Lesmedium

peter

autor: neznámy
Dobrý deň zaujímalo by ma ako počítate hlasy za spoluvlastníka, ktorý zomrel a neprebehlo dedičske konanie, či sa odpočita veľkosť jeho parcely pri hlasovaní, alebo mate iný kľuč, v čase vykonávania valného zhromaždenia nezaregistroval som, žeby toto bolo upravené v stanovách.
sekcia: Archívne fórum, 9.2 2014 10:00
autor: neznámy
Pokiaľ ide o zosnulú osobu, je to známy vlastník (poznáte jeho bydlisko, dátum narodenia), malo by sa započítať medzi ostatných vlastníkov (žijúci a zosnulý zároveň) a pri hlasovaní sa prihliada aj na jeho podiely.
Ďalej by som dodal, že zhromaždenia sa môže zúčastniť aj domnelý dedič, ak sa preukáže, že prebieha dedičské konanie, alebo sa preukáže, že je dedičom zo zákona, avšak dedičské konanie ešte neprebehlo. Dedičom sa stáva v deň úmrtia zosnulého, avšak dedičské konanie je trochu zdlhavejšie, to však jeho nárok na vlastníctvo nevylučuje.
Dokonca takýto dedič môže byť volený do orgánov spoločenstva, ak následne preukáže rozhodnutie o dedičskom konaní, výpis listu vlastníctva a pod. ostatné veci si musíte odsúhlasiť na zhromaždení.
Toto bolo odprezentované na jednom zasadnutí ZVSaSLBBK vo Zvolene myslím október 2013 Ing. P. Bútorom.
(SPF spravuje podiely iba vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov - bydlisko, dátum narodenia nie sú známe. Tak by sa mali počítať aj podiely v zmluve. Podiely známych ale zosnulých vlastníkov sa do ostatného hlasovania započítavajú, či prebehne dedičské konanie či nie)
9.2 2014 10:17
autor: neznámy
Názor BBI nemá oporu v zákone.
16.2 2014 9:48
autor: neznámy
BBI, ak bola odpoveď z mojej strany pochopená, tak trochu upresním, že SPF okrem podielov SR,spravuje podiely nielen neznámych osôb ,ale aj podiely tých, po ktorých ešte nebolo dedičské konanie.-známe meno, narodenie, bydlisko a aj úmrtie a pod.
V tomto prípade hlasy musia byť rozpočítané aj na týchto mŕtvych.
BBI má pravdu.
16.2 2014 13:47
autor: neznámy
U nás sme v tejto veci na rozpakoch. A to z toho dôvodu, že nie vždy sa dá predvídať ako dopadne dedičské konanie. Z toho dôvodu u nás dedič nemá právo na hlasovanie. Má len právo poradného hlasu.
Je to však akoby pod Damoklovým mečom. Najmä vtedy, ak ide o veľkého vlastníka. Lebo vtedy hrozí, že zhromaždenie môže byť uznášania neschopné.
Dedič sa môže zúčastniť na zhromaždení, môže vystúpiť v diskusii, ale nehlasuje.

Určite by sme sa na vec inak dívali, ak by ostatní dedičia vydali prehlásenie, že do ukončenia dedičského konania môže v mene poručiteľa vystupovať niektorý z nich.
16.2 2014 14:19
autor: neznámy
u nas prebiehaju volbi mame odlisne nazory ja vim ze do dozornej radi moze it aj nepodielnik ale ket mame prihlasenych podielnikov naco nam je nepodielnik anavise vybor dal termin aon sa prihlasev az po moze sa prihlasit aj na valnom alebo musi sa dodrzat termin co dal vybor§
17.2 2014 8:54
autor: neznámy
Mart, Tebe ani vlastná mater nerozumie!
17.2 2014 12:54
autor: neznámy
Dedič musí mať dedičstvo potvrdené. Okrem zákonných dedičov existujú aj dedičia zo závetu, dedič môže byť vydedený atď. Môj názor je taký, že na podielnika, ktorý nežije, sa prihliada ako na neprítomného. Fond jeho podiel nemôže spravovať, ten spravuje len podiely štátu a tzv. neznámych vlastníkov. Akceptovať by sa malo právoplatné dedičské rozhodnutie, ktoré dedič predloží pri prezentácii a ktoré potvrdzuje jeho dedičské právo.
18.2 2014 10:50
autor: neznámy
Podiely štátu- t.j , Slovenskej republiky , sú podiely, ktoré fond získal do svojej správy po mŕtvych bývalých vlastníkoch podielu, ktorí nemali dedičov a nezanechali ani závet.
Taktiež tých spravuje,po ktorých nebolo ešte dedičské konanie.
1. Sú to známi vlastníci s LV s menom, bydliskom, atď.
2. nezistených vlastníkov,- neznámych sôb
Pozri Kapor portál.sk

Na valných zhromaždeniach by ich mal zastupovať SPF.Ich podiely sú zarátané.
18.2 2014 13:15