Lesmedium

Prenos finančných prostriedkov do PS

autor: Roman
Dobrý deň, potrebujem poradiť ako dostať finančné prostriedky z výnosov starého pozemkového spoločenstva BPS do nového PS podľa nového zákona č. 97/2013. Ďakujem.
sekcia: Archívne fórum, 3.12 2013 15:21
autor: neznámy
Ak si dobre domýšľam, tak v pozemkovom spoločenstve bez právnej subjektivity ste účtovali v jednoduchom účtovníctve a teraz Váš čaká podvojné. Ak má pamäť neklame, tak v nejakom Opatrení je podrobne rozpísané, čo všetko treba urobiť.
Ak som ťa dobre porozumel a mal by si problémy nájsť to opatrenie, odpíš. Pokúsim sa ho na internete vyhľadať.
3.12 2013 17:38
autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity nemôže dosahovať výnos z pohľadu daňových zákonov. Ak je prechod PS bez právnej subjektivity na PS s právnou subjektivitou počas hospodárskeho (kalendárneho) roku, tak postup by mal byť nasledovný. Pri PS bez právnej subjektivity je daňovým subjektom každá fyzická osoba (podľa podielu) z prostriedkov a príjmov (výdavkov) z tohto PS. Čiže ako spolok vlastníkov budete musieť mať dve daňové priznania. Ako každá FO z príjmov z hospodárenia PS bez právnej subjektivity a ako PS (PO) s právnou subjektivitou. Ak chcete previesť doterajšie finančné prostriedky z činnosti PS bez právnej subjektivity do PS s právnou subjektivitou, tak to môžete urobiť formou vkladu do podnikania nového PS s tým, že ten vklad je príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane nového PS. Tie získané prostriedky sa daňovo vzťahujú na vašu daňovú činnosť v súvislosti s hospodárením PS bez právnej subjektivity. Skrátene - zostatkové finančné prostriedky z PS bez právnej subjektivity vložte priamo ako finančný vklad do nového PS. Tento vklad nemá vplyv na hospodársky výsledok nového PS. Len bude evidovaný ako finančné prostriedky. Na konečnom vyplácaní prostriedkov sa musíte dohodnúť však sami (podľa podielu a účasti na hospodárení). Sú príjmy a výdavky, ktoré ovplyvňujú a neovplyvňujú základ dane.
3.12 2013 17:50
autor: neznámy
Niekedy PS mohli do určitého príjmu účtovať i v sústave jednoduchého účtovníctva. Bohužiaľ to zo zákona vypadlo (§ 9 zákona o účtovníctve).
3.12 2013 18:01
autor: neznámy
Ďakujem za odpovede,
ďalšia otázka: v novom PS sa odvádza daň z príjmu - 22% a zdravotné poistenie - 14% z divident a to na každého člena podľa podielov.Je to tak? Existuje spôsob ako túto bolesť zmierniť?
4.12 2013 0:25
autor: neznámy
Pri PS s právnou subjektivitou si podielníci doteraz delili zisk spoločenstva už zo zdanených peňazí PS, čiže daň už neplatili a neplatili ani odvody. Na tie odvody sa však treba ešte pozrieť, čo zase na túto tému nanovo vymysleli. Ešte pre Vlada. Ak sa viac angažujete na tému PS, tak kompetentným navrhnite, aby PS s menšími príjmami mohli do určitej výšky príjmov účtovať v jednoduchom účtovníctve (ako to bolo donedávna). Podvojné účtovníctvo pre menšie PS je zbytočná záťaž, či už ekonomická alebo časová. Pri jednoduchom účtovníctva platíte daň z čistých peňazí, pri podvojnom zaplatíte i z toho čo nemáte.
4.12 2013 10:00
autor: neznámy
Veď toto, to!!
príklad: PS má spoločnú nehnuteľnosť na 2 LV, les a poľ. pôdu.Obe nehnuteľnosti sú v prenájme u 2 subjektov.Každý zaplatí ročne po 500 €, t.j. spolu 1000 €.Koľko fin. pr. bude na rozdelenie členom? Čo sa s tým dá robiť?
4.12 2013 10:16
autor: neznámy
Roman.
Prinajmenšom sa z toho budú dať uhradit notárske a registračné poplatky. Aj keď tuším, tie majú byť odpustené pre spoločenstvá bez právnej subjektivty, pri stransformovaní ná právnické osoby. Čo to Vám zhltne aj daň z príjmu a nejaká administratívna činnosť. A ten zvyšok dajte rovno na občerstvenie na valné zhromaženie. Aj vlk bude sýty aj členovia prídu na schôdzu. A budeš mať po problémoch, či bude na rozdelenie členom. : - )
Trochu cynické, však. Aj keď považujem Občianske združenie za hlúposť predsa sa len pohrávam aj s touto myšlienkou ako prejavu odporu.
Ale v tomto prípade, by to asi bolo jediné rozumné východisko, aj keď problematiku OZ nepoznám.
4.12 2013 10:40
autor: neznámy
Autoror 4.12.2013 10:00
Aby som mohol niečo navrhnúť kompetentným, tak by moje názory museli rezonovať s názormi ostatných. A môžeš brať jed na to, že ak by som rozposielal výzvu na spoločenstvá s otázkou akú majú na vec názor a či ma podporia, tak by sa nik neozval.
Pokiaľ ide o môj osobný názor, v podvojnom účtovníctve nevidím záťaž. Ide o sprehľadnenie hospodárenie aj pre samotných členov. Malo by to byť však účtovníctvo nie pre podnikateľov, pretože podnikateľský pohľad ho robí náročným. Respektíve aj keď účtovníctvo pre podnikateľov, ale veľmi zjednodušené. Všimol som si, že došlo v poslednej novele účtovníckeho zákona k nejakému zjednodušeniu, ktoré sa ale týka vari len oceňovania zásob.
Moji kompetentní, na koho sa obraciam so svojim návrhmi sú čitatelia mojich textov, v ktorých presadzujem hlavne to, že pozemkové spoločenstvá, ktoré hospodária na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach v podstate nie sú podnikateľmi, lebo nepodnikajú s vlastnými lesnými porastami ale hospodária na pozemkoch svojich členov a lesnými porastami svojich členov.
A moji kompetentní mlčia ako ryba.
4.12 2013 10:57
autor: neznámy
Nemáte celkom pravdu. Podvojné účtovníctvo je pre menšie PS problém, vychádza drahšie a si aj zistíte čo všetko obnáša účtovná závierka pri PÚ a JÚ, aký je v tom rozdiel a čo pri jednotlivých typoch účtovníctva predstavuje základ dane (nie je to jedno). PÚ pre menšie PS je zbytočná vec. Pri PÚ sa síce účtuje na jednotlivých účtoch, čo vyvoláva dojem prehľadnosti, ale sprehľadniť hospodárenie si môžete aj vrámci JÚ. To je čisto na účtovnej jednotke, ako si vyrieši vlastný prehľad hospodárenia (zákon to umožňuje). Hospodárenie v lesoch (hlavný zdroj príjmu drevo) už z princípu nemôže byť v pravom zmysle slova podnikanie za účelom dosahovania zisku. Ste limitovaný plochou a prírastkom dreva na ploche. Ostatné veci sú v princípe podružné. Kompetentní sú nekompetentní. Hlavne, že plat ide.
4.12 2013 11:23
autor: neznámy
Ako už bolo niekym vyššie uvedené poz. spol. bez právnej subjektivity nemôže len tak previesť finančné prostriedky na nové pozemkové spoločenstvo. Ide o prostriedky jednotlivých členov a je tak na ich rozhodnutí či svoje finančné prostriedky vložia do majetku spoločenstva. Samozrejme tým nie je dotknutá ich daňová povinnosť.
Súhlasím tiež s názorom, že hospodárenie v lesoch nemá výlučne charakter podnikania. Tadiaľ ale asi cesta nevedie. Skôr by som sa orientoval na to aby obmedzenia, ktoré súvisia so zabezpečovaním spoločenských požiadaviek boli obhospodarovateľom lesa kompenzované. Napríklad daňovým zvýhodnením oproti iným podnikateľským subjektom.
4.12 2013 12:12
autor: neznámy
Asi najlepšou spoločenskou kompenzáciou pri obhospodarovaní lesa by malo byť to určité daňové zvýhodnenie, či už daň z príjmov (možno napríklad určitá odpočitateľná položka z daň. základu), alebo i miestna daň (z pozemkov) z hospodárskych lesov, kde by sa daň platila nie dopredu, ale do zadu, napr. len z ťažených rubných porastov (z plochy, možno lepšie z objemu vyťaženej hmoty). Alebo je potrebné ešte rozšíriť i tvorbu povinných rezerv do budúcnosti na pestovnú činnosť, ochranu a výchovu lesa, čo by bol daňovo uznaný výdavok. Rôzne individuálne spoplatňovanie tzv. ekologických služieb môže byť v konečnom dôsledku i pre samotných vlastníkov viac na škodu ako na osoh. Ak sa v lesoch vykonáva pri vstupe rôzna pokútna činnosť, stačí si plniť povinnosti ako lesná stráž a pod.
4.12 2013 17:14
autor: neznámy
Všeobecne súhlasím s neprihláseným. Poľnohospodár platí daň z nehnuteľností a má každý rok úrodu +( dotácie),úrodu speňaží,tak samozrejme môže (má) platiť aj z čoho daň.Vlastník(obhospodorovateľ lesa) min. 80 rokov čaká na zisk pre seba.,dovtedy z výnosov(ak to bude postačovať) uspokojuje potreby štátu,obce,OLH,atď.
Kedy si budeme rovní?
4.12 2013 18:09
autor: neznámy
Autor 4.12.2013 11:23
Ja som svojho času z podvojného účtovníctva (aj keď v oných rokoch to bolo o iných účtoch ako teraz) a z účtovníctva mám aj štátnicu. A ak mám pravdu povedať po roku 1989 a zavedení jednoduchého účtovníctva nepôsobilo na mňa ako jednoduchšie. Ale je to vec pohľadu. O tom, že by malo byť jednoduchšie svedčí aj to, že ho dokážu robiť aj tí, čo o účtovaní nemajú ani potuchu.
Pokiaľ ide o tvoje tvrdenie, že:
"Hospodárenie v lesoch (hlavný zdroj príjmu drevo) už z princípu nemôže byť v pravom zmysle slova podnikanie za účelom dosahovania zisku. Ste limitovaný plochou a prírastkom dreva na ploche. Ostatné veci sú v princípe podružné."
S tou druhou a treťou vetou ako dôvodom prečo spoločenstvo nehospodári kvôli dosahovaniu zisku nesúhlasím. Spoločenstvo nemôže dosahovať zisk ak sa vytvorilo kvôli tomu, aby sa jeho členovia podielovo podieľali na všetkých príjmoch a výdajoch spoločenstva. Zo zásady je to teda nemožné.
Avšak nie je to v rozpore s Obchodným zákonníkom, ktorý definuje, kto je podnikateľ. Podnikateľ je každý subjekt, ktorý vznikol kvôli dosiahnutiu zisku a okrem nich tí o ktorých to tvrdí nejaký zákon. A v tomto prípade to tvrdí zákon o pozemkových spoločenstvách.
4.12 2013 20:13
autor: neznámy
Druhú a tretiu vetu ste nepochopili. Čo sa týka účtovníctva, ešte si pozrite súčasné osobitné postupy účtovania PÚ a JÚ pre podnikateľské subjekty a subjekty, ktoré nie sú založené za účelom dosahovania zisku. I tam sú rozdieli.
4.12 2013 21:44
autor: neznámy
Druhú vetu som asi pochopil dobre. Avšak, ktorý podnikateľ nie je obmedzený svojimi podmienkami. Aj podnikateľ v poľnohospodárstve je limitovaný prírastkom či už v rastlinnej, alebo živočíšnej výrobe. Aj keď pojem limitovanie nie je najvhodnejší. Lebo ak by som to mal zobrať doslova, tak by niekto musel určiť obmedzenie, koľko drevnej hmoty môže za rok pribudnúť.
Ale to len tak mimochodom.
Ale poďme k účtovníctvu. Ani nemusím pozerať na súčasné osobitné postupy účtovania, aby som vedel, že sú rozdiely medzi nimi.
