Lesmedium

Podľa informácie MP Sr SU POVINNE SA PRE´TRANSTOVMOVAť AJ ZDRUžENIA PODľA § 829 oz

autor: neznámy
Aky je vaš nazor

„Ak je Vaše združenie založené ako združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a ak jeho členovia sú vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z., tak sa na nich vzťahuje povinnosť pretransformovať sa na pozemkové spoločenstvo.“.

Odbor komunikácie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

e-mail: [email]info@land.gov.sk[/email]

sekcia: Archívne fórum, 11.1 2014 19:04
autor: neznámy
Podľa mňa to nie je zákonom podložená odpoveď. Alebo ak je, tak je to nedostatočná odpoveď.

Ak sa pozerám na § 30 prechodné a záverečné ustanovenia zákona 97 tak to chce porozumieť tomu, čo sú to spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov (ods.1)?

1.) Ak by chcel zákonodarca povedať, že má na mysli len spoločenstvá podľa zákona 181, tak by to uviedol. Nehovoril by o predpisoch v množnom čísle.
Mätúca je potom časť odpovede, ktorá to viaže na podmienku spoločnej nehnuteľnosti.
Však predsa pojem spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa doterajších predpisov hovorí o všetkých. A ani v nasledujúcich odsekoch sa nehovorí o tom, že sa to má týkať len spoločenstiev so spoločnou nehnuteľnosťou.

2. Ministerstvo vnútra odovzdá Ministerstvu pôdohospodárstva .. dokumentáciu spoločenstiev založených podľa osobitného predpisu.
Tým osobitným predpisom je podľa odvolávky Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. (ods.2)

Odsek 2 do určitej miery tiež mätie tým, že hovorí len o zákone o združovaní občanov. Ale už nespomína združenia podľa § 829 a či podľa zákona o občianskych združeniach.
Je to preto, že Ministerstvo vnútra vedie registre len združení podľa zákona o združovaní občanov a ostatné združenia ministerstvo nevedie a preto mu nemôže byť takáto povinnosť uložená? A či je to preto, že zákonodarca takýmto spôsobom zúžil okruh spoločenstiev. (Bez združení § 829 a bez občianskych združení.)
Vo veľkom sa hovorí o alternatíve pozemkové spoločenstvo alebo občianske združenie. Avšak aj občianske združenie je bez právnej subjektivity. Volá sa síce združenie a nie spoločenstvo, avšak aj zákon o združovaní občanov je o združení.
Tak akých spoločenstiev sa vlastne zákon 97 týka?
Prečo by sa nemal týkať aj občianskych združení, ak teda nejaké občianske združenie hospodári na pozemkoch?
12.1 2014 13:15
autor: neznámy
na pravnu subjektivitu musia prejst vsetci.vsetko ostatne su len rozne hybridy spolocenstiev len aby bordel nadalej trval.bol som pri zalozeni niekolkych spolocenstiev s pravnou subjektivitou a mozem povedat ze nikto nebanuje a vlastnici ukazali konecne vyssiu uroven a zodpovednost.dristy o om ako usetria na daniach a ako im bude lepsie v obcianskom zdruzeni su odrazom urovne vlastnikov.
12.1 2014 21:15
autor: neznámy
Popo, nemôžem s tebou súhlasiť.
Nerešpektuješ, že sú aj také spoločenstvá, ktoré museli vzniknúť kvôli tomu,
aby im mohli byť vydané lesné celky.
Pokiaľ by to tak nebolo, tak:
1. Vlastník by si išiel do hory a zoťal by si, čo potrebuje a môže.
(Môže = v súlade so štátnou reguláciou)
Za svoje drevo by nikomu neplatil. Ak by sa to malo zdaniť, tak by to
zdanil.
Avšak, keďže v spoločenstve, každá trieska patrí všetkým členom spoločenstva, tak za to svoje drevo musí spoločenstvu zaplatiť. V evidencii niet jednoduchšieho spôsobu zachytenia uvedeného ak cez peniaze.
A pretože by to bolo moc jednoduché, tak si štát povedal, že platby v hotovosti môže spoločenstvo prijímať buď cez registračnú pokladnicu, alebo poštou. Mať registračnú pokladnicu znamená výdaje navyše. To si môžu dovoliť len spoločenstvá, ktoré majú nejakú vlastnú kanceláriu. A tak členovi pribúda navyše nutnosť ísť na poštu a zaplatiť na pošte. Nie v každej dedine je pošta. Pribudne k tomu ešte aj platba za dopravný prostriedok. (Ak to neskombinuje s cestou kvôli viacerým účelom.)

To je len taká okrajová slasť pre podnikateľov. A takýchto sa nájde viac.
(O poplatkoch za overovanie podpisov a listín notárovi, aj keď by to mohol robiť registrový úrad, podobne ako si to robia banky ani nehovorím.

Diskriminácia v daniach tiež nie je o dristoch.

