Lesmedium

1/Lesný pozemok z náletov.2.Odlesnenie v rámci líniovej stavby..,

autor: aa
Kto môže zmeniť kultúru pozemku? K čomu , alebo komu to vyhovuje?.RoEP zistil , že časť OP už nie je orná pôda , ale 249 m2 z 1,5 ha je 80 ročný les.

/Chcem sa s touto otázkou obrátiť na ministerstvo pôdohospodárstva./

Z výmery 1300 m2 vyčlenili 6m2 za lesný pozemok.

Pre mňa, ako vlastníka mi vzniká povinnosť mať lesného hospodára?

Ak by to boli nálety, čo aj sú, tak je ľahšie požiadať príslušný obecný úrad, /zákon 543/2002/.Mám úctu k týmto starým stromom, nemám záujem ich rúbať, ale susedí so súkromným lesom a môže sa stať, že to, čo nechcem urobiť ja, urobí niekto iný.

V inom katastrálnom území som vlastníkom tiež KNE TTP, ale celá táto výmera je v KNC ako les.A tu ROEP postupoval presne opačne. Vraj nemôže meniť kultúru KN E, to môže urobiť iba lesný úrad.

2.NDS a.s. vykupovala v rámci líniovej stavby lesné pozemky.

Dala urobiť dva znalecké posudky . Prvý bol iba pre odvody. Druhý znalecký posudok robila dodatočne, keď už výrub bol začatý. O dva roky potom, čo drevo odviezla firma, ktorá tieto práce vykonávala, zoštiepkovala korene a haluzinu, nám poslala dohody, že súhlasíme, aby drevo prevzala NDS a.s.

Dohody sme niektorí nepodpísali a pre NDS a.s je to vybavené.Ad acta.

V znaleckom posudku stojí, že je potrebné dojednať náhradu s vlastníkmi pred začatím prác. V prípade líniových stavieb lesný zákon neplatí?

Nemá s tým niekto skúsenosť?

Stromy ktoré rástli na TTP, na tie vraj sme nárok nemali.

sekcia: Archívne fórum, 8.2 2014 17:48
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému