Lesmedium

autor: AZ
Je možné,aby sa vyťažilo viac dreva, ako je vo výkaze lesného hospodára?

Kto oráža lístky?

.

sekcia: Archívne fórum, 10.2 2014 18:45
autor: neznámy
Odborný lesný hospodár na základe lesnohospodárského plánu vydáva súhlas na ťažbu dreva, ktorý okrem iného uvádza aj množstvo, ďalej by drevo na ťažbu malo byť v teréne vyznačené, súhlas sa vydáva obhospodarovateľovi, teda vlastníkovi, predsedovi atď. Na základe súhlasu obhospodarovateľ vykonáva ťažbu a to podľa súhlasu.
10.2 2014 19:57
autor: neznámy
Dúfam, že ma ešte niekto doplní ak AZ potrebuje podrobnejšie a presnejšie, resp. ma opraví ak som sa pomýlil.
10.2 2014 19:58
autor: neznámy
Ak by sa ťažba vykonala na základe súhlasu OLH a ten bol vydaný na základe riadného vyznačovania ťažby včetne potrebných vyznačovacích nanuálov a za predpokladu evidencie dreva z porastu na sklad, či odvozné miesto a následnej manipulácie by sa toto nestalo. Ak je vyťažené viac ako na súhlase, ale z riadným opodstatneným dôvodom ( napr. poškodené ale nevyznačené stromy pri ťažbe ) potom OLH mal by dorobiť súhlas na ťažbu z potričným zdôvodnením.
Alebo potom vyťažilo sa drevo aj z iných porastov a zmanipulovalo sa na základe súhlasu vydaného OLH a zaevidovalo sa do porastu na ktorý OLH dal súhlas. Je to neprípustný krok, porušenie zákona a predpisov o lesnej hospodárskej evidencii.
11.2 2014 11:50
autor: neznámy
Ak sa vyťažilo viacej dreva ako je zaevidované OLH, mal by vo veci konať lesný úrad.
11.2 2014 12:53
autor: neznámy
Predpokladám, že ste vlastníkom týchto pozemkov, ale neviem kto je obhospodarovateľom, (spoločenstvo, združenie, obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba) resp. či tieto pozemky náhodou neprenajímate.
Ak je obhospodarovateľom právnická osoba, vy ste jeho členom. v prvom rade treba upozorniť výbor, dozornú radu, ak sa vo veci nekoná zvolať zákonom stanoveným sposobom valné zhromaždenie. Upovedomiť pozemkový a lesný odbor, chodťe sa informovať ako máte postupovať, pre obhospodarovanie v lese vykonáva štátny dozor.
ak ste obhospodarovateľom ako fyzická osoba, rozhoduje nadpolovičná váčšina hlasov, ale postupujte ako pri právnických osobách.
Ak si myslíte, že bol spáchaný trestný čin, obráte sa na orgány činné v trestnom konaní.
Ale je veľmi dôležité, že za vás konať nebude nikto, ani úrady, konať musíte vy.
11.2 2014 13:30
autor: neznámy
Boli sme spoločnosť bez právnej subjektivity.Niekoľko rokov spätne sa snažím k nahliadnutiu nie lesných hospodárskych plánov, ale výkazu, ktorý vypracuváva lesný hospodár..Vraj na to nemám právo.
Dostali sa mi do rúk lesné hospodárske plány.Poznám jednotlivé diely lesných pozemkov.
Viem, koľko sa vyťažilo na istých dieloch a ešte stále sa tam ťaží.
Mám už výkazy za posledných 14 rokov.Náhodná ťažba je započítaná a aj tak mi to nesedelo.
Na odpílených stromoch stačí značka lesného hospodára?
11.2 2014 15:27
autor: neznámy