Spoločenstvo ako právnická osoba áno.
Ale neviem si predstaviť žiadneho rozumného vlastníka, ktorému by bolo jedno, ak by mal takúto možnosť: Či spoločenstvo ako právnická osoba má byť len hospodárom alebo aj podnikateľom.
13.1 2014 10:45
autor: neznámy
Mnohé spoločentvá sa ani nedokážu, či nestihnú transormovať podľa nového zákona aj keby chceli. Čo bude s nimi ďalej, keď ich lesné úrady zrušia?
14.1 2014 17:45
autor: alaveso
Lesné úrady ich nezrušia lebo už neexistujú a ani súčasné okresné úrady, pretože oni proste zaniknú zo zákona k 01.03.2014.
14.1 2014 18:23
autor: alaveso
Skôr nerozumiem ustanoveniam zákona, ked na jednej strane sa píše, že zmluva o založení podľa doterajších predpisov sa považuje za zmluvu o spoločenstve podľa tohto zákona, t. j. podľa zákona 97/2013, takže je v poriadku a na druhej strane musí byť písomná a obsahovať náležitosti podľa § 5 zákona 97/2013. Z tohto potom vyplýva čo? Tak platí pôvodná zmluva alebo nie a treba ju meniť. Ďalej z § 31 ods. 5 zákona vyplýva upraviť právne pomery v spoločenstve do 28.02.2014 inak sa zrušia spoločenstvá zo zákona. Tu vzniká ďalšia a veľmi dôležitá otázka čo má za následok existenciu alebo zánik spoločenstva, čo mal zákonodarca na mysli keď do zákona uviedol právne pomery. Čo sú právne pomery v spoločenstve menovite..... kto niečo vie alebo má nejakú praktickú skúsenosť, prosím o radu.
14.1 2014 18:30
autor: alaveso
Skôr nerozumiem ustanoveniam zákona, ked na jednej strane sa píše, že zmluva o založení podľa doterajších predpisov sa považuje za zmluvu o spoločenstve podľa tohto zákona, t. j. podľa zákona 97/2013, takže je v poriadku a na druhej strane musí byť písomná a obsahovať náležitosti podľa § 5 zákona 97/2013. Z tohto potom vyplýva čo? Tak platí pôvodná zmluva alebo nie a treba ju meniť. Ďalej z § 31 ods. 5 zákona vyplýva upraviť právne pomery v spoločenstve do 28.02.2014 inak sa zrušia spoločenstvá zo zákona. Tu vzniká ďalšia a veľmi dôležitá otázka čo má za následok existenciu alebo zánik spoločenstva, čo mal zákonodarca na mysli keď do zákona uviedol právne pomery. Čo sú právne pomery v spoločenstve menovite..... kto niečo vie alebo má nejakú praktickú skúsenosť, prosím o radu.
14.1 2014 19:10
autor: neznámy
Združenia nie su spoločenstvá a preto sa zákon o transformáci 97/13 na ne nemusi vzťahovať, zákon má byť jasny , zrozumiteľny a jednoznačný č.o sa v tomto pripade zakonodarcom podarilo dvaja pravnici pať názorov. podľa môjho názoru sa nemusia premeniť na spoločenstva , je to len taky ťah ako vyťiahnuť peniaze od ľudi na daniach a na pokutach
14.1 2014 21:00
autor: neznámy
Ale združenia podľa zákona o združovaní občanov sú predpokladám združenia. (Nepozeral som sa do zákona). A odvolávka v prechodných ustanoveniach sa na vzťahuje.
Ale inak ti dávam za pravdu. Zákon by mal byť jednoznačný aspoň v základných pojmoch.
15.1 2014 10:19
autor: neznámy
Alaveso, ako vieš nie som právnik. Ale napriek tomu sa pokúsim zodpovedať na tvoje otázky.
Pod úpravou právnych pomerov myslí pravdepodobne zákonodarca to, že právne pomery, ktoré sú ustanovené v zákone sa musia premietnuť do zmluvy a či stanov spoločnosti. A povedal by som, že najzákladnejšia právna úprava aspoň navonok je, zmena spoločenstva na právnickú osobu.

A pokiaľ ide o tú prvú otázku: zmluva podľa doterajších predpisov sa považuje za zmluvu podľa tohto zákona. Platí to nielen pre zmluvu ale podľa odseku 1 § 31 aj pre spoločenstvo. Ide tu o podčiarknutie kontinuity, významné asi aj z právneho hľadiska, nielen z nejakého historického nazerania.
A preto to vyzerá tak, že postačujúce by malo byť, ak by sa na valnom zhromaždení prijali len doplnky ku súčasnej zmluve. Keďže prakticky vzhľadom na početnosť zmien bude jednoduchšie napísať celú zmluvu znova, tak by asi ten doplnok k súčasnej zmluve mal mať znenie, že sa ruší obsah celej zmluvy a nahrádza sa novým nasledujúcim znením.
15.1 2014 11:44
autor: neznámy
Na margo ad 1 zákon ma byť jasný , zrozumiteľný a jednoznačný čo sa o zákone 97/13 neda povedať, prečo by sa mali transformovať občianske združenie podľa OZ ak im to nikto neuklada, váš reštriktivný výklad nie je na mieste. Domienky taktiež nepatria do výkladu zákona. Myslím si že všetko je o ľudoch ktorí tam robia a od toho sa to odvíja tuna chce štát dostať pod kontrolu platenie dani a zvýšiť ich výber. plus peniaze za sankcie pozri si dôvodovu správu k zákonu.
9.2 2014 10:33