť s tým , že štát diktuje súkromníkom si založiť firmu a majú zase postarané o peniažky a do štatistiky si napíšu vznik nových firiem a teda, že sa ekonomika zlepšuje... je to len ďalšia kontrola občanov. Hlasovala som proti tomuto zákonu ..
1.3 2014 13:25
autor: neznámy
Tak treba zrušiť najprv PS bez Prav.sub.,alebo nie?Ja viem iba toľko, právnicka osoba nemôže byť právným nástupcom FO.
5.3 2014 11:24