Lesmedium

Ako určiť podiely?

autor: Stefan
Podľa čoho a ako sa vypočítava veľkosť a počet podielov v pozemkovom spoločenstve? V zákonoch 181/1995 aj 97/2013 sa píše o dvoch možnostiach, a to dokladovanie pôvodných podielov spred rušenia pôvodných urbárov pred rokom 1948, alebo ak sa pôvodné podiely dokladovať nedajú, tak majú byť rovnako veľké. V Liste vlastníctva k pozemkom Pozemkového spoločenstva je to podelené rovnomerne (samozrejme už sa niečo dedilo, a tak sa to ďalej delilo), ale to sa v Spoločenstve ignoruje a vypočítavajú sa podiely podľa dokladovania Listmi vlastníctva súkromných pozemkov jednotlivých spolupodieľnikov. Doteraz to bolo podľa toho, kto koľko súkromne (mimo spoločenstva - urbáru) vlastnil trvale trávnatých pozemkov, ornej pôdy a lesov, teraz sa transformuje Spoločenstvo podľa nového zákona 97/2013 a chcú to dokladovať už iba súkromnou ornou pôdou a trvale trávnatými pozemkami. Lesy už nechcú akceptovať. Ako to teda má byť správne? Môže si Pozemkové spoločenstvo samo určiť veľkosť podielov, ktoré je v

rozpore s Listom vlastníctva pozemkov tohoto spoločenstva a dokonca podla môjho názoru aj v priamom rozpore s obidvoma zákonmi? Budem rád, ak mi v tomto niekto poradí. Ďakujem a prajem pekný deň.

sekcia: Archívne fórum, 29.11 2013 9:23
autor: neznámy
Zacitujem trochu zo zákonov:
97/2003 § 9
(4) Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

(5) Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.

(6) Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), považujú sa ich podiely za rovnaké.14)

Z odseku 5 vyplýva, že pomer účasti členov možno určiť dohodou členov,
ak sa pomer nedá určiť na základe toho, čo je zapísané na LV.

Odsek 6 je mätúci. Akoby popieral odstavec 5. Avšak odvoláva sa na zákon 330/1991 Zb. § 37, ktorý sa týka vydávania pozemkov.

1) Spoluvlastníckymi podielmi, ktoré sa majú vydať podľa osobitného predpisu25) alebo ku ktorým zaniká užívacie právo, 15) sa rozumejú aj užívacie podiely alebo iné práva na spoločných nehnuteľnostiach, na ktoré sa vzťahovali predpisy o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.26) Ak nemožno výšku pôvodných podielov určiť, považujú sa ich podiely za rovnaké. ....

Zákonodarcovia si povedali, teba im to vydať, tak nech sa ich podiely považujú za rovnaké, aby k vydaniu mohlo dôsjť. Zákon teda nevedal, že podiely sú rovnaké, ale, že sa za ne len považujú. Asi predokladal, že v budúcnosti budú môcť spoluvlastníci preukázať iné podiely..

A nasleduje možno proti otázka: "Prečo sa na to odvoláva zákon o pozemkových spoločenstvách ak to bolo kvôli vydaniu pozemkov? "
Domnievam sa, že kvôli samotnému obnoveniu spoločenstva.
Na vznik spoločenstva, treba súhlas vlastníkov, ktorý predstavujú podľa veľkosti vlastníckych podielov určité percento. A teda aj pri samotnom hlasovaní, kde sa rozhodne, kto bude mať akú účasť v zmysle odseku 5,
je nutné vychádzať z predpokladu, že spoluvlastníci majú rovnakú veľkosť podielov a či rovnaký pomer účasti, ktorý sa zmení okamihom prijatia rozhodnutia v zmysle odseku 5.
Aspoň tak si vykladám rozpor (zdanlivý ?) medzi článkom 5 a 6

Pokiaľ ide o ignorovanie listov vlastníctiev Vašim spoločenstvom. Došiel som k presvečeniu, že aj keď sú údaje v Listoch vlastníctva záväzné, to ešte neznamená, že musia byť aj presné. Chyby, ktoré sú v nich plodia pri prevodoch a prechodoch ďalšie chyby. Čo do uvedenia skutočných vlastníkov sú nekompletné (niektorí vlastníci sa doteraz nedostali na LV, ale sú vedení na pozemnoknižných vložkách). A pokiaľ sú LV nekompletné, tak sú aj pre prax spoločenstiev nepoužiteľné, napriek ich záväznosti.

Kľúč pre určenie podielov na účasti je zaujímavý. Zaujímavý v tom zmysle, ak by mal byť potvrdením toho, že Vaši predchodcovia sa v minulosti rozhodli, časť svojho majetku pustiť a vytvorili niečo na spoločné užívanie. Takto ale urbáre nevznikali. Možné by bolo aj to, že vlastníci dostali nejaké lesné pozemky ako individuálne a k nim prislúchajúci podiel v urbariáte úmerne k lesným pozemkom.
Inak nevidím dôvod, pre takýto kľúč. Tak si však myslím, že ak doteraz akceptovalo aj lesy, tak ich musí akceptovať aj odteraz. A zmeniť to môže len nové rozhodutie spoločenstva.
Spornou by pravda mohlo byť, či by sa malo hlasovať podľa súčasne prijatej účasti (asi áno), alebo podľa predpokladanej rovnosti.

Najlepšie by bolo sa odraziť od nejakých historických záznamov siahajúcich až do začiatku záznamov v pozemkovej knihe, týkajúcich sa Vášho urbariátu,
ale aj tak by a to nevyhlo prosbe: Babo raď.
29.11 2013 13:05
autor: neznámy
:-) Vidim ze sa tomu rozumies podstatne viac ako ja, musim si to este raz v klude prejst. Nuz ale v konecnom dosledku sme na tom asi rovnako. Nevieme ako s tym. Zaujima ma to cisto sukromne lebo sa takyto problem vyskytol. Nemam zaujem kvoli tomu u nas robit nejake rozbroje, ale rad by som si ujasnil ako to vlastne ma byt naozaj. Uz len preto aby sa teoreticky v buducnosti nestalo cosi na co by som mohol ja alebo niekto iny doplatit trebars len financne (ved v pripade nejakej straty podielnici zodpovedaju prave podla svojich podielov a pojial by boli tieto sporne tak sa to moze dostat teoreticky az do extremu ze by hlasovania za posledne roky mohli byt uznane za neplatne kedze by boli neplatne podiely a teda aj pocty hlasov podla nich :-) ). Vdaka za odpoved, mozno sa tu este niekto vyjadri a budeme mudrejsi.
29.11 2013 18:09
autor: neznámy
Zaujímavá téma a preto môj názor.
Členom pozemkového spoločenstva môže byť len vlastník. Na to aby spoločenstvo mohlo niekoho považovať za člena spoločenstva musí byť jeho vlastníctvo preukázané príslušnou listinou, či listinami.
Veľkosť práv a povinnosti / podiel / člena v pozemkovom spoločenstve je vyjadrením toho aký podiel predstavuje jeho vlastníctvo zo všetkých pozemkov začlenených do pozemkového spoločenstva.
1. Ak ide o pozemkové spoločenstvo s jednou spoločnou nehnuteľnosťou vedenou na jednom liste vlastníctva podiel uvedený na danom liste vlastníctva je zároveň podielom daného vlastníka v spoločenstve.
2. Ak ide o pozemkové spoločenstvo s jednou spoločnou nehnuteľnosťou vedenou na viacerých listoch vlastníctva, je pomerne časté, že nie každý člen spoločenstva je vedený na každom liste vlastníctva alebo, že člen spoločenstva má na niektorých listoch vlastníctva odlišný podiel. V takom prípade zákon umožňuje aby sa členovia spoločenstva na spôsobe stanovenia ich vzájomného pomeru /podielu / v spoločenstve dohodli. Pri stanovení veľkostí práv a povinností daného člena v spoločenstve sa tu nutne vychádza zo súčtu veľkosti jeho vlastníctva na jednotlivých listoch vlastníctva. Dohodou sa upraví len forma a presnosť s akou sa stanoví veľkosť účasti člena v spoločenstve.
3. Existujú aj prípady, že pozemkové spoločenstvo je tvorené viacerými spoločnými nehnuteľnosťami. Ide zvyčajne o bývalé spoločenstvá, ktoré sa združili do jedného spoločenstva. Niektoré ešte pred rokom 1958, kedy boli zrušené. Tu sa spôsob stanovenia účasti člena na právach a povinnostiach stanovuje sa na základe podielu vlastnenej výmery z celej výmery spoločenstva.
4. Zriedkavé nie sú ani spoločenstvá kombinované zo spoločnej nehnuteľnosti a iných pozemkov. Založené boli vlastníkmi pozemkov s cieľom ich spoločného obhospodarovania so spoločnou nehnuteľnosťou. Ide napríklad o pozemky ktoré boli takto v celku odovzdané / v tzv. ucelenej lesnej časti / ale tiež o „pričlenené“ okrajové pozemky, ktoré by nebolo racionálne obhospodarovať samostatne. Spôsob stanovenia podielu je tu rovnaký ako v bode 3.
5. Rovnako sa podiel vypočíta aj v prípade spoločenstva tvoreného len inými pozemkami ako zo spoločnej nehnuteľnosti.
6. No a napokon zaujímavý prípad, spoločenstiev, ktoré boli založené podľa § 40 zákona 330/1991 v znení zákona 187/1993. Ide o spoločenstvá, ktoré boli evidované na obci. Takéto spoločenstvá by už ani nemali existovať . Ak však existujú považujú sa podľa nového zákona za pozemkové spoločenstvá. Len pri týchto spoločenstvách je možné považovať spoluvlastnícke podiely k danej spoločnej nehnuteľnosti za rovnaké. Na a to tiež len v prípade, že výšku pôvodných podielov nebolo možné určiť a doposiaľ neboli vlastnícke podiely zapísané na list vlastníctva. Za rovnakú sa tu považuje výška pôvodných podielov. Rovnaké podiely sa teda vzťahujú len k pôvodným vlastníkom. Súčasní vlastníci preukazujú výšku vlastneného podielu na spoločnej nehnuteľnosti príslušnými listinami. Spravidla listom vlastníctva.

6.12 2013 8:36
autor: neznámy
Ako určit počet podielov spoločenstva pre jednotlivých členov, keď spoločenstvo vlastní 11 LV a na dvoch LV je clastníkom spoločenstvo a na ostatných sú zapísaní členovia spoločenstva, no nie na všetkých. Takisto máme rozdielne počty podielov, ktoré sú z podielov lesa a zpodielov na trvalých trávnatých porastoch. Je to správne, keď na zhromaždení sme odhlasovali, že každý člen spoločenstva bude mať jeden hlas bez ohľadu na počet podielov, keďže nviem presne určiť počet podielov jednotlivých členov.
8.12 2013 11:25
autor: neznámy
Emil, pekne si popísal dôsledok neprecíznej práce na katastrálnych úradoch.
Nie ani tak súčasných, ale tých v minulosti. Avšak aj tie súčasné majú maslo na hlave.
Či je to správne, čo ste si odhlasovali, ťažko povedať. Snáď len toľko, že sa to neprieči zákonu.
Ak by ste mali historické záznamy s údajmi ktorých spoľahlivosť by bola nespochybniteľná, určite by nebolo správne, ak by sa súčasné údaje o podieloch, ak by vychádzali z tých historických spochybňovali.
8.12 2013 18:59
autor: neznámy
Jav, že na liste vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti nie sú zapísaní vlastníci ale pozemkové spoločenstvo nie je zriedkavý. Vlado už naznačil, že ide o chybu. Tá vznikla najčastejšie pri zisťovaní / obnove evidencie / vlastníkov v tzv. konaniach ROEP. Vtedy sa niekedy k urbáskym vložkám, na ktorých neboli vedení vlastníci, zapísalo na lis vlastníctva ako vlastník pozemkové spoločenstvo. Išlo tu buď o zásadnú neznalosť vlastníckych práv v urbárskych a im podobných spoločnostiach alebo o iné dôvody. Tento chybný údaj je samozrejme potrebné v katastri nehnuteľnosti opraviť a to tak aby sa tu uvádzali jednotlivé osoby. Postup závisí od konkrétnych okolností.
Pokiaľ ide o o stanovenie počtu hlasov, tak ten vo vašom prípade v súčasnosti možno určiť len k pozemkom / listom vlastníctva / so zapísanými vlastníkmi. Nakoľko je preukázateľné, že pozemkové spoločenstvo nemôže byť vlastníkom, vlastníci na predmetných dvoch listoch vlastníctva sú v zmysle zákona neznámi. Spravuje ich teda SPF a spoločenstvo by si ich malo od SPF prenajať. Samozrejme, že tento stav je hodný rozhorčenia a preto odporúčam urýchlene podniknúť kroky na opravu vzniknutej chyby, tak ako je vyššie uvedené.
9.12 2013 9:51
autor: neznámy
Nechcem spochybňovať odpoveď autora z 9.12.2013 9:51.
Ale ak sa pozrieme do minulosti. Komposesoráty boli pôvodne odčlenené z rodových majetkov, s tým, že vlastníkom majetkov sa stal komposesorát ako taký. Jednotlivým členom boli stanovené len určité podiely. Určitá to obdoba dnešných a.s. a či s.r.o. Z pozemnoknižnej vložky komposesorátu, ktorého som členom sa dá vyčítať, že vlastníkom je komposesorát na ktorom sú usadení nižše uvedení (a ich podiely.)
Ak je teda v súčasnosti na liste vlastníctva uvedené ako vlastník spoločensvo, ktoré bolo historicky komposesorátom, v tom by som videl len rešpektovanie histórie. Urbariáty boli o čomsi inom. Aj keď aj tie boli spočiatku vlastníkmi, neskôr vlastníctvo prešlo na urbárnikov.
=====
V prvej vete píšeš, že "Jav, že na liste vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti nie sú zapísaní vlastníci ale pozemkové spoločenstvo nie je zriedkavý. Vlado už naznačil, že ide o chybu." Nič také som nenaznačoval. Možno, že Jozef 1.
