Lesmedium

K téme z 13.11.2013-autor Vlado

autor: neznámy
Váš názor ma veľmi zaujal a plne s Vami súhlasím..Presne to isté, čo Vám, aj mne prekáža .Hoci som členom spoločností od r. 1996, o túto problematiku sa zaujímam iba cca3- 4 roky.ˇČo sa týka daní, to ovládam a je mi to jasné

a považujem za veľmi rozumnú Vašu argumentáciu.Ale prepáčte,práve o to tu ide, zdaniť všetko , čo sa len dá.

Všetky poplatky/aj za výpis z registra z 3 na 5 na OLÚ/ sa za posledné dva roky rapídne zvýšili.To platí aj pre kataster, alebo výpisy z matrík.

Škoda, že nie sme tak vyspelý národ a neurobili sme práve opačne. Všetky spoločnosti do likvidácie .Členovia sa nezaujímajú , čo robia výbory až dovtedy, kým sa im nesiahne na nehnuteľnosť. Neviem kto začal rozširovať fámy, že likvidáciou prídeme o majetok, ale u nás to tak bolo.

Takže ostatné dôsledky sú zanedbateľné.

Veď koho už zaujíma , ako to funguje v učtovníctve. 90% vlastníkov , aspoň v tých spoločnostiach, ktoré vlastním neovláda nielen povinnosti, ale už vonkoncom svoje práva.

Zaujal ma však ešte jeden moment, o ktorom ste písali.

Týkalo sa to nároku dreva z podielu ak je spoločnoť bez právnej subjektivity.

Prosím Vás , vysvetlite mi to tak lopatiticky, alebo mi napíšte, kde to mám hľadať v zákone.

Poviem Vám prečo. Jedna spoločnosť je bez právnej subjektivity a druhá je s právnou kde som vlastníkom a ja nevidím žiaden rozdiel.Presne všetko robia rovnako.Nájomné zmluvy, -podpisuje výbor, predaj nehnuteĺností-podpisuje výbor, predaj dreva - rozhoduje výbor , za akú odkupnú cenu

Zaujíma ma ten posledný bod. Drevo - rozdiel , ktorým sa líši jedna od druhej. Ďakujem vopred. ,

sekcia: Archívne fórum, 8.2 2014 7:42
autor: neznámy
Asi si veľa výborov spoločenstiev bez právnej subjektivity myslelo, že sú postavení na roveň výborov so správnou subjektivitou. A tak sa aj správali.
V skutočnosti však nemohli predať ani fúru dreva, ak by nedostali od členov spoločenstva úradne overené splnomocnenie. Obchody s odberateľmi dreva sa uskutočňovali len na čestné slovo. Lebo ak aj boli faktúry vystavené a dodávateľom bolo spoločenstvo a nie konkrétne splnomocnený jednotlivec,
tak z právneho hľadiska išlo len o papier medzi čestnými ľuďmi.

Pokiaľ ide o tú tvoju otázku, čo sa týka dreva.
Neviem, či ti dobre rozumiem, lebo píšeš, že z daňového hľadiska ti to je jasné. Upresni, otázku. Lebo to súvisí aj s tvojou otázkou o nároku dreva
z podielu, ak je spoločnosť bez právnej subjektivity.

Ale zmienim sa pri tvojom konštatovaní, že predaj nehnuteľnosti podpisuje výbor. V každom prípade predaj nehnuteľnosti, či je to spoločenstvo so spoločnou nehnuteľnosťou, ale spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami, predávať môže len vlastník.
Ak spoločenstvo nadobudlo počas tých 20 rokov nejakú nehnuteľnosť a je na liste vlastníctva uvedené ako vlastník, tak ju štatutár (po schválení) môže predať. Ak však narážaš na iné nehnuteľnosti, tak nemôže.
8.2 2014 11:51
autor: neznámy
V Zákone 181/95 z.z.nikde nie je napísané, že spoločnosť bez právnej subjektivity nemôže mať orgány ako právny subjekt.A ak si takéto orgány valná hromada zvolila, tak im dala možnosť sa takto správať.

O akom úradne overenom splnomocnení píšeš? Čo to presne znamená?
Akého subjektu sa to týka?
Nestačilo hlasovanie nadpolovičnej väčšiny?.
8.2 2014 15:03
autor: neznámy
To vyplýva zo znenia paragrafov 10 a 11.

Možno, že zavádzajúce bolo napr. znenie paragrafu 18, ktoré nerozlišovalo medzi spoločenstvami. Napríklad písmeno g ) hovorí, že zhromaždenie spoločenstva rozhoduje o rozdelení zisku. Ale spoločenstvo bez právnej subjektivity predsa zisk nemohlo dosahovať. To akurát len vyčísľovalo a potom rozdeľovalo rozdiel medzi príjmami a výdajmi. A to, čo potom z tohto rozdielu členovia dostali si aj potom zdaňovali.
Na rozdiel od pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou išlo o zisk spoločenstva ako výsledku podnikania, ktorý spoločenstvo zdaňovalo a až potom rozdeľovalo medzi členov. Samotní členovia to čo dostali, už potom nezdaňovali. Ale to len tak na okraj.
Podstatné je to, že spoločenstvá s právnou subjektivitou svojim založením sa ,
sa určili akoby právnické osoby. Oni a ich štatutári a výbor sú zapísané v registri. Zatiaľ čo pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity boli vedené iba v zoznamoch.

8.2 2014 17:38
autor: neznámy
A o akom úradne overenom splnomocnení píšem? Nuž o takom, ktoré vyplýva z Občianskeho zákonníka. Hlasovanie potrebnej väčšiny stačilo iba pre spoločenstvá s právnou subjektivitou. Teda, aby jeho štatutári mohli konať za spoločenstvo bez nejakých dodatočných splnomocnení.
8.2 2014 17:43
autor: neznámy
Ďakujem, veľmi mi to pomohlo.Zaujímavé sú mnohé vyjadrenia na tomto fóre. Súhlasím s Vami aj o predkupnom práve.Je to presne tak, ako píšete.Aj u nás sa predávajú podiely tretím osobám,. Je to však bez akéhokoľvek oznámenia predávajúceho spoluvlastníkom.
Ja toto právo využívam - v rámci možností. Chcem kúpiť podielySR od SPF, ak mi to výbor odsúhlasí.

. .
8.2 2014 20:54