Akurát, že neviem aké. Myslím, že ma to ani nemusí trápiť, pokiaľ nebude usmernenie, že spoločenstvá účtujú podľa osobitných predpisov pre nepodnikateľské pozemkové spoločenstvá. (Keby pre ne boli.) A potom by ma zaujímalo, či sú dostatočne nenáročné alebo zbytočne náročné.
Pred rokom preletel opatrenia pre podnikateľov. Nadobudol som dojem, že je to pre podmienky pozemkových spoločenstiev zbytočne zaťažujúce.

Vačší problém vidím v tom, že nepodnikateľské subjekty nepoznajú časové rozlišovanie (náklady,odpisy, výnosy) a podnikateľské áno.
V nepodnikateľskom režime, keď sa napríklad kúpi auto, vykáže sa v roku kúpenia do výdajov. O celú čiastku ceny auta má nižší daňový základ.
V podnikateľskom sa do nákladov premietne len časť ceny v podobe odpisov. Ak by spoločenstvo v nasledujúcom roku bolo stratové, nemalo by si odpisy z čoho odpísať. Ja viem, že daňový zákon umožňuje, alebo môže umožniť prerušované odpísovanie. Ale pri stabilite našich daňových zákonov sa nie vždy dá na to spoľahnúť.
Ale inými slovami podvojné účtovníctvo zásluhou časového rozlišovania síce presne odráža hospodárenie avšak v návaznosti na daňové okolnosti
a iné podmienky v spoločenstve to spôsobuje praktické problémy.
5.12 2013 10:17
autor: neznámy
Ono Vám v podstate pri tomto prístupe aj môže byť jedno, či PS má štatút podnikateľského alebo nepodnikateľského subjektu. Tam je účtovne a daňovo maximálne rozdiel len v tom, do akého chlievika čo napíšete. Ono je aj z pohľadu daní nelogické deliť niečo na podnikateľské za účelom dosahovania zisku a nepodnikateľské, kde zisk nie je (akože) dôležitý. Vždy ide len o peniaze a čo podlieha zdaneniu (príjmy a výdavky ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane) je pomerne dobre definované v zákone o dani z príjmov. Takže rozdiel medzi podnikateľským a nepodnikateľským je prakticky len v tých chlievikoch a ich množstve. Ešte si doštudujte účtovné a daňové odpisy, kedy možno majetok odpísať jednorázovo do nákladov (výdavkov) a kedy nie. Daňové a účtovné odpisy tiež to nie je jedno, aj keď môže.
5.12 2013 10:39
autor: neznámy
Veď práve, rozdiel medzi podnikateľským a nepodnikateľským je v tom chlieviku, kde sa to zapíše. Pri podnikateľskom chlieviku platí daň spoločenstvo a ja ako jednotlivec nemám nárok na prípadnú daňovú úľavu.
A ak ťa môžem poprosiť, nože kapni božskou a neodkazuj ma na daňový zákon. Nože: Môže si právnická osoba účtujúca v jednoduchom účtovníctve odpísať do výdavkov majetok jednorázovo? V tom som nejaký čas nemal jasno. Už aj preto, že sa nevolali odpisy, ale výdavky na udržanie príjmu.

Alebo tvoja otázka mieri na podmienky jednorázového odpisu v podmienkach podvojného účtovníctva. A mám si pozrieť, že ho daňový zákon pripúšťa a za akých podmienok. Ak áno, tak nenapínaj a radšej napíš rovno číslo paragrafu.

A nemusíš mať obavy. Poznám podstatu účtovných a daňových odpisov.
Takže ak by si chcel odborne vysvetľovať, tak by som ťa pochopil.
5.12 2013 19:21
autor: neznámy
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám zaúčtovať v PS s právnom subjektivitu zostatok na bankovom účte a v pokladni pri prechode PS bez právnej subjektivity na právnu subjektivitu??? Stalo sa tak 25.02.2014...
16.6 2015 12:45
autor: neznámy
Ako 211/368 resp. 221/368.
17.6 2015 17:03
autor: neznámy
Čo je 211/368 resp.221/368
25.6 2015 9:42