Lesmedium

Ďakujem za prínos v diskusiách, týkajúcich sa spoločnosti bez právnej subjektivity.

autor: neznámy
Ďakujem všetkým , ktorý sa zapojili do mojich tém a utvrdili ma o správnosti mojich argumentov..Nebudem Vás menovať, aby som niekoho neurazila, ale vcelku všetci ste mi veľmi pomohli. Aj ja som sa zapojila do niektorých diskusií.. Ako som písala, už niekoľko rokov som nevedela pochopiť, prečo máme štatutárne orgány, ako právny subjekt.

Vyjadrenie, že zákon to nepripúšťa,je správna.

Na jednom valnom zhromaždení predseda prednášal správu, že bol vykonaný účtovný audit a všetko bolo v úplnom poriadku.

O učtovníctve, daniach, niečo viem, nie sú mi cudzie ani niektoré zákony, ako aj zmysel štatutárnych orgánov

Zaobstarala som si na základe zákonov o slobodnom prístupe k informáciám mnohé doklady, vyjadrenia.Na základe katastrálnych zákonov, doklady zo správy katastra.

Ale to je iba malá čať toho, čo viete vy ostatní

Ťažba, LHP, atď, mnohým výrazom som nerozumela Musela som význam hľadať na internete.

Budem sledovať diskusie , lebo každá jedna je zdrojom nových vedomostí.

.Bolo mi cťou s Vami diskutovať Anna.

sekcia: Archívne fórum, 12.2 2014 18:57
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému