Lesmedium

Bludisko v katastri - C a E registre

autor: Vlado

Pôvodne som chcel písať o pochybnostiach pri niektorých údajov v katastri.

Aj keď našťastie je každému, kto má prístup na internet, umožnený aj prístup ku katastrálnemu portálu a tým údajom v tom katastrálnom území, ktorý ho zaujíma, ešte nemusí mať vyhrané.

Ak hľadá parcelu nachádzajúcu sa v C registri, klepne si číslo parcely a medzi popisnými operáciami sa mu vysvieti aj modrým vypísaná podčiarknutá možnosť „Zobraziť parcelu na mape“. Odklepnutím na uvedenú možnosť sa mu zobrazí hľadaný výrez z katastrálnej mapy.

(Niekedy musím ešte odklepnúť ja záložku v ktorej vidím číslicovú adresu vyhľadávania.)

Ak je naša parcela vedená v registri E, na katastrálnej mape ju nenájdeme, preto v tomto prípade nie je ponúkaná možnosť na zobrazenie mapy.

Parcely registra „C“ sú evidované na katastrálnej mape. Údaje o parcelách registra „E“ sú evidované na mape určeného operátu. (§ 7 zákona 162/1995 Z.z.)

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri.

Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov. (§3 o vymedzení pojmov)

Spagat na Vladimírovu tému reaguje tvrdením: „V prípade , že chcete svoj majetok riadne obhospodarovať je potrebné najprv zistiť druh pozemku vašej parcely v registri "C" a od toho sa všetko odvíja“

Alaveso dopĺňa: - Je potrebné zistiť, v akej parcele registra "C" sa vaša parcela registra "E" nachádza. Potrebná je k tomu grafika parciel registra "E" a "C"

Inými slovami, treba priložiť katastrálnu mapu na mapu určeného operátu.

A tu sa vynára otázka, ako sa môže obyčajný smrteľník k mape určeného operátu dostať. Teda, či to ide bez poplatkov, či je nutná osobná návšteva na katastrálnom úrade a podobne.

Navyše mi vŕta v hlave, či je ozaj pravdou, že na mape určeného operátu sú iba pozemky, ktoré sú v nájme právnických a či fyzických osôb. Ak by sa ukončil nájom pozemku, ktorého parcela je vedená v „E“ registri, tak čo sa deje ďalej s evidenciou takéhoto pozemku? Prejde do registra „C“? Ale parcely registra „C“ predsa nie sú o vlastníckych pomeroch? Keby som nevidel list vlastníctva s parcelami v „C“ registri aj s vlastníkmi, bol by som úplne vedľa. Takto len získavam dojem, že §3 vymedzujúci pojmy, ich asi nevymedzuje jednoznačne a pripúšťa reálne vymedzenie ako k nemu dochádza v praxi.

