Lesmedium

Režim spoločnej nehnuteľnosti

autor: neznámy
Vie mi niekto odborne vysvetliť tento pojem? Napríklad pri predaji .

Ako je to teraz podľa nového zákona.?Nie je mi to dosť jasné. Môže sa zo spoločnej nehnuteľnosti predať iba jedna parcela?

Podľa zákona 181/95 Z.z.to bolo jasné.

sekcia: Archívne fórum, 23.2 2014 19:42
autor: neznámy
Spoločná nehnuteľnosť je nástupcom toho, čo v Rakúsko-Uhorsku dostala určitá skupina na spoločné a nedeliteľné užívanie. Súčasné zákony si túto nedeliteľnosť z minulosti ctia. Aj keď formálne je vlastníctvo zapísané na jednotlivých vlastníkov, vlastníci môžu manipulovať iba so svojimi podielmi ako takými. Teda predať, darovať niekomu inému. Môže sa teda zmeniť len vlastník podielu, ale nie aj fyzicky odčleniť podiel zo spoločnej nehnuteľnosti.
Ale sú samozrejme z toho aj výnimky. Napríklad vyvlastnenie, všeobecný záujem, zastavaná plocha .. atď. Pred chvíľou som ich uviedol v nejakej reakcii.
24.2 2014 10:27
autor: neznámy
Parcela sa predať môže. Akurát, že kúpnu zmluvu musia podpísať všetci spoluvlastníci. V praxi je to pre veľký počet spoluvlastníkov často nedosiahnuteľné a nič sa s tým nerobí.
26.2 2014 16:02