Lesmedium

Nájom od št. lesov

autor: Vladimír
chcel by som ešte poradiť....št. lesy majú v užívaní lesné pozemky.

Neplatia nájom. Ak chcem od nich vydať pozemky v ich užívaní, ako mám postupovať? Musím si na jednotlivé parcely dať urobiť geometrický plán? Teraz sú v registri E? Nájomnú zmluvu odmietajú uzatvoriť.

sekcia: Archívne fórum, 27.2 2014 8:35
autor: neznámy
Dohoda o odovzdaní lesných pozemkov podľa 229/1991 je vec , kde dve slobodné strany, LESY SR a VY dobrovoľne uzavriete dohodu. Nikto nemôže prinutíť Lesy SR, aby vec odovzdávali. ALE , už neplatí, že majú užívanie, čiže Nájom zo zákona, ten už bol zrušený a preto neplatia Nájom.
Otázka identifikácie hraníc je večná téma, ktorá nie je doriešená. Podľa katastralneho zákona, vlastník má za povinnosť udržiavať svoje hranice. Štát sa takto zbavil svojej zodpovednosti, aby udržiaval aj Vaše hranice, aj keby Ste mali za suseda vlastníka štátne lesy. Nedávno som opisoval spôsob akým sa to dá urobiť. Ziskajte si OLH a spíšte s ním Zmluvu o poskytovaní jeho služieb a nahláste to na Okresný úrad v ktorej pôsobnosti sú lesné pozemky a oznámte Lesom SR, že od toho a toho termínu ste obhospodarovateľom na majetku Vy.
Toto riešenie by som doporučil najskôr s nimi prekonzultovať, že to spravíte a uvidíte ich reakciu.V prípade, že sa Lesy SR zaseknú, že nebudú súčinné, čiže nebudú aj tak chcieť podpisať Dohodu, treba pristúpiť k tomu kroku.
Lesy SR majú príkaz z Ministerstva, že lesy takto majú vydávať, ale Ministerstvo nemá všeobecné páky na to , aby to Lesy SR dodržiavali.
Ak bude treba v tejto veci bližšie nejak pomôcť, pošlite mi mail kontakt a ja Vam doporučím ešte iné kroky, ktoré sa dajú podniknúť, aby Lesy SR majetok dobrovoľne vydali pre Vaše užívanie. Kľudne aj tu.
Takto sme postupovali v jednom prípade, kde síce vlastník si aj vytíčil svoju hranicu a začal si ťažiť drevo, skončilo to na prokuratúre, ale Lesy SR neuspeli svojou žalobou, lebo na predmet žaloby nemali právny nárok.
Ak náhodou na Vašom majetku Lesy SR v priebehu 3 rokov niečo ťažili, mate nárok na finančné vyporiadanie za toto obdobie, ale neočakavajte veľke peniaze, zhruba desatinu toho, čo je bežný zisk v neštátnych lesov.
Veľa trpezlivosti Vám prajem!
27.2 2014 11:35
autor: neznámy
Ďakujem Vám
27.2 2014 12:54
autor: neznámy
Medi Lesmi SR a užívateľom je nájomný vzťah zo zákona. Tento nájomný vzťah možno skončiť dohodou alebo výpoveďou. Pozri zákon č.229/1991 Z.z.
27.2 2014 15:31
autor: neznámy
Je mnoho príbehov o tom, ako sa Lesy SR po roku 1991 správali k vlastníkom lesov, ktorí sa chceli osamostatniť. Jeden z ních je tento: Na celkom slušnej výmere súkromného majetku okolo 100 ha ma vyzvala jedná advokátka o spoluprácu. Mala nastať Dohoda vtedy ešte o platnom ukončení Nájmu zo zákona 229/1991 z.z., ktorá už dnes neplatí pri osobnom rokovaní s predstavitelmi Lesov SR za prítomnosti zástupcu vlastníkov-čiže právničkou. Predmetom bolo urovnanie toho, že v priebehu 3 rokov tam Lesy vyrúbali v Obnovnej ťažbe v bučinách 500 m3. Na stôl bola predložená kalkulácia o tom , že za túto ťažbu prináleží vlastníkom niečo okolo vtedy 15 000 SK, čiže 500,.€.
Vravím právničke, že je to nefér ponuka, lebo za 1 kamion vlákniny bola cena vtedy cena okolo 500,-€ a Lesy SR stade odviezli minimálne 25 takých kamionov-nehovorim o guľatine a že férová ponuka by bola desaťnásobná. Právnička mi odvetila, že vlastníci sa o tom nechcú sporiť s Lesmi SR, že prijimajú túto ponuku?!
Ale, ak by situácia medzi Vami a Lesmi SR sa vyhrotila tak, že na Vašom majetku začnú ťažiť, ihneď treba ťažbu zastaviť Zákazom vykonávania činnosti, ak nepomôže, potom polícia a okresný prokurátor.
27.2 2014 22:40
autor: neznámy
Je mnoho príbehov o tom, ako sa Lesy SR po roku 1991 správali k vlastníkom lesov, ktorí sa chceli osamostatniť. Jeden z ních je tento: Na celkom slušnej výmere súkromného majetku okolo 100 ha ma vyzvala jedná advokátka o spoluprácu. Mala nastať Dohoda vtedy ešte o platnom ukončení Nájmu zo zákona 229/1991 z.z., ktorá už dnes neplatí pri osobnom rokovaní s predstavitelmi Lesov SR za prítomnosti zástupcu vlastníkov-čiže právničkou. Predmetom bolo urovnanie toho, že v priebehu 3 rokov tam Lesy vyrúbali v Obnovnej ťažbe v bučinách 500 m3. Na stôl bola predložená kalkulácia o tom , že za túto ťažbu prináleží vlastníkom niečo okolo vtedy 15 000 SK, čiže 500,.€.
Vravím právničke, že je to nefér ponuka, lebo za 1 kamion vlákniny bola cena vtedy cena okolo 500,-€ a Lesy SR stade odviezli minimálne 25 takých kamionov-nehovorim o guľatine a že férová ponuka by bola desaťnásobná. Právnička mi odvetila, že vlastníci sa o tom nechcú sporiť s Lesmi SR, že prijimajú túto ponuku?!
Ale, ak by situácia medzi Vami a Lesmi SR sa vyhrotila tak, že na Vašom majetku začnú ťažiť, ihneď treba ťažbu zastaviť Zákazom vykonávania činnosti, ak nepomôže, potom polícia a okresný prokurátor.
28.2 2014 17:49