Možno si zle pochopil moju kritiku súčasného stavu, že na listoch vlastníctva nie sú uvedení všetci vlastníci. Niektorí sú vedení na pozemnoknižných vložkách a preto sa správnosť podielov na LV nedá položiť ruka do ohňa.
10.12 2013 12:42
autor: neznámy
Odpoveď na neprihlásený zo dňa 9.12.13 9:51
Spoločenstvo môže vlastniť podiely, ktoré predplatnosťou zákona 97/2013 malo. Predsa sa nemôžeme vracať retrospektívne späť. SPF nemôže spravovať podiely z lesa, lebo les nebol zoštátnený. Lesy spravovali Štátne lesy a boli ako celok vrátené urbárom SPF môže vlastniť len podiely na trvalých trávnatých porastoch a pasienkoch, ktoré boli zoštátnené. Prečo potom máme požadovať . aby kataster dopisoval vlatníkov na LV na ktorých je uvedený urbár ako vlastník podielov. Pri ukončovaní platnosti PKV nám kataster odmietol dopisovať vlastníkov na tie LV, kde bol uvedený ubár ako vlastník. Kto by teraz hradil náklady na dodatočné dopisovanie vlastníkov na LV na ktorých je uvedený ako vlastník urbár. LV v katastri
11.12 2013 21:28
autor: neznámy
Emil, opisuješ zaujímavý prípad. Nemenej zaujímavé by bolo poznať, čo viedlo kataster k tomu, že odmietol zapisovať na listy vlastníkov. Či to bolo kvôli tomu, že mali v evidovaných podieloch nezmysly, alebo si pomýlili a aké následníctvo ide. Či po komposesoráte alebo po urbariáte.
Inak na niektorých katastroch je to ako v Kukučínovej poviedke o báčikovi z Chochoľova. (A či báčikovi Chochoľovie? ) Čakajú na ROEP ako na spasenie a ten samozrejme uhrádzajú aj jednotliví vlastníci.
12.12 2013 17:41
autor: neznámy
K Emilovi. Vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti môže byť pozemkové spoločenstvo len v prípade ak ich nadobudlo prevodom ( kúpou, darovaním ) ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona č. 181/1995. Pozemkové spoločenstvo nie je zo zákona právnym nástupcom bývalých urbárov, či komposesorátov. Aj keď tieto útvary mali osobitnú právnu subjektivitu neboli vlastníkmi nimi užívanej spoločnej nehnuteľnosti. Aj podľa vtedajšieho práva išlo o nedeliteľné spoluvlastníctvo viacerých osôb.
V rámci evidencie vlastníctva v pozemkovej knihe bolo však bežné, že na pozemkovoknižných vložkách k spoločnej nehnuteľnosti neboli uvádzaní jednotliví vlastníci ale len, že sa jedná o urbár, či komposesorát. Takýto zápis sa neskôr často nesprávne chápal tak, že samotná právnická osoba je vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a zapísala sa ako vlastník na list vlastníctva. Ide o chybný zápis a preto je skutočne potrebné aby na LV boli vedení jednotliví spoluvlastníci. Napokon základnou charakteristikou spoločnej nehnuteľnosti je spoluvlastníctvo nedeliteľné medzi jej spoluvlastníkmi.
13.12 2013 9:52
autor: neznámy
Táto otázka ma zaujíma, z toho dôvodu, že aj u nás bolo niečo podobné. Pýtaš sa ako sa majú priznávať podiely.Píšeš aj o usmernenení zákonom..
K LV predchádzali PKV, platné až do roku 1964.
V časti A bol súpis parciel spoločnej nehnuteľnosti a v časti B vlastnícky vztah. V zbierke listín by sa mali nachádzať aj zoznamy vlastníkov s výškou podielu, ale poväčšine to tak nie je.
Ak sa takéto zoznamy zachovali/ mohli by ste ich nájsť v štátnych archívoch, ale aj medzi bývalými členmi. a podiel by sa priznal podľa tejto výšky následným dedičom, na základe predložených dedičských konaní a ďalej ako je to vzákone s vysporiadaním s ostatnými dedičmi.
Ak sú nie, môžu sa tieto rozdeliť rovnakým dielom, podľa kľúča.U nás zastupiteľstvo rozhodlo o rozdelení podielu .

To čo píšeš ďalej, akým sa rozdeľujú u Vás, tomu rozumiem.
Aj ja mám na LV, ornú pôdu, TTP , lúky a pasienky-Urbársky , alebo želiarsky majetok.
Poviem to velmi zjednodušene, koľko si mal extravilánu, tak k tomu by si mal mať aj výmeru lesa.. Ale predávali sa polia, aj podiely lesa., Odporučím Vás, zadajte si urbáre prof. ing.Jozefa ,..
Konôpka.-Príručka vlastníka urbáru.....tam sa dočítate ,
13.2 2014 13:40
autor: neznámy
Dobry den, potreboval by som sa poradit ohladne moznosti polozenia drevostavby na konkretne a predsedom spolocenstva urcene miesto na urbary v ktorom mam dost velky podiel.
Od predsedu som si pytal povolenie spravit si zahumienku na pestovanie zeleniny. Prisli sme sa tam spolu pozriet a povedal, ze si mozem oplotit dany kus zeme. Velmi sa mi tam paci a chcel by som si tam na strkove lozko postavit taku 3-izbovu jednopodlaznu chatku, ktora by nebola polozena na zakladovej doske a spolu so zenou ju uzivat ako vikendovu chatku. O tomto este predseda nevie a samozrejme, ze by som si od neho najprv pytal povolenie, len sa chcem predtym Vas skusenejsich opytat ci je to vobec mozne, ci by som musel mat podpisy od kazdeho ucastnika ( je ich asi 300 :)) Nechcem porusit ziadny zakon, ani nechcem sposobit nejake spory a preto by som chcel vediet svoje prava a obmedzanie a nejake Vase skusenosti. Vopred Dakujem za konstruktivne rady a riesenia.
9.3 2014 15:22
autor: neznámy
Dobry den, potreboval by som sa poradit ohladne moznosti polozenia drevostavby na konkretne a predsedom spolocenstva urcene miesto na urbary v ktorom mam dost velky podiel.
Od predsedu som si pytal povolenie spravit si zahumienku na pestovanie zeleniny. Prisli sme sa tam spolu pozriet a povedal, ze si mozem oplotit dany kus zeme. Velmi sa mi tam paci a chcel by som si tam na strkove lozko postavit taku 3-izbovu jednopodlaznu chatku, ktora by nebola polozena na zakladovej doske a spolu so zenou ju uzivat ako vikendovu chatku. O tomto este predseda nevie a samozrejme, ze by som si od neho najprv pytal povolenie, len sa chcem predtym Vas skusenejsich opytat ci je to vobec mozne, ci by som musel mat podpisy od kazdeho ucastnika ( je ich asi 300 :)) Nechcem porusit ziadny zakon, ani nechcem sposobit nejake spory a preto by som chcel vediet svoje prava a obmedzanie a nejake Vase skusenosti. Vopred Dakujem za konstruktivne rady a riesenia.
9.3 2014 16:54
autor: neznámy
Urbár prešiel na právnu subjektivitu -čo je potrebné pre dańový úrad, je potrebné sa aj tam registrovať?
9.7 2014 11:36