Lesmedium

náhradíci

autor: neznámy
Môže si spoločenstvo voliť podľa nového zákona do výboru náhradníkov?
sekcia: Archívne fórum, 27.2 2014 16:02
autor: neznámy
V prípade ak člen orgánu spoločenstva prestane zastávať svoju funkciu, môže jeho miesto prebrať náhradník, ktorého zvolilo zhromaždenie na ktorom sa uznieslo. v prípade ak nie je zvolený náhradník, alebo nemôže zastáť funkciu člena orgánu spoločenstva, malo by sa zvolať zhromaždenie a zvoliť si člena alebo celý orgán spoločenstva, závisí na čom sa zhromaždenie uznieslo. v prípade ak nastúpi nový člen do svojej funkcie, máte povinnosť voči okresnému úradu, pozemkový a lesný odbor, podať návrh na zmenu v spoločenstve, t.j. zmenu člena orgánu spoločenstva.
27.2 2014 21:27
autor: neznámy
Podľa mňa len úrady môžu robiť iba to, čo im zákon umožňuje.
Ostatní môžu robiť všetko, ak im to zákon nezakazuje. Nemyslím si, že by bol nejaký zákon, ktorý by zakazoval voľbu náhradníkov.
Už je ale druhá vec, že register nepozná náhradníkov a teda náhradníci by v registri neboli uvedení. Predpokladám však, že v prípade nutnosti nastúpenia náhradníka, by úrad rešpektoval náhradníka ako nového člena výboru a nevyžadoval by nové voľby. Teda po návrhu na zápisu zmeny do registra.
27.2 2014 21:34
autor: neznámy
Musí mať aj náhradník viac ako 50 percent hlasov aby bol platne zvolený?
28.2 2014 8:10
autor: neznámy
Ano, každý kandidát do orgánov spoločenstva musí mať nadpolovičnú väčšinu hlasov.
28.2 2014 8:32