Lesmedium

Zmena názvu spoločenstiev

autor: pp
Dobrý deň rád by som vedel ako sa má podľa nového zákona 97/2013Z.z. o poz.spoloč. zmeniť názov spoločenstva. Náš subjekt existuje od roku 1997,a od založenia je s právnou subjektivitou a v názve má pojem aj "urbariát" aj "pozemkové spoločenstvo".Z viacerých strán sme počuli, že to treba zmeniť. Je potrebné v novom názve ponechať aj pojem "urbariát" alebo stačí jednoduché pomenovanie "Pozemkové spoločenstvo", pretože v citovanom zákone o tom hovorí iba §4 a viac tam neviem nájsť nič. Ďakujem.
sekcia: Archívne fórum, 30.12 2013 8:54
autor: neznámy
Názov právnickej osoby sa vo všeobecnosti skladá z dvoch častí. Z jej mena a dodatku, ktorý označuje jej právnu formu. V prípade pozemkového spoločenstva jeho názov musí zo zákona obsahovať označenie "pozemkové spoločenstvo" alebo skratku "pozem. spol." alebo "p.s.". Kľudne teda môže byť napríklad aj v tvare Urbariát xxxx, pozemkové spoločenstvo, či Pozemkové spoločenstvo yyyyy. Názov nemôže pozostávať len z označenia právnej formy.
30.12 2013 15:07