Postupujete správne ak musíte získávate dokumenty, skúste sa k dokumentom dostať cez dozornú radu, má právo kontrolovať činnosť spoločenstva, a výbor jej musí poskytnúť dokumenty k nahliadnutiu robiť si z neho odpisy resp. výpisy.
Upovedomte aj pozemkový a lesný odbor, ak mu poskytnete údaje mali by konať ex offo, teda zo zákona a vykonať kontrolu, presne však podmienky zásahu odboru nepoznám, informujte sa na úrade.
Najjednoduchším riešením, je pohovoriť si s členmi spoločenstva, v prípade ak sa vás zhodne aspoň jedna tretina, požiadajte dozornú radu o zvolanie zhromaždenia, ktorá tak zo zákona musí urobiť v spolupráci s pozemkovým a lesným odborom. Potrebuje si to dobre sa pripraviť, môžete odvolať orgány, žiadať vysvetlenia, avšak na zahlasovanie potrebujete vždy nadpolovičnú väčšinu.
11.2 2014 18:34
autor: neznámy
Ak bol suhlas vydany tazba sa stava legalnou. objem dreva je odhadom ktory nemusi sediet so skutocnostou.aby ste predchadzali nezhodam musite mat jasne pravidla ako narabat s drevnou hmotou.olh nieje policajt a je vas zamestnanec takze je nelogicke aby vas udaval a nema hmotnu zodpovednost.
11.2 2014 21:54
autor: neznámy
Ja si tiez myslim ze za tazbu nemoze OLH, v tomto pripade nievieme ani o kolko sa prekrocila planovana tazba a z akeho dovodu, takze tazko sa to dalej riesit.
11.2 2014 22:01
autor: neznámy
Ja neviním OHL, nikde to nie je mnou napísané.
Poznám súvzťažnosti.Možno naozaj všetci o drevo nestoja K tomu by bola potrebná kontrola vydaných lístkou.Nikto z Vás mi nepovedal, kto lístky oráža.
12.2 2014 6:17
autor: neznámy
AZ
Iba sme skonštatovali, že OLH do ťažby nezasahuje.
U nás v spoločenstve OLH dáva súhlas na ťažbu predsedovi, ktorí potom dáva povolenia na spracovanie dreva pre členov podľa súhlasu.
Takže by to mala byť oprávnená osoba, pri fyzickej osobe vlastník, pri právnickej osobe štatutárny orgán( konateľ, predseda, výbor) spoločenstvo BPS splnomocnená osoba. V prípade ak máte v stanovách, v zmluve, v uzneseniach stanovenú osobu, ktorá vydáva lístky.
12.2 2014 11:00
autor: neznámy
Súhlas na ťažbu dreva vydáva vylučne OLH a súhlasom sa preukazuje vykonávateľ ťažby v poraste akemukoľvek kontrolnému orgánu. Ak súhlas pri sebe nemá, podľa platnej legislatívy jepodzrivý z neoprávnenej ťažby a následne aj krádeže dreva.
O tom niet čo diskutovať. Vyhl. o vyznbačovaní dreva 232 z roku 2006!!! Nijaké stanovy nemôžu byť v rozpore so zákonmi a vyhlaškami, ak sú tak sú neplatné a treba to dať do súladu!!! Dívim sa že ŠS takéto stanovy zaregistrovala.
Pozor: Netreba si pliesť prípravné lístky na chystanie dreva a súhlas na ťažbu.
Ak si chystanie dreva vyžaduje aj ťažbu, potom na jej vykonanie OLH musí dať súhlas. Ak súhlas dáva vakonavateľovi ťažby prosterdníctvom predsedu, tak to ho využíva len ako doručovateľa. Súhlas alemusí podpísať OLH a vykonavateľ ťažby, to je jedno či FO či právnická... atď... Toto musí vedieť každý OLH, ale aj štatutári či splnomocnené osoby subjektov hospodáriacich v lesoch.
12.2 2014 12:08
autor: neznámy
Aký zákon poruší OLH ak vystavdoklad na prepravu dreva a nezaeviduje ho?
24.7 2015 1:03