Lesmedium

A

autor: neznámy
Je možné spojiť dva urbáre v dedine do jedného?
sekcia: Archívne fórum, 31.1 2014 7:30
autor: neznámy
Pýtaš sa na minulosť, alebo prítomnosť?
V minulosti zákony s takouto situáciou nepočítali, hoci úmysel zákonodarcu bol taký,ale nie je nikde zmienka o zákaze.. Museli byť dodržané isté podmienky.Napr. spôsob rozhodovania a rozdelenia zisku.

Po novom -áno.Práve tieto anomálie rieši nový zákon, ale samozrejme za istých podmienok.
Prečítaj si zákon 97/2013 asi §8, alebo 9.
31.1 2014 10:32
autor: neznámy
áno je to možné,
pravdepodobne ide o spoločné nehnuteľnosti aj v jednom aj v druhom urbári a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o tie isté parcely, možno aj vlastníci sú iný preto by bolo založiť spoločenstvo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
2.2 2014 10:13