Lesmedium

Odovzdávanie lesa súkromnej osobe

autor: Silvia
Ako prebieha odovzdávka lesa súkromnej osobe a aké podmienky musia dodržať lesníci? Akú dobu trvá odovzdávanie od podania žiadosti, prípadne aký zákon a paragraf to určuje. Ďakujem za odpoveď.

sekcia: Archívne fórum, 24.2 2014 10:22
autor: neznámy
Poskytnem iba voľnú formuláciu toho ako to v praxi by malo prebiehať. Zákon 229/1991 vo svojich paragrafoch xy hovorí o vydaní týchto pozemkoch povinnou osobou, ktorou sú štátne lesy. Donedávna si štátne lesy vysvetľovali, že tam môžu hospodáriť aj bez Nájomnej zmluvy s vlastníkom na základe tzv.nájmu zo zákona. Ale toto ustanovenie už dnes neplatí, čo sa týka hospodárenia, čiže aj ťažieb. Existuje medzi Vami písomný nájomný vzťah? Ak ano, treba podľa neho postupovať, aké sú tam výpovedné lehoty.
Neexistuje nájomný vzťah, treba príslušný Lesný závod vyzvať aby došlo k Dohode o odovzaní lesnej nehnuteľnosti, no a tu začínajú komplikácie. Žiaden zákon nestanovuje lehoty, kedy k tej Dohode má dôjsť a mnohé lesné závody to dotiahli aj do takej absurdnosti, že potom, čo sa dozvedeli, že vlastník má zaujem o svoj majetok, hneď sa snažili z toho čo najviac vyťažiť pri zbytočnom predlžovaní lehoty na Odovzdanie nehnuteľnosti-majú nato presne vyškolených právnikov na každom závode.. Ak by sa to dialo vo Vašom prípade, hneď treba zareagovať zákazom vykonávania činnosti, lebo v ich prípade lesný závod porušuje ustanovenia Občianského zákonika, že hospodári na pozemku bez právneho nároku. Takto už štátne lesy prehrali mnoho sporov.Ak aj tak neuposluchnu Vašu výzvu, hneď volať policiu, aby zdokumentovala skutkový stav a podať sťažnosť na Okresnú prokuraturu. Ak by Vám takým spôsobom vznikla škoda na majetku, hneď , do troch rokov ich treba žalovať za škody, ktoré Vám spôsobili. Sudný spor musíte vyhrať.
Príklad z pred 7 -tich rokov:
Spoločenstvo žiadalo lesný závod o odovzdanie pozemkov lesný závod. Lesný závod na to neragoval dosť rýchlo, dokonca si ešte aj vyznačil podľa seba v lese ťažbu a tváril , že môže pokračovať vo svojej činnosti. Skutoční vlastníci pozemkov keď videli, že už ide do tuhého a hrozí im, že to bude vyrúbané štátnymi lesmi, poslali jeden krásny list na Obvodný lesný úrad, že v tomto lese si určili svojho Odborného lesného hospodára a že od nejakého termínu tam začnú hospodáriť. Dôvody, prečo štátne lesy nechceli odovzdávať majetky boli nejasné hranice pozemkov, ktoré v teréne neboli presne vyznačené. Aj tento ich úskok vlastníci prekonali tým, že si nechali Geodetickou službou vyznačiť svoj majetok v teréne a započali hneď ťažbu. Nastal cirkus zo strany lesného závodu, zavolali políciu, ktorá zdokumentovala tzv.páchateľov-od vlastníkov pozemkov a potom odišla žaloba na okresnú prokuratúru. Po čase sa Okresný prokurátor pýta lesného závodu aký majú vlastnícky, či iný vzťah k pozemku. Kedže nič také nemali, prokurátor ich poslal do kelu, dokonca ešte aj lesy podali sťažnosť na prokurátora na vyššom stupni, ale ani ten im nevyhovel.
Bol tam veľký povyk od urovne lesného závodu a až generálneho riaditeľstva, či krajského lesného úradu a až Ministerstva, ale nemohli s tým nič urobiť. Takže si to potom spokojne vlastníci už mohli vyrúbať.
Dnes po týchto skusenostiach by už štátne lesy nemali takto postupovať, ale ak by ste mali nejaké nejasnosti, či by vznikli nedorozumenia s lesnym závodom, treba sa hneď informovať na stránkach nášho ministerstva www.land.gov.sk a na Sekcií lesného hospodárstva o pomoc. A ak tu sťažnosť pošlete priamo ministrovi, urýchlite tým Vašu odpoveď aj o niekoľko týždˇnov.
25.2 2014 0:11
autor: neznámy
Mám podobný problém s lesom ako opisujete vo Vašom príspevku. Pre argumentáciu so štátnymi lesmi by som potreboval nejaké vyjadrenie súdu k danej problematike. Píšete. že Lesy už prehrali mnoho súdov pri hospodárení bez právneho nároku. Neviete mi náhodou poradiť niekoho kto sa so štátnymi lesmi o svoje pravo hospodáriť vo svojom "neodovzdanom" lese súdil a na súde uspel?
4.3 2014 11:17
autor: neznámy
Pošlite mail adresu, resp. svoju otázku na Uniu regionalnych združení vlastníkov neštátnych lesov, privlesy@mail.t-com.sk, resp. konajte, vyznačte si hranice, požiadajte NLC o Program starostlivosti o Les a oznámte do 30 dni na Obvodný Urad svojho OLH a môžte hospodáriť. Lesy SR nemajú právny nárok na obhospodárovanie potom, čo Ste im písomne oznámili ukončenie Nájmu zo Zákona 229/1991, tak sa ustanovite obhospodarovatelom VY. A znova ešte zopakujem, dalšiu poradenskú pomoc môžte získať na našom Ministerstve. Ináč by som musel hľadať v databáze judikátov o týchto kauzách.
24.3 2014 8:09