Lesmedium

Kto mohol odpredať časť spoločnej nehnuteľnosti?

autor: neznámy
Mohol predseda Pozemkového spoločenstva v roku 1994 odpredať časť spoločnej nehnuteľnosti ak bol k tomu splnomocnený?

Tak je to napísané v zmluve. Žiaden doklad o splnomocnení k nej priložený nie

Je tam iba vyjadrenie starostu obce, ktorý potvrdil právnu subjektivitu podľa zákona 187/1993.§40.

Nemali sme vlastníctvo na LV, iba na PKV s priloženým zoznamom

,

Neskoršie po roku 1996 sme už boli bez právnej subjektivity a potom to urobil bez vedomia spoločenstva. Stačilo mu k tomu razítko s IČOm a jeho podpisom.

sekcia: Archívne fórum, 29.1 2014 20:34
autor: neznámy
Či sa jedná o predaj spoločnej nehnuteľnosti alebo inej nehnuteľnosti, vždy je potrebné aby kúpnu zmluvu uzavreli všetci vlastníci. Inak je zmluva neplatná.
Ak kúpnu zmluvu podpisuje za vlastníkov jedna osoba musí priložiť splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov. To, že spoločenstvo má právnu subjektivitu neznamená, že je oprávnené predávať pozemky vo vlastníctve svojich členov.
30.1 2014 8:45
autor: neznámy
Jozef ďakujem, takéto stanovisko mám aj z ministerstva pôdohospodárstva.
Vieš ako to prezentovali orgány na ktoré smerovala moja otázka?/polícia a kataster?/
Stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny, ak je to v stanovách a v zmluve..

Teraz bol u nás výkup pod štátnu cestu.Každému jednému bola vystavená zmluva, či sa jednalo o právnu subjektivitu spoločenstva, alebo bez právnej subjektivity..
Ako mal prebiehať výkup? Podiel s dielu, alebo s podielu?
Ako chápeš ˇvýkup v režime spoločnej nehnuteľnosti v záujme štátu?
Pán minister Jahnátek -jeho výrok na internete: V niektorých prípadoch musela NDS a.s. vykúpiť celý podiel. Kedy to bolo možné?
Nerozumiem tomu.. Ďakujem za každý názor.
30.1 2014 9:38
autor: neznámy
Vyvlastneniu predchádza ponuka na odkúpenie. Odkupuje sa tu konkrétny pozemok - parcela, resp. jej oddelená časť na konkrétny účel.. Nejedná sa o kúpu podielu. V prípade spoločnej nehnuteľnosti však zákon umožňuje, aby sa kúpna zmluva na pozemok v takomto prípade uzavrela s jej vlastníkmi aj jednotlivo na viacerých listinách. Ide o to aby sa s jednou kúpnou zmluvou ( listinou ) nemuselo chodiť za všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti, nakoľko by to celý proces predĺžilo. Ak sa kúpa pozemku dosiahne v celosti ( 1/1 ) proces končí. Ak nie doplní sa vyvlastnením, tak aby sa pozemok previedol v celku na nového vlastníka.
30.1 2014 11:05
autor: neznámy
podľa mojho názoru ak si na Liste vlastníctva v časti B vedený ako vlastník určitého podielu nehnuteľnosti, spoločenstvo ich len spravuje.
na predaj podielov spoločenstvo nemá právo aj keď je to v ich zmluve alebo stanovách, je to protiústavné. ak sa predaj už uskutočňil stalo sa tak nezákonne, nezákonne konal aj kataster, avšak toto všetko je len relatívne neplatné, to znamená, že tento stav ak sa už stal je platný, kým sa nedovoláš svojho práva na súde.
2.2 2014 11:13
autor: neznámy
Dakujem všetkým.
BBI, ak v časti B vlastníctvo bolo zapísané iba na urbárskych gazdov s menom obce.
Podiely sa priznali podľa existujúcich starých zoznamov, následným dedičom.
Tí sa spojili a založili v roku 1993 Pozemkové spoločenstvo .
V zozname nebol právny subjekt ale jednotlivý členovia s výškou podielu.
.
3.2 2014 12:48
autor: neznámy
Ak aj na LV bolo zapisane spolocenstvo, v pozemnokniznych vlozkach musi byt uvedene ktore osoby a v akom pomere vlastnia pozemky. z pravneho hladiska spolocentstvo si nemoze byt sam sebe vlastnikom. chybu spravil orgán evidujuci vlastnictvo k tymto pozemkom, teda kataster, treba podať navrh na zmenu. urcite sa poradte s pravnikom, len aby vam netahal zbytocne peniazky z vrecka. prajem vela uspechov.......
3.2 2014 13:32