Lesmedium

Výbor bez právneho postavenia.

autor: neznámy
Bolo v súlade s platnou legislatívou , ak výbor bez právneho postavenia vypracoval zmluvu, stanovy spoločnosti a zvolal členov spoločných nehnuteľností?

sekcia: Archívne fórum, 23.2 2014 13:32
autor: neznámy
Akýkoľvek spolok, keď sa zakladá, alebo obnovuje, tak je na začiatku prípravný výbor. A čím viacej práve urobí pri príprave, tak o toľko jej má menej riadny výbor. Pravda ak zhromaždenie schváli zmluvu atď.
23.2 2014 16:11