sekcia: Archívne fórum, 16.12 2013 11:54
autor: alaveso
Jedna z možností prezerania máp: Lesnícky GIS, odkaz: http://gis.nlcsk.org/lgis/
16.12 2013 18:24
autor: neznámy
Alaveso, ďakujem za odkaz na lesnícky GIS. Dobre poznať aj ten.
Ale pre náš účel sa nedá použiť. Pri zbežnom pohľade sa čísla parciel zhodujú s parcelami C registra. Či aj polohovo, to som neporovnával. Ale v každom prípade sú tam nie čísla E registra.
Aspoň tak je to v našom katastri.
16.12 2013 20:13
autor: alaveso
Pokiaľ viem tak pri zvolenej mierke 1:2000 sa dajú zvoliť rôzne vrstvy v prezeranej mape. Ikona na pridávanie vrstiev napr. aj mapy C a E je v pravo hore okna LGIS.
16.12 2013 21:28
autor: neznámy
Som múdrejší. Po chvíli som zistil, že C a E register zbytočne prepínam.
Ďalší stupeň v takomto prípade je povedať si v mojom katastri to nejde, alebo pohľadať pomocníka. Pomocník sa našiel v podobe príručky z ktorej som zistil, že sa budem musieť najprv prihlásiť.
Ale o tom ako sa zaregistrovať, aby sa človek mohol prihlásiť už príručka mlčí.
Alaveso, ak vieš niečo o zaregistrovaní napíš. Ja sa tiež budem pokúšať ako sa dostať na zdroj informácie.
17.12 2013 13:58
autor: alaveso
Prepínanie vrstiev C a E na mape v LGISe ide bez problémov aj bez prihlásenia. Následná informácia o vlastníkoch a číslach LV je možná v LGISe až po prihlásení, ale tieto údaje sa zase dajú bez prihlásenia získať z katasterportálu bez problémov. Takže nie sú potrebné žiadne prihlasovacie údaje.
18.12 2013 9:36
autor: neznámy
Tak som išiel podľa tvojho príkladu na Blatnicu (okres Martin). Parcelu samozrejme nenašlo, lebo niektorý údaj si kvôli utajeniu sa zmenil. Tak som sa v Blatnici bavil iba s prepínaním na C a E register. C parcely sú zobrazované (aj s číslom) E parcely nie. Išiel som sa pozrieť ako to vyzerá v Nitrianskej Blatnici. C parcely zobrazí aj s číslom ale E parcely zobrazuje bez čísla.
A ak beriem do úvahy tvoju informáciu, že užívateľ nemusí byť prihlásený, tak mi to vychádza tak, že nie za všetky katastre sú E parcely zobrazované.
Ak si teda naozaj robil z Blatnicou a skutočne ti zobrazuje aj C aj E parcely, tak to ma potom podrž. Ale ani nemusíš, lebo sedím na stoličke.
18.12 2013 15:20
autor: alaveso
Ja už tomu skutočne nerozumiem, môžem pre informáciu poslať obrázky ako dôkaz. poprosím mail.
18.12 2013 20:42
autor: neznámy
Alaveso, mám tomu rozumieť tak, že keď si ty pozrieš zo svojho počítača Blatnicu alebo Nitriansku Blatnicu, tak vidíš aj očíslované E parcely
19.12 2013 9:45
autor: alaveso
Tak čo sa týka k. ú. Blatnica tak väčšinu k. ú. zobrazuje register E, ale je pravdou že nie na celom území, ale neviem z akých dôvodov nie. To som len náhodou vybral taký príklad, ja osobne nepoznám ten región. A čo sa týka registra C, ten zobrazuje komplet v rámci k. ú. Je možné, že kde je len register C a chýba E, tak už je vlastníctvo spolu s druhom pozemku evidované len na registri C a v tom prípade register E v danom mieste zaniká a už neexistuje a platí len vrstva jedna "C". Pozerám a v Nitrianskej Blatnici je to presne to isté čo v Blatnici.
19.12 2013 13:26
autor: neznámy
Už som začínal mať obavy, že mi počítač nezobrazuje nejaké farebné otiene.
Lebo tie čísla parciel sú v tomto smere dosť náročné na schopnosť zobrazenia sa.
Pokiaľ ide o tú ďalšiu časť, tak to je už o téme. Aj keď by bol možno vhodnejší názov záhady ako bludisko.
Mohol by som uviesť príklad na to, že v intraviláne sú parcely C a majú uvedených aj vlastníkov. Ale aj poznám tak listy intravilánu, ktoré sú bez uvedenia vlastníkov. V oboch prípadoch parcely registra C predstavujú veľkosť pozemkov danú vlastíckymi hranicami a pre tieto parcely asi nejestvuje E register. Aj keď v tom vidím určitý rozpor s definíciami uvedenými vo vymedzení pojmov.
Na druhej strane by som mohol uviesť príklad na listy vlastníctva, kde majetkovú podstatu tvoria parcely registra E. No a tak mi to vychádza, že ich mapa určeného operátu, ktorá by zobrazovala vlastnícke hranice nie je dostupná vo všetkých katastroch a jestvuje len katastrálna mapa s parcelami registra "C".
19.12 2013 13:59
autor: šimon
Aj v Nitrianskej Blatnici aj v Blatnici (okr. Martin) bez problémov zobrazuje číslovanie parciel registra E-KN (samozrejme od určitej mierky).
19.12 2013 14:13
autor: neznámy
Šimon, nevalíš? Pozeral som na mierku 1: 2000 skúsim menšiu.
19.12 2013 18:05
autor: neznámy
Šimon.
V Nitrianskej Blatnici som našiel niektoré parcely, ktoré sa prekrývali na obidvoch registroch. U lesných parciel som E vrstvu nenašiel.
Ale v Blatnici som nemal také šťastie. Nože nápíš číslo E parcely a C parcely,
ak pravda nemáš teraz pred sviatkami zmysluplnejšiu robotu.
19.12 2013 19:07
autor: šimon
takže skúsme takto: v k.ú. Nitrianska Blatnica sú napr. parcely registra E-KN č. 1047, 1048, 1049 ... atď nachádzajúce sa na parcele C-KN 1056, v mierke 1:2000 si to môžeš pozerať ako na dlani.
v k.ú. Blatnica, pri hraniciach s k.ú. Folkušová si môžeš pozerať parcely E-KN č. 1110/2, 1110/5 ...atď nachádzajúce sa na C-čkovej parcele 864
Nejak som to detailov nepozeral čo sa týka druhu pozemku, ale v k.ú. Blatnica najdeš parcelu E-KN 1523/1, ktorá ma druh pozemku 10 (samozrejme vo vlastnictve Lesov SR š.p. - zrejme ako absolútna väčšina parciel C-KN s druhom pozemku 10 v tomto nádhernom katastri)... pekné vianoce
20.12 2013 7:59
autor: neznámy
Alaveso, Šimon.
Ďakujem za pomoc. Pochopiteľne, že mňa nezaujímala ani Blatnica, ani Nitrianska Blatnica. Išlo mi len o to, aby som si preveril, že mapa E parciel sa vysvieti. Šimon ma postavil pred malý rébus. Na ktorej strane od Blatnice je reku Folkušová. Musel som sa pozrieť do autoatlasu a pomyslel som si, že Šimon je z Turca. Pozeral som lesnícke pozadie a tam Folkušová nie je vysvietená. Nejakým vnuknutím som si prehodil pozadie a na bez pozadia a zistil som, že Šimon nemusí byť až taký znalec okolia Blatnice, keď tam pekne svietia Necpaly.
A skutočne tam, kde som bol navigovaný sa dajú vysvietiť aj parcely C registra aj parcely E registra. Ale neplatí to pre cele katastrálne územie Blatnice. Inde sa dajú vysvietiť len C parcely.
No a v katastrálnom území, ktoré ma zaujíma, tam sa dajú vysvietiť len C parcely.
Dostal som sa teda tam, kde som bol ešte pred Alavesovou radou na začiatku. Ale múdrejší o poznatok, že v niektorých katastrálnych územia
to ide, ak nie všetko aspoň časť a niekde nie.

Alaveso, Šimon a ďalší aj Vám pekné Vianoce !
20.12 2013 18:15
autor: neznámy
Parcely registra E KN nemusia by spracované v digitálnom tvare. treba pozrieť katasterportal, mapy, či je dane katastŕalne územie spracované v digitálnom tvare, alebo ak možem pomôžem , skúste napísať na abehanovsky@sgs-holding.com
19.1 2014 23:24