Lesmedium

Cena hlasu

autor: Ján
Chcem predať svojich 54 hlasov v urbariáte. Ako sa predáva 1 hlas, môžete mi poradiť? Ďakujem.

sekcia: Archívne fórum, 7.1 2014 12:56
autor: neznámy
Hlas sa nepredáva ale vlastnícky podiel z LV. Ak ide o podiel zo spoločnej nehnuteľnosti podľa súčasného zákona 97/2013 môžete ho voľne predať len spoluvlastníkovi alebo blízkej osobe( rodičia manžel, deti súrodenci ). Ak by ste takýto podiel chceli predať inej osobe musíte ho najprv písomne ponúknuť všetkým spoluvlastníkom. To je pri väčšom počte spoluvlastníkov problematické až nereálne. V ponuke, ktorú doručíte vlastníkom musíte uviesť aký podiel z ktorého LV ponúkate, za akú cenu a dokedy sa má predaj uskutočniť ( zaplatiť ). Ak na ponuku nik zo spoluvlastníkov nepristúpi v určenej lehote nepristúpi ( nemala by byť kratšia ako 2 mesiace ) môže sa podiel predať inej osobe, či osobám.
8.1 2014 14:37
autor: neznámy
Suhlasim s Jozefom, mozno by som doplnil, ak pozemky obhospodaruje spolocenstvo, upovedomte vybor, mali by to zaradit do programu zhromazdenia, a v tomto obdobi je to aktualne.
9.1 2014 19:41
autor: neznámy
Hlas, resp. podiel na spoločnej nehnutelnosti sa dá vypočítať takto:

Príklad:
54/ 1264 - je výška podielu uvedená v Liste Vlastníctva.
Celková výmera nehnuteľnosti je vlastne súčet výmier všetkých parciel -spočítané všetky metre štvorcové SPOLU na Liste Vlastníctva a napríklad to je 100 000 m2 / 10 ha/.
No a výška Vášho podielu v m2 by takto bola :
54/1264x100 000 = 4272,15 m2.
Ináč platí všetko, čo bolo uvedené vyššie.
15.1 2014 10:49
autor: neznámy
Autorovi Pre Jana.
V tom ti idem trochu oponovať. Ak je na liste vlastníctva uvedená výška vlastníckeho podielu a je na ňom uvedená aj výmera parcely (parciel) tak to je všetko, čo treba v tomto smere vedieť. Ostatné výmery nie sú významné. : - )


17.1 2014 16:32
autor: neznámy
Vlastnik podielu zo spoločnej nehnuteľnosti o veľkosti 4272,15 m2 z celkovej vymery 100 000 m2 ma rozhodovacie právomoci vo výške 4,27 hlasu, čo presne zodpoveda veľkosti jeho podielu.
Pre Jána:
Ak Vašich 54 hlasov zodpoveda veľkosti Vašeho podielu, kontrolujete nadpolovičnu vymeru spoločnej nehmuteľnosti, teda rozhodujete o všetkom čo sa na nej vykona, oslovte ostatných podielnikov, kupte zvyšne podiely ( 46 hlasov ) a hospodárite bez prihliadania na ostatných členov, alebo predate nehnuteľnosť v celosti. Avšak iba v tom pripade ake medzi členmi nie je aj SPF.
12.2 2014 21:48
autor: neznámy
Jan povedal, že má 54 hlasov. Nevieme, čo je za lomítkom a tiež nevieme, akú veľkú výmeru má spoločná nehnuteľnosť.
Všetci pred Vami mu dali správnu odpoveď. Dôležité je, začo sa predáva u nich 1ha. A od toho závisí suma, ktorú za podiel dostane.Môže pýtať aj viac. Cena sa mesačne zvyšuje.
13.2 2014 13:00