Lesmedium

autor: neznámy
Prosím poraďte mi, ako sa robí znalecký posudok lesných pozemkov, pri trvalom a totálnom odlesnení..

Hodnotí sa iba hrubý kmeň,-som laik a žena.. V prm, alebo m3?.

Prosím o presné označenie pojmov.

Pri spoločnosti bez právnej subjektivity, ako sa mali uzatvárať dohody, alebo zmluvy. Lesný zákon niečo o tom hovorí?

Vychádzsa sa s LHP , čo sa týka porastov a hustoty dielcov?Kto môže , alebo mohol rozhodovať o spôsobe náhrady?

Ďakujem .

sekcia: Archívne fórum, 3.2 2014 14:33
autor: neznámy
obrádte sa na znalca ing.Retkovský Ružomberok
3.2 2014